Därför äter jag dessa kosttillskott!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jag får ofta frågan vad för kosttillskott jag äter och varför jag äter det, då det enligt många borde räcka med att äta vanlig mat.
Som det står på det flesta förpackningar ska man inte ersätta vanliga måltider med att äta enbart kosttillskott och det är något jag heller inte gör. Dock är Friways vegetabiliska proteinpulver ren näring som är nermald och ibland äter jag den som mellanmål när jag är på språng. Det fungerar utmärkt och min kropp får den energikick jag behöver.

Min första och största orsak till att jag äter kosttillskott är för att stärka kroppen och ge den extra support för att det ska kunna återhämta sig och göra sitt jobb på bästa sätt. Jag är väldigt noga med vad för kosttillskott jag äter, då jag gör det för att stärka kroppen och inte stjäla energi från den.
Alla mina kosttillskott har jag fått utprovade av mina kinesologer Christina Rindsjö och Pernilla Carrier, så att jag kan vara säker på att min kropp mår bra utan dem.
För några år sedan åt jag kosttillskott som jag trodde jag behövde, men det visade sig ge mig obalans då jag oftast blev trött och fick ont någonstans när jag åt dem. Viktig att lyssna på kroppen när man stoppar i sig något nytt och se hur den regerar.
Det är egentligen logiskt för alla är vi olika och behöver olika mineraler och vitaminer. Skulle vi då äta kosttillskott som inte är bra för oss under en lång tid, är det inte så konstigt att det kan åstadkomma skada.

1. Friway Grow – Ett ekologiskt vegetabiliskt proteinpulver som boostar mig och ger mig energi. Min kropp och min mage älskar verkligen det.
2. Friway Glow – Ett ekologiskt vegetabiliskt gröntpulver med klorofyllrika växter och bär. Tillsammans med Grow blir det en perfekt cocktail av protein, bär och klorofyll. Allt som min mage och kropp älskar!
3. Holistic Glutamin – Glutamin är en aminosyra som är bra för tarmslemhinnan och kan dessutom reglera syra/bas-balansen i kroppen. Har man problem med sin mage som jag har ibland, är glutamin något som kan rädda dig från uppblåst mage.
4. pH9 generator – Min älskade flaska som ger mig alkaliska vatten på 1 timme. Jag dricker inte vatten ur någon annan flaska än pH9. Jag har slängt alla andra platsflaskor jag hade hemma, då vatten inte gillar plast och min kropp tycker inte om något annat än vatten med bra pH värde.

Ytterligare kosttillskott som jag även äter är Omega 3 Friway, D-vitamin Friway och ibland joniserande saltspray från Friway när jag tränar. Allt är stärkande för min kropp och det gör att jag orkar mera när jag tränar, men även är pigg hela dagen.

Sträva efter att alltid vara pigg och ät bara saker som stärker din kropp!
Stor kram Maya <3[vc_separator style=”double”]I am often asked what supplements I eat and why I eat it, when, according to many it should be enough to eat regular food.
As it says on the most packages you should not replace regular meals with supplements and that is not something I do. However Friways ecological vegetable protein powder is like pure nutrition so there for I sometimes eat it as a snack when I’m on the go. It works great and my body gets the energy boost I need.

My first and biggest reason why I eat supplements is to strengthen the body and provide additional support for it to be able to recover and do its job in the best way possible. I am very particular about what supplements I eat, since I do it to strengthen the body and not to steal energy from it.
All my supplements have been tested by my kinesologists Christina Rindsjö and Pernilla Carrier, so that I can be sure that my body feels good eating them.
A few years ago I ate supplements that I thought I needed, but it turned out to give me imbalance as I usually got tired and had pain somewhere. Its important to listen to your body when you eat something new.
It is actually logical as we are all different and need different vitamins and minerals. If we would eat supplements that are not good for us for a long time, it is not surprising that it can cause damage to our bodies.

1. FRIWAY Grow – An organic vegetable protein powder that boosts me and gives me energy. My body and my stomach really love it.
2. FRIWAY Glow – An organic vegetable green powder with chlorophyll rich plants and berries. Together with Grow it becomes a perfect cocktail of protein, berries and chlorophyll. All that my stomach and body love!
3. Holistic Glutamine – Glutamine is an amino acid that is good for the intestinal mucosa and can also regulate the acid / base balance in the body. If you have problems with your stomach as I have sometimes, glutamine is something that can save you from having a bloated stomach.
4. pH9 generator – My beloved bottle that gives me alkaline water in 1 hour. I do not drink water out of any bottle than pH 9. I have tossed all other plastic bottles I had at home, because water does not like plastic and my body does not like anything other than water with a good pH value.

Additional supplements that I also eat are Omega 3 FRIWAY, vitamin-D FRIWAY and sometimes Ionising salt spray from FRIWAY when I workout. Everything I eat is strengthening for my body and it give me more energy so I can exercise more and be more alert during the day.

Strive to always be alert and only eat things that strengthen your body!
Big hug Maya <3

Allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gabriel the owner of Ecoist, Gelong Thubten (monk) and me

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Some of the speakers

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dr Dain Heer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inspiring Johan Ernst Nilsson

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Johan & Christina talkning about pH9

 

Nu är Wisdom Stockholm över för den här gången, men det är nog bara en början på ett konvent som kommer fortsätta även nästa år. Det har varit två dagar av magiska möten, intressant lyssning med inspirerande tal och mycket prat om alkaliskt vatten. Alla som har besökt vårt bord har varit nyfikna, intresserade och lyssnat med stora öron när vi pratat. Det har varit jätte kul och mycket visitkort har gått åt!

Under gårdagen fick jag möjligheten att prata med massor av härliga människor bl.a munken Gelong Thubten från Tibet, nytänkande Dr Dain Heer och ingen mindre än vår svenske äventyrare och otroligt inspirerande Johan Ernst Nilsson.
Alla dessa tre män var fantastiska att lyssna på och prata med, vilka människor! De reser världen runt för att sprider medvetenhet, mindfulness, optimism och kärlek. Jag kan inget annat än att säga wow och känna tacksamheten för att jag fått vara med på Wisdom

Tack till team pH9 för ett grymt jobb och tack till Wisdom Stockholm för att vi alla har fått deltaga.
Jag ser VERKLIGEN fram emot nästa år!

Solen skiner idag så njut av dagen.
Kom ihåg allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid!
Kramar[vc_separator style=”double”]Now Wisdom Stockholm is over for this time, but this is probably just the beginning of a convention which will continue next year. It has been two days of magical encounters, interesting and inspirational speeches and a lot of talk about alkaline water. Anyone who visited our table was curious, interested and listened with big ears when we talked. It’s been really fun and many business cards have been handed out!

Yesterday I had the opportunity to talk to lots of amazing people, among others  the monk Gelong Thubten from Tibet, innovation thinker Dr. Dain Heer and no less than our Swedish adventurer and incredibly inspiring Johan Ernst Nilsson.
All three of these men were great to listen and talk to, wow what people! They travel around the world to spread awareness, mindfulness, optimism and love. I can not but say wow and feel gratitude for being able to be at Wisdom Stockholm.

Thanks to the team pH9 for an awesome job and thanks to the Wisdom Stockholm team.
I’m really looking forward to next year!

The sun is shining today so enjoy the day everyone.
Remember, everything is possible, the impossible just takes a little longer!
Hugs

Kategori

Så här enkelt får du alkaliskt vatten direkt ur kranen!

Chanson water ionizer

Chanson water ionizer

You only have to connect it to the faucet

You only have to connect it to the faucet

 

Jag har lånat hem den absolut bästa ”bag-in-boxen” man någonsin kan köpa, nämligen en Chanson vatten renare/pH reglerare. Det är en box som som står högst upp på mitt önskelista, då den ger världens hitintills bästa vatten. Låter inte det magiskt!?
På Chansons magiska låda kan du välja 8 steg av pH värden och det är allt från mycket surt till mycket alkaliskt. Valet av pH beror på vad du ska använda vattnet till.
Enligt instruktionerna är det rekommenderat att tex dricka pH 7 när man äter mat, då man bör låta magsyran göra sitt arbete utan att störas. pH 8-9 kan du tex dricka i din vattenflaska under dagen eller efter träningen för att hjälpa återhämtningen. Det vattnet är rena rama antioxidant vattnet för kroppen. En alkaliskt boost på hög nivå! Allt handlar om att ett alkaliskt antioxidant vatten fördelar sig i mindre molekyl-kluster än ett vanligt vatten och då tas upp mera effektivt på cellnivå i kroppen.

From the right you have alkaline pH 8 water, alkaline water with blueberry juice & Turmeric juice with pH 7 water

From the right you have alkaline pH 8 water, alkaline water with blueberry juice & Turmeric juice with pH 7 water

pH 5 är tex optimalt för huden (samma pH som huden) och funkar då perfekt som ansiktsvatten/återfuktare. Allt under pH 5 med långt pH värde är anti-bakteriellt och perfekt för bl.a städning
Jag tycker det är helt fantastiskt att vatten kan göra så mycket bara genom att man reglerar pH värdet.

Water is life

Water is life

The machine cleans it self on the inside

The machine cleans it self on the inside

 

Vatten är något vi ofta tar för givet, då vi i Sverige har överflöd, men om man tänker efter är vatten faktiskt en av de viktigaste råvarorna vi har. Utan vatten dör vi!
Ända sedan jag har börjat läsa på om vatten och hur viktigt det faktiskt är för vår hälsa, har det naturligt blivit en del av mitt koncept Oslagbar Hälsa. Ett bra alkaliskt vatten kan göra underverk för våra kroppar och inte minst för att hålla våra celler unga och då i sin tur oss unga. Vissa säger till och med att ett vatten antioxidant vatten med högt pH kan bota många livsstils sjukdomar, då våra celler är beroende av ett bra vatten för att fungera optimalt. Så, med andra ord ska man akta sig för att bli uttorkad och samtidigt fundera över vilket vatten man väljer att dricka.

Är någon intresserad av att veta mera om denna fantastiska vattenrenare maila mig här!

Kram på er!
Maya[vc_text_separator title=”English” style=”double”]I have borrowed the absolute best ”bag-in-box” you could ever buy, namely a Chanson Water Purifier / pH regulator. This box is at the top of my wish list, as it provides you with the world’s best water. Doesnt that sound like magic !?
On the Chansons box, you can select 8 levels of pH. It’s all from very acidic to very alkaline. The choice of pH depends on what you want to use the water for.
According to the instructions, it is recommended to drink pH 7 when eating food, since you should let the stomach acid do its job without interference. pH 8-9, you can for example drink in your water bottle during the day or after exercise to help recovery. This water is anti-oxidant water for the body. An alkaline boost on a high-level! 

pH 5 is optimal for the skin and works perfectly as toner. Everything below pH 5, is optimal among others for cleaning of surfaces such as kitchen or bathroom.
I think it’s fantastic that water can do so much just by adjusting the pH value.

Water is something we often take for granted, but if you think about it, water is actually one of the most important raw materials we have. Without water, we die!
Ever since I have started to read about water and how important it actually is to our health, it has naturally become a part of my concept Unbeatable Health. A good alkaline water can do wonders for our bodies, and not at the least for keeping our cells young and then in turn us young. Some even say that an antioxidant water with high pH can cure many lifestyle diseases because our cells are dependent on good water to function optimally. So, in other words, one should be careful not to become dehydrated and also think about what water you choose to drink.

Is anyone interested in learning more about this amazing water purifier please email me here!

Hugs to you!
Maya

Lev hälsosamt även på semestern

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Our very own beautiful olive tree <3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Breakfast in our own back yard overlooking the mountains at one of the apartments we rented

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fresh eco figs for breakfast

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

My green drink from Friway is always with me and my pH9 bottle

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

One lemon a day keeps the doctor away

Sista natten på min hälsoresa spenderade jag och min kille i en fantastisk lägenhet ett stenkast från havet, med utsikt över de vackra bergen på ön Thassos. Vi anlände sent till lägenheten och det var då för mörkt för att se utsikten från vår baksida. Jag kan berätta att det var en fröjd att vakna, titta ut samt mötas av bergen utanför. Balsam för själen!
Min första känsla när jag tittade ut var att ta med mig yogamattan och praktisera yoga samt meditera en stund. Dessvärre hade jag ingen matta med mig, utan det fick bli en stunds meditation på en handduk.

Efter min 15 min meditation duckade vi upp en hälsosam-frukost utomhus med de perfekta komponenterna enligt mig – färska grönsaker, färsk avokado, kokta ägg, färska fikon (mums) och ett glas citron vatten. Min gröna drink från Friway är alltid med var jag än befinner mig och likaså min pH 9 flaska.
När jag är i utlandet passar jag alltid på att frossa i grönt och frukt, då det vi har att köpa i matbutiken ofta inte smakar speciellt mycket. Ytterligare en anledning till att bosätta sig utomlands under det kalla tiden på året, kunna frossa i massor av grönt!

Efter en veckan snorkling, simning, promenader, äventyr, coola beachclubbar, strandhäng, mycket grönsaker och en hel del scooter åkning var det dags att lämna paradiset och åka hem.
Jag brukar inte gilla att åka bort en vecka bara, då jag alltid tycker att det är för korttid men den här gången kändes som att jag varit borta jätte länge. Kopplade verkligen bort och reflekterade över massor av saker. För de är när man stannar upp och innan man hinner tänka som saker och ting kommer till en.

Nu är kursen satt framåt och Oslagbar Hälsa står i fokus!
Kramar Maya

English

The last night on my health journey we spent in a fabulous apartment near the sea, overlooking the beautiful mountains on the island of Thassos. We arrived very late to the apartment and it was then too dark to see the view from our backyard. I can tell you that it was a delight to wake up, look out and se the mountains.
My first feeling when I looked out was to bring my yoga mat, practice yoga and meditate. Unfortunately, I did no have my mat with me, so I took a towel and sat down to meditation for 15 min. It was amazing!

After my 15 minutes of meditation, we of course enjoyed a healthy breakfast outdoors, with the perfect components according to me – fresh vegetables, fresh avocado, boiled eggs, fresh fig (yum) and a glass of lemon water. My green drink from FRIWAY is always with me and also my pH 9 bottle.
When I’m abroad I always eat a lot of veggies and fruit, since what we buy in the supermarket in Sweden often does not taste that much. Another reason to live abroad during the cold time of the year, to be able to eat lots of greens!

After one week snorkeling, swimming, walking, adventures, cool beach clubs, vegetables and a lot of scooter riding it was time to leave paradise and go home.
I usually do not like to go away for one week only, I always think it is to short of time but this time I felt like I been gone forever. I really had time to relax and reflected on lots of things. Its when you stop and before you have time to think that things come to you.

Now the course is set forward and Unbeatable Health is in focus!
Hugs Maya

En blöt dag på slottet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beautiful Hesselby slott

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The amazing entrance of this music hotel owned by Swedish artist Tomas Ledin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Water is life – its actually 70% of your body

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

pH9 alkaline bottle – The only bottle I drink from

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yoga time – Namaste

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gabriel, the owner of pH9 and Ecoist the eco cafe, giving us a guided meditation

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Healthy snack in one of the lovely rooms

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This is liquid health – cold pressed jucies

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Amazing vegetarian eco lunch buffe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beans, sprouts, veggies

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

bean cream & cucamole

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Home made crispbread

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Drinking my pH9 water  during our lecture about alkaline water

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The garden outside the castle – beautiful

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Daniel hill water expert, Leila from pH9 and friend

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The garden was filled with these beautiful flowers – nature creates such beautiful things

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leila, Gabriel, Daniel and friend

Hej ute i värmen! 
Sommarens första riktigt varma dag igår spenderade jag ute på underbara Hesselby slott, som faktiskt ägs av artisten Tomas Ledin.
Vatten företaget pH9 och vattenrenaren Chanson arrangerade nämligen en Wellness dag ute på slotten och jag var där med Oslagbar Hälsa för att prata hälsa och inspirera. En underbar dag med yoga och meditation utomhus samt hälsosam fika och ekologiskt vegetarisk lunch.
Hela syftet med wellness dagen var att lära sig mera om vatten och varför det är så viktigt att vi dricker levande vattnet med bra pH värde.
Ägarna av pH9 Christina och Gabriel hade bjudit in Daniel Hill från USA, som är VD för Chanson, för att ger oss en djupare inblick i vad vatten med bra pH värde gör för vår kropp. Ett vatten med pH värde 9 är det mest optimala för våra celler och gör att vårt system kan fungerar på bästa sätt. Har du dessutom högt pH värde i kroppen trivs inte bakterier eller parasiter. Till och med cancerceller har svårt att utvecklas när kroppen är basisk.

Visste ni att kroppen består av ca 70% vatten och att hjärnan är hela 90% vatten?
Så, vad för slags vatten vill ni dricka? Själv dricker jag pH9 för att ge kroppen bästa förutsättningarna till bättre liv!

Njut av dagen och solen, men glöm inte dricka bra vatten!
Kramar Maya

English

Hello out there in the heat!
Summer’s first really hot day yesterday, I spent out at the wonderful Hesselby castle, which is actually owned by the artist Tomas Ledin.
The water company pH9 and water purifier Chanson namely arranged a wellness day out at the castle and I was there with Unbeatable Health to discuss health and inspire.
It became a wonderful day with yoga and meditation in the outdoor and healthy refreshments and organic vegetarian lunch.
The whole purpose of the wellness day was to learn more about water and why it is so important that we drink ”living water” with good pH value.
The owners of pH9 Christina and Gabriel had invited Daniel Hill from the USA, who is the CEO of Chanson, to give us a deeper insight into what water with good pH value does for our bodies. A water with a pH value of 9 is the most optimal for our cells and allows our system to work optimally. If you also have a high pH value in the body bacteria or parasites does not thrive. Even cancer cells have difficult to develop when the body is alkaline.

Did you know that the body is composed of about 70% water and the brain is 90% water?
So, what kind of water do you want to drink? I drink pH 9 to give my body a better life!

Enjoy the day and the sun, but do not forget to drink good water!
Xoxo Maya