Hjärtchakrat ur chakrasystemets sju olika energicentraler

Då var det dags för chakra nummer 4 (hjärtchakrat) ur chakrasystemets 7 olika energicentraler. Vill du läsa mer om chakrasystemets tidigare chakran klicka här: chakra 1, chakra 2, chakra 3.

Plats i kroppen: Hjärtat, lungor, bröst, diafragman.
Endokrin körtel: Thymuskörteln
Energimässig funktion: Centrumet för vårt emotionella liv, tillit, acceptans och förståelse. Kärlek till oss själv och andra genom ett bra känsloflöde.
I balans: Du är respektfull och emotionell mot dig själv och andra.
Obalans: Kan visa sig genom depression, dåligt immunförsvar, du känner ängslan och är beroende av kärlek och bekräftelse.
Medicinsk funktion: Bildar kroppens immunförsvarceller.

 

 

Övningar som är bra för hjärtchakrat: Kamelen, bryggan, fisken, mjuka bakåtfällningar och mycket andning.

Kategori

Magchakrat ur chakrasystemets sju olika energicentraler

Då var det dags för chakra nummer 3 (magchakrat) ur chakrasystemets sju olika energicentraler. Vill du läsa mer om chakrasystemet och chakra nummer 1 och 2 från tidigare inlägg, klicka här och här.

Magchakrat

Plats i kroppen: Naveln/Magen

Endokrin körtel: Bukspottkörteln

Energimässig funktion: Du har en god förmåga att agera, du vågar tro på dig själv genom självförtroende, inspiration, livsglädje och framåtanda.

I balans: Du är uttrycksfull, har en stark handlingskraft och bra förmåga att ta beslut.

Obalans: Dåligt självförtroende, låter lätt andra styra över dig och är kraftlös. Obalanserna kan visa sig i form av magsår, ont i magen och illamående.

Medicinsk funktion: Utsöndrar insulin, normaliserar blodsockerhalt och stress, balanserar ämnesomsättningen och påverkar näringskedjan till hjärnan.

 

Övningar som är bra för magchakrat: Kraftfulla stående rörelser, båten, bakåtfällningar, kamelen, bryggan.

 

 

 

Bild: http://www.rootlight.se/yogakurser/workshops/chakrasystemet-24779840

Kategori