Maya Nestorov

Megaformer klass med Rivia från Riviasport

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rivia in her amazing pants

Hej på er mina godingar! Hur mår ni idag?
Förra veckan hängde Rivia Oliviera, grundaren av Riviasport, med mig på BE.CORE och svettades en timme. Hon var positivt överraskad och hade bra med träningsvärk dagen efter. Alla som följer med mig verkar gilla BE.CORE lika mycket som jag, vilket är jätte roligt.

Jag har flera gånger på sistone fått frågan om vad BE.CORE egentligen är, så jag tänkte förtydliga vad det är jag tränar varje vecka.

Så här beskriver BE.CORE själva deras träning och jag kan intyga att precis så är det:
”En BE.CORE megaformer klass liknar inget annat och du kommer få snabba resultat av din träning som du aldrig upplevt tidigare!

Varje klass är en oavbruten muskelstimulerande upplevelse riktad mot att förbättra styrka, hållning och form. BE.CORE använder Lagree Fitness patenterade metod där varje muskel i hela kroppen tränas under varje pass. Det är styrka, uthållighet, kondition, balans, och smidighet på en och samma gång. I varje klass, i varje övning, i varje enskild rörelse.

Kärnan består i möjligheten att arbeta med motstånd i alla led. Resultatet är att hela din kropps muskler tränas maximalt och med låg skaderisk. Träningen passar alla åldrar oavsett fysiska förutsättningar.
Träningen både stärker kroppen och främjar fettförbränning samt hjälper till att återställa kroppens naturliga hållning och balans. Lagree metoden fokuserar på de långsamma fettförbrännande muskelfiberna i en intensitet som uppmanar musklerna att stärkas utan att stress på leder och ligament.
Du kommer att se resultat snabbt och stadigt, eftersom din kropp successivt kommer att stärkas till motståndet och rörelseomfånget på Megaformern. Och du kommer att hitta och träna upp muskler som inte trodde fanns!”

Är ni intresserade av att prova spana in hemsidan här så kan du köpa prova på för ca 200:-

Kår hårt med träningen grymma ni!
Kramar Maya

English

Hello my lovlies! How are you today?
Last week I hung out with Rivia Oliviera, founder of Riviasport, and she joined me on BE.CORE for an hour. Its really a fun exercise form and all who join me seems to like it as much as I do.
Several times lately I have gotten the question about what BE.CORE really is, so I thought that I would clarify what it is I train every week.

This is how BE.CORE themselves describe their training and I can totally agree on that:
”A BE.CORE mega reform class is unlike anything else you have tried. You will get instant results from your workout as you’ve never experienced before!

Each class is a continuous muscle stimulating experience directed toward improving the strength, shape and posture. BE.CORE use Lagree Fitness patented method where every muscle in the body is trained during each session. It is strength, endurance, stamina, balance at the same time. In every class, in every practice, in every single movement.

The core consists in the possibility of working with resistance at every stage. The result is that your whole body muscles are trained maximum and low risk of injury. The training is suitable for all ages regardless of physical conditions.
The training strengthens both body and promotes fat burning and helps restore the body’s natural posture and balance. Lagree method focuses on the slow fat burning muscle fibrers in an intensity that prompts the muscles to strengthen without stress on joints and ligaments.
You will see results quickly and steadily, because your body will gradually strengthen to the resistance and the operating range of the Mega reformer. And you will find and train the muscles did not know existed! ”

Are you interested to try checking out the website here!

Keep up your training and sweat once a day!
Hugs Maya

Kategori
Du kanske gillar