Maya Nestorov

Back attack

_MG_0946

 

Vad underbart! Det är ny vecka och jag är otroligt peppad för att göra det absolut bästa av kommande dagar! :D
Det är snart dags för mig att ta på mig mina bästa träningskläder och gå bort till gymet för ett ”badass”-ryggpass.
Jag älskar att träna rygg och jobba för att bli så upprätthålld som möjligt.
I dagens samhälle sitter många framåtlutade i sina arbeten, som tex administrativa jobb framför datorn. Jag är själv en av de som sitter och mailar mycket varje dag.
Att lägga extra fokus på ryggen och övningar som gynnar bröstryggen vill jag rekommendera alla!

My back workout for the day:

Warm up
– MAQ exercice  / Aktiv rörlighet 

Breaststroke with dumbbell / Bröstsim med hantlar 
Cat and Cow yogaposition / Cat and Cow yogaövning

1. Chin-ups (Pull-ups)

2. Lat pul down (Latsdrag)

3. Barbell row (Rodd med stång)

4. Face pull with rope or rubberband (Drag mot ansiktet med rep eller med gummiband)

5. One arm row with dumbbell (En armsrodd med hantel)

6. Back extension (Ryggresningar)

7. External rotation in cable or with rubber band (Utåtrotation i kabel eller med gummiband)

English

Wonderful! It’s a new week and I’m incredibly psyched to make the absolute best of the coming days! : D
It’s almost time for me to put on my best workout clothes and go off to the gym for a ”badass” back exercice.
I love to train back and work towards a good posture as possible.
In today’s society many sit hunched forward in their jobs, such as administrative job in front of the computer. I myself am one of those who sit and email much every day.
I would recommend everyone to put extra focus on the back exercises!

Have fantastic day! <3

Taggar
Kategori
Du kanske gillar