Move your body

Lorna jane inspo

One of my absolut favorite active lifestyle brands – Lorna Jane!

Woow, jag bara älskar allt med detta Lorna Jane collage!
Det är färgstarkt, peppande, roligt, positivt och hälsosamt! Ja, mina superlativ tar aldrig slut när det gäller märket Lorna Jane och det bästa av allt är att jag genast vill gå och träna när jag ser alla dessa underbara bilder. Lorna har verkligen lyckats med hennes budskap!

För er som har följt mig ett tag vet att jag älskar färgglada träningskläder, härligt peppande citat och smarrig näringsrik mat. Ni som är nya på bloggen (välkomna) kommer få se just mycket av det jag skrev ovan, färger, motivation och ekologisk näringsrik mat.
Eftersom mitt tänk (holistisk hälsa och fitness) är extremt likt Lorna Janes är det givetvis en av anledningarna till varför jag älskar hennes koncept och kläder.
Hennes ledord är Move – Nourish – Believe och det går verkligen hand i hand med en Oslagbar Hälsa!

English

Woow, I just love everything about this Lorna Jane collage!
It’s colorful, peppery spirit, fun, positive and healthy! Yes, my superlatives never ends when it comes to the brand Lorna Jane and the best of all is that I immediately want to go to the gym when I see all these wonderful pictures. Lorna has certainly succeeded with her message to the world!

For those of you who have followed me for a while know that I love colorful workout clothes, wonderfully peppery spirit quotes and yummy nutritious food. Those of you who are new to the blog (welcome) will see a lot of what I wrote above, colors, motivation and organic nutritious food.
Since my thinking (holistic health and fitness) is extremely similar to Lorna Jane is obviously one of the reasons why I love her concept and clothing so much.
Her leading words are Move – Nourish – Believe and it really goes hand in hand with an unbeatable Health!

Kategori

Stay strong with unbeatable health

Hej på er! Hoppas att er vecka börjat strålande och att ni har fått med träningen idag!
Själv har jag precis kommit hem från gymmet efter att ha tränat ett tufft ryggpass. Jag älskar att träna rygg, eftersom de ger mig en sådan otrolig kick av energi! Det är en magisk känsla efteråt och det bubblade i mig hela vägen hem.
Ryggträningen är en viktigt enligt mig och speciellt övre ryggpartiet, då de flesta är framåtroterade i axlarna pga att många sitter långa dagar framför datorn samt att alla vardagssysslor görs framför kroppen.
Ett tips från mig är att lägga in små övningar för att stärka upp ryggens alla små muskler samtidigt som du tränar de stora ryggmusklerna. Happy training!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stay strong with unbeatable health!

Warm up:
– Prone back extension, 20 reps (exercise for smal muscles back/shoulder)
– Rotator cuff with cable, 20 reps (exercise for smal muscles back/shoulder)

– Chins, 10 resp
– Tight grip pull ups, 10 reps
– Bent over barbell row, 10 reps
– High row in machine, 10 reps
– Low row in machine, 10 reps
– One arm dumbbell row, 10 reps
– Good mornings, 8 reps
– Low back extension, 15 reps

Do all strength exercises in the order i wrote them. Rest between the sets until you can go again and then repeat the same exercises 3 times.

English 
Exercising the back is an incredibly important training and especially the upper back. This i believe is because most of our daily duties are done in front of the body and also because many people are sitting long hours in front of the computer.
A great tip from me is to put small exercises to strengthen all the little muscles in the uppe back. Do this while you work out the large back muscles.
Happy training!

 

Kategori

The story – Unbeatable health

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”Big things often have small beginnings”

Då jag ju är en människa med mycket livsglädje och energi har jag förstås också varit en aktiv person i hela mitt liv.
Dock har jag inte alltid varit så pass medveten och hälsosam som jag är idag. För precis som alla andra har även jag en historia och givetvis har just mina upplevelser och egna erfarenheter gjort mig till den person jag är idag.

För många år sedan hamnade jag nämligen i en stor livskris och tappade nästan mig själv helt och hållet. Vägen tillbaka har varit mycket lång, men förstås även otroligt lärorik. Träningen var det som till en början höll mig över ytan, men jag insåg dock att jag behövde något mera än bara gymmet för att må bra. Jag började därför leta efter andra verktyg som skulle hjälpa mig och det var då jag fann mindfulness, yoga och meditation. Det var faktiskt mycket tack vare dessa verktyg som kostbiten med att äta hälsosamt växte fram. Jag blev även medveten om att jag gått runt med magsår och svullen mage ända sen gymnasietiden…

Tack vare mindfulness, yoga och meditation i kombination med träning, kost och en lagom portion spiritualitet mår jag idag bättre än någonsin och magsåret är ett minne blott!
Valet att ta hand om mig själv samt att välja att vara hälsosam och tränad varje dag är fantastiskt och att leva detta liv är en underbar känsla samt ett av de absolut bästa valen jag har gjort i mitt liv!
Konceptet Oslagbar Hälsa har sakta men säkert vuxit fram och jag vill efter min egen resa och med all min kunskap nu inspirera och motivera läsare och följare med mina absolut bästa verktyg för en oslagbar hälsa!

Och kom ihåg – Stora saker börjat alltid med små steg!! <3

English

Since I am a women with much exuberance and energy, I have of course always been an active person.
However, I have not always been so conscious and healthy as I am today. Just like everyone else, I too have a story and of course my personal experiences made me into the person I am today.

Many years ago I went true a big life crisis and almost lost myself completely. The road back has been very long, but of course also incredibly educative. My workouts was what initially held me over the surface, but I realized that I needed something more than just the gym to make med feel good. So, I started to look for other tools that would help me and that’s when I found mindfulness, yoga and meditation. It was actually much thanks to these tools i got even more aware of eating healthy. I also noticed that I have walked around with gastric ulcer and swollen belly ever since high school…

Thanks to mindfulness, yoga and meditation combined with exercise, diet and a moderate serving of spirituality I feel better than ever today and the gastric ulcer is a thing of the past!
The choice to take care of myself and to choose to be healthy and trained every day is a amazing. To live this life is a wonderful feeling and one of the best choices I’ve made in my life!
The concept Unbeatable Health (oslagbar hälsa) has slowly but surely grown because of all thats happened. Now, thanx to the journey i have made and with all my knowledge that i have got, inspire and motivate you readers and followers with my absolute best tool for an unbeatable health!

And remember – Great things always started with small steps!! <3

Recovery

_MG_0802 (1)

 

Godmorgon härliga ni! Dags att köra igång den här veckan och ”get down and dirty” med ett ordentligt träningspass!
Helgen har varit vila för mig med mycket återhämtning och promenader istället för tuff styrketräning, men det är träning det också. ;)
Idag är jag dock otroligt ”taggad” på att köra igång igen och kroppen skriker verkligen efter styrketräning. Det är precis därför jag älskar att ta någon dags vila, kroppen tackar mig för återhämtningen med ny energi och jag kan sedan ta nya tag samt sätta i en högre växel med träningen.
Att återhämta sig och stanna upp är en av det viktigaste saker inte bara i träningen, men också i livet!

Tar ni någonsin någon dags paus och vila eller kör ni bara på och känner inte efter?
Reflektera gärna över det samt skriv till mig och berätta!

Ha en fin måndag! <3
Stor kram Maya

English

Good morning wonderful you! Time to kick off this week and ”get down and dirty” with a sweaty workout!
This whole weekend has been ”chill mode” for me with a lot of recovery and walks instead of tough weight training, but this is training also. ;)
Today, however, I am incredibly ”pumped” to get down and dirty again and my body screams for strength training. This is exactly why I love to take some time to rest, my body thanks me for recovery with new energy and I can then start fresh, and put in a higher gear with the workouts. 

To recover is one of the most important things not only in training but also in life!

Do you girls ever take a day’s break and rest or do you just go on?
Reflect over this and please write me back!

Have a nice Monday! <3
Big hug Maya

Mindfulness

_MG_0697

Oslagbar Hälsa är mitt sätt att leva och mitt sätt att ta hand om mig själv och min kropp. Genom Oslagbar Hälsa vill jag förmedla en holistisk syn på hälsa, alltså att summan är viktigare än delarna. Det betyder för mig att man måste arbeta med många olika delar för att uppnå en Oslagbar hälsa i livet.

Delarna som är ytterst viktiga att jobba med och som jag anser alla hänger ihop är:

Kosten – Äta naturligt och helst ekologiskt för att upprätthålla en frisk kropp.

Mindfulness – Energin jag skickar ut, tankarna jag tänker, meditation för focus och avslappning.

Träning – Yoga för rörlighet, styrketräning för starka muskler, kondition för att låta hjärtat jobba.

Återhämtning – Sova minst 8 timmar och lyssna på kroppen när den säger ifrån och behöver vila.

Alla dessa delar är oerhört viktiga och man kan inte vara utan den ena för då kommer den andra att bli lidande.
Det senaste dagarna har jag lagt extra fokus på just mindfulness genom längre meditation och medvetet tänkande.
För att gå en aning djupare in på just mindfulness var jag igår med min vän Tanja Dyredand på en super mysig invigning av ett holistiskt center i Sthlm, nämligen New beginnings. Det är liten mysig mottagning som erbjuder personlig utveckling för både kropp och själ, som bl.a. healing, massage och andlig vägledning.
Det var en super trevligt upplevelse och på plats fick jag möjligheten att träffa Jeff Jones en känt medium från England. Det var ett spännande möte kan jag säga.

Om ni är nyfikna på att testa några av deras behandlingar så kan ni besöka deras hemsida här!

Sov gott!
Kram Maya

English

Unbeatable Health is the way I live and the way I take care of myself and my body. By Unbeatable Health, I want to convey a holistic approach to health, the sum is more important than the parts by itself. By that i mean that you have to work with many different elements to achieve an unbeatable health in life.

The parts that are essential to work with and I think all of them go together are:

Diet – Eat natural and preferably organic to maintaining a healthy body.

Mindfulness –  The energy I send out, the thoughts I’m thinking, meditation for focus and relaxation.

Training – Yoga for mobility, strength training for strong muscles, conditioning to exercise the heart.

Recovery – Sleep at least 8 hours and listen to your body when it needs to rest.

All these elements are extremely important and one can not be without the other because then some parts will suffer.
The past few days I have put extra focus on the mindfulness part by long meditation and conscious thinking.
To go a little deeper into mindfulness i yesterday went with my friend Tanja Dyredand on a super cozy inauguration of a holistic center in Stockholm, namely New Beginnings. It’s a small, cozy place offering personal development for both body and soul, which includes healing, massage and spiritual guidance.
It was a super nice experience and i got the opportunity to meet Jeff Jones a known medium from England. It was an exciting meeting I can tell ya.

If you are curious to try some of their treatments you can visit their website here!

Sleep well!
Hug Maya

Kategori

Holistic health affirmations

Oslagbarhalsabymaya 1

Unbeatable health (Oslagbar Hälsa) – is a balance between both body, mind & spirit!

I am the architect of my own health. I build its foundations with every choice i make. I accept health as a natural state of being. Every day in every way, i am getting better and better. I am the master of my own thoughts and i am so much stronger than i think. I treat my body with respect and there for i choose to exercise every day. <3

Say after me babes:
I am strong
I am fit
I am healthy
I am happy
I am spread love and happiness
I love and take care of myself

I am willing to se my magnificience!

 

Kategori

On my moodboard

holstee-manifesto-poster-reclaimed-wood-frame-dave_large
The best qoute that always reminds me to love life and count my blessings

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Summer – sun – fun – healthy food – me – happy – life – love – stay fit – travel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Healthy food while i work on my dreams and goals – stay focused and work hard

nsl2pf-l-610x610-shoes-air-max-white-sneakers-shoes-swag-wheretoget-allwhite-tumblr-instagram-nike-nike
Sneaker love and a active lifestyle 

mayaklader2
Workout mode – I workout every day because i love my body and want to live a long life

Change-the-Way-You-Look-at-Things-600x450
Its up to you how you want to look at things – i choose to se positivity in all <3

pear-cilantro-detox-smoothie
Drink your greens all day every day. Stay healthy and nourish well! 


Godförmiddag härliga ni! <3
Idag vill jag börjar dagen med massvis av härlig hälso- och träningsinspiration. Jag började för ett tag sedan bygga på en ”modboard”, och så fort mina tankar och känslor ändras dyker det upp nya inspirerande bilder på tavlan.
Jag bara älskar bilder som gör mig motiverad, inspirerad och kreativ. Allt för en Oslagbar Hälsa! ;)

”En ”mood board” är ett collage med utklipp och bilder, som ska fånga en känsla, en stämning eller en atmosfär. Utklippen kan föreställa vad som helst; färger, former, texturer, symboler, bilder av människor, prylar och landskap. En mood board kan ge kreativiteten en riktning och hjälpa till att konkretisera tankar”

Nu: Axel och magpass. Lets do it! <3

English

Good morning lovely you! <3
Today I will begin the day with lots of lovely health and fitness inspiration. I started a while ago a ”modboard”, and as soon as my thoughts and feelings changed i pop up new inspiring images on the board. I just love pictures that makes me motivated, inspired and creative. All for an unbeatable health! ;) 

”A” mood board ”is a collage of clippings and pictures that will capture a feeling, a mood or an atmosphere. Cutouts can imagine anything; colors, shapes, textures, symbols, pictures of people, gadgets and landscape. A mood board can provide a creative direction and help to concretize ideas ”

Now: Shoulder and abs session. Lets do it! <3

Time to sweat

_MG_0853
Min outfit är från Lorna Jane – Move, nourish, believe!

Då var det dags att kicka igång träningen för dagen! Solen skiner och min energin flödar. Jag är sååå taggad inför dagens träningspass, som idag blir ben och magen.
Då ben är prioritet för mig har jag medvetet boka in två tunga benpass varje vecka. ”Att känna sig stark och har välsvarvade ben är en magisk känsla”. Utöver dessa två tunga benpass är även benen involverade i många av övningarna jag göra genom mitt Rocking Fit program. Detta gör att jag kör ben varannan dag, vilket funkar för mig då jag varvar tunga och lätta benövningar varannan gång.
Det som är viktigt att komma ihåg när det gäller träning är att helst inte belasta samma muskelgrupp inom loppet av 48 timmar utan låta muskelgruppen återhämta och bygga upp sig innan du ger dig på dessa muskler igen.

Mitt benpass för dagen:

Frontsquat – 4 set x 10 reps
Sumosquat – 4 set x 10 reps
Gående utfallsgång – 4 set x 15 reps
Good mornings – 4 set x 15 reps
Hip thrust – 4 set x 15 reps

Superset med magövningar (1 min) – båten – plankan – liggande höftlyft – liggande båten med rotation – cykel crunsh

Nu kör vi tjejer, lets sweat it out!

English

Okey, its time to kick off my workout for the day! The sun is shining and my energy flowing. I’m sooo psyched for today’s training session, which is legs and abs.
Since my legs are a priority for me, I have consciously book two heavy leg workouts each week. To really feel strong and have well shaped legs is a magical feeling. In addition to these two heavy leg workouts i also involved my legs in many of the exercises I do through my Rocking Fit program. This allows me to workout my legs every other day, which is perfect because I alternate heavy and light leg exercises every other time. The important thing to remember when it comes to working out is that you should not train the same muscle group within the space of 48 hours without letting the muscle group recover and rebuild itself. After 48 hours you can give it a go again. ;)

My leg workout for the day:

Frontsquat – 4 sets x 10 reps
Sumosquat – 4 sets x 10 reps
Walking lundges – 4 sets x 15 reps
Good mornings – 4 sets x 15 reps
Hip thrust – 4 sets x 15 reps

Superset with abdominal exercises (1 min) – boat – plank – lying hip thrust – lying boat with rotation – bicycle crunshes

Here we go girls, lets sweat it out!

Kategori

Start your workout today

slideshow_3
Bilden är tagen av The Dailygreatness Journals

Today Every day is a good day to workout! Det här är mitt mantra för dagen. ;)
Pontus är bortrest i jobb syfte så i morse passade jag på att ta 30 min sovmorgon för att vakna långsamt och stretcha ut en stund. Egentligen tycker jag inte om att ligga kvar för länge i sängen då jag oftast har massvis av energi när jag vaknat, men idag ville kroppen ta en lugn stund.

Nu när jag vaknat till liv och druckit upp min frukost samt jobba någon timme framför dator är det dags för min ”kickass” Rocking Fit circuit training 2.
Tack vare min ”dailygreatness journal” har jag en bra plan för min träning och idag är det fokus på axkar, rygg och mage. Det är en grym cirkel träning framtagen av Johanna Andersson, som täcker hela kroppen och du tränar bara 3 gånger i veckan. Då jag redan hade ett eget utformat träningsschema  tränar jag nu varje dag och varvar detta schemat med mitt ”Rocking Fit” schema. Det funkar utmärkt, för att ”every day is a good day to workout” ;)

Intresserade av The Dailygreatness Rocking Fit Training så kan du spana in hemsidan här

Nu lägger vi i en högre växel och kickar igång kroppen ordentligt. Its time to sweat! :D

Today Every day is a good day to workout! This is my mantra for the day. ;)
Pontus is away on a work trip so this morning I took the opportunity to take 30 minutes ”relax mode” to wake up slowly and stretch out my body for a while. Actually I do not like to linger too long in bed because I usually have a lot of energy when I wake up, but today my body wanted to take a quiet moment. 

Now that I’ve woken up and finished my breakfast and work for an hour in front of the computer, it’s time for my ”kickass” Rocking Fit Circuit Training 2nd. 
Thanks to my ”dailygreatness journal” I have a good plan for my training and today it’s focus on shoulders, back and abs. It’s an awesome circuit workout developed by Johanna Andersson, which covers the entire body and you exercise just three times a week. Since I already had a custom designed training schedule Inow  train every day and revving this schedule with my ”Rocking Fit” scheme. It works great because”every day is a good day to workout”;)

Interested in The Dailygreatness Rocking Fit Training program, check out the website here

Lets put in a higher gear and kickstart your body properly. Its time to sweat! :D

You achieve what you believe

PicMonkey Collage
”I believe in myself. I am a strong person. I will achieve my goals. Nothing will hold me back. This is my time to shine”

Always remember this ladies! You are braver then you believe. Stronger then you seem. Smarter then you think and twice as beautiful as you ever imagine. You can achieve anything you put your mind to and never doubt that. Your body achieves what your mind believes. If you can dream it you can do it, so dream big and keep on shining, never stop! <3

Happy and thankful Tuesday to you all! Love Maya <3

Kategori

Deadlifts

IMG-20140907-WA0015


Marklyft är utan tvekan en av mina absoluta favoritövningar
. Det är en extremt tung övning som ger en otrolig styrka om du utför övningen rätt. Fokus ligger på rygg och ben, även om hela kroppen deltar.
När man utför denna övning (lyfter stången från marken upp till ståendes) är det mycket viktigt at man använder rätt teknik. Det är många saker att tänka på men det viktigaste i slut ändan är att ha en rak rygg genom hela övningen, annars finns det en stor skaderisk.

My back & tricep workout:
Using both bars, free weights and machines

Exercise 1 Deadlifts, starting with a low weight and then incrise, 5 sets

E 2 Chins, 10 reps, 4 sets (use a rubber band for support)

E 3 Pull ups, 10 reps, 4 sets (use a rubber band if needed)

E 4 Bent over row, 10 reps, 4 sets

E 5 High row, 12 reps, 4 sets (in machine)


The remaning exercises i superset with the exercises above. Starting from exercise 2.

E 6 Rotator cuff, 15 reps, 2 set, each arm

E 7 Dumbell seated overhead extension, 10 resp, 4 sets

E 8 Lying triceps french press, 10 resp, 4 sets

E 9 Belly back, 15 resp, 2 sets

Don´t forget to stretch and cool down afterwards! 
Happy training! :D

Kategori