Dina 6 dagliga detoxvanor

Cleanse och detox. Jo, vi har alla hört talas om dem. Vissa av oss har testat dem (läs om min juicecleanse här) och andra tror inte ett dugg på att rena kroppen inifrån. Och visst, kroppens organ klarar av att rena kroppen på egen hand men att ge den lite hjälp på traven med några dagliga hälsosamma vanor kan aldrig anses fel. Här kommer sex vanor som du vill anamma;

Drick varmt vatten med citron

Starta din dag med en kopp varmt vatten med pressad citron. Samtidigt som du återfuktar kroppen hjälper citronsaften till att balansera kroppens pH-värde och förbättrar matsmältningen. (Läs även 8 anledningar att äta citron)

Svettas

Förutom att hålla din kropp i trim så är en daglig sväng till gymmet även bra ur reningssyfte. När du svettas hjälper du kroppen att eliminera gifter. Hinner du så sätt dig i bastun en stund också!

Ät rent

Att äta nyttig och oprocessad mat i så stor utsträckning som möjligt är ett bra sätt att dagligen detoxa kroppen. Frossa i färsk frukt och mängder av grönsaker. Gröna bladgrönsaker ska vara något alldeles extra.

Jag älskar att starta dagen med yoga.

Jag älskar att starta dagen med yoga.

Yoga

Dina inre organ och ditt matsmältningssystem kommer tacka dig om du vänder och vrider på dig i positioner din kropp i vanliga fall inte får känna på. Boka in en morgonklass eller kolla in det här om du är nybörjare.

Laga din egen mat

Att gå ut och äta är supertrevligt men vill du ha fullständig kontroll över vilka hälsosamma ingredienser din kropp matas med bör du själv dra på dig kockförklädet.

Drick grönt te

Att byta ut någon av dagens alla koppar kaffe mot grönt te är inte bara gott utan påskyndar även leverns aktivitet och hjälper din kropp att detoxa sig själv.

//Make these 6 habits your daily detox routine

Cleanse and detox. Well, we have all heard of them. Some of us have tried them (read about my juice cleanse here) and others do not believe in cleansing the body from within. And certainly, the body’s organs are capable of purifying the body on their own but to give them a little help with some daily healthy habits can never be considered wrong. Here are six habits that you want to embrace;

Drink hot water with lemon

Start your day with a cup of hot water with lemon. While it hydrates your body, the lemon juice helps to balance your body’s pH and improves the digestion.

Sweat

In addition to keeping your body in shape, a daily visit to the gym is also good from a cleansing purpose. When you sweat, you will help your body to eliminate toxins. If you have time, enjoy some time in the sauna too!

Eat clean

Eating healthy and unprocessed foods as often as possible is a good way to daily detox your body. Munch on fresh fruits and lots of vegetables! And green leafy vegetables should be something extra.

Yoga

Your internal organs and your digestive system will thank you if you twist and turn yourself in positions your body is not familiar with. Book a morning yoga class or check this out if you are a beginner.

Cook your own food

Going out to eat is super nice but if you want to have complete control of the healthy ingredients your body supplied with, you should put on your chef’s apron.

Drink green tea

To replace one of today’s many cups of coffee with green tea is not only delicious but also speeds up liver activity and helps your body detox itself.

Kategori

Ångkoka maten – det bästa för hälsan

Jag använder en Crock-Pot för att ångkoka mina grönsaker.

Jag använder en Crock-Pot för att ångkoka mina grönsaker.

Att ångkoka maten istället för att steka, koka eller grilla är det bästa ur hälsoaspekt. När du ångkokar dina grönsaker bevarar du näringsämnena bättre och du behöver inte tillsätta något fett som vid exempelvis stekning. Dessutom bevaras smakerna bäst vid ångning.

Jag använder en Crock-Pot när jag ångar mina grönsaker, gör soppor eller lågkok. Supersmidigt att sätta igång på morgonen och så är middagen färdig när jag kommer hem.

När du kokar din mat så försvinner en del näringsämnen ut i vattnet. Och om du inte ska använda vattnet i till exempelvis en soppa så häller du ju ut en massa nyttiga näringsämnen rakt i avloppet. Om du istället ångkokar maten får du i dig mer vitaminer och mineraler. Det är framförallt C-vitaminet som visat sig behållas allra bäst i grönsaker vid ångkokning jämfört med andra tillagningssätt, men detsamma gäller alla vitaminer och mineraler.

Varför är det bra att ångkoka?

Vid ångkokning behövs inget fett, så det är ett magert sätt att tillaga maten och du slipper onödigt smör eller olja. Omättat fett kan dessutom bli förstört vid höga temperaturer, och det nyttiga ämnen som finns i fettet försvinner. Om du vill komma åt nyttigheterna i fettet är det ett bättre alternativ att tillsätta fettet efter tillagning.

Ångkokade grönsaker blir också väldigt lättsmälta då grönsakernas cellväggar mjukas upp, det är bra för de som har en känslig mage.

Stabiliserar pH-balansen

Kroppen behöver ungefär 20-40 % syrabildande mat, som till exempel kött, ägg, säd och mejeriprodukter, men i dag består vår mat till 70-80 % av syrabildande livsmedel.  En obalans i pH-värdet kan försämra matsmältningen och rubba hormonerna i kroppen. Till exempel har personer med diabetes ofta ett syraöverskott i kroppen.

Grönsaker däremot, är basiska och hjälper till att balansera PH-värdet i kroppen. Kruxet är att om du kokar grönsakerna blir de syrabildande, men genom ångkokning förblir de basiska och hjälper kroppen att neutralisera sig. Så att äta mycket grönt, ångkokat eller raw, är bra för pH-värdet och ger dig en massa vitaminer och mineraler.

//English

To steam food instead of frying, boiling or grilling is the best way from a health perspective. When steaming your vegetables they preserves their nutrients better and you do not need to add any fat, like when for example frying. Moreover, you preserv the tastes best when steaming.

I use a Crock-Pot when I steam my vegetables, making soups or slow cook. I just get it started in the morning and the dinner is ready when I get home.

When you cook your food some of the nutrients decreases. And if you do not use the water to make a soup or something you just pour lot of the beneficial nutrients straight into the drains. If you´re steaming the food instead you’re keeping more of the vitamins and minerals. Especially vitamin C is best kept if your vegetables are steamed compared to other cooking method, but the same goes for all vitamins and minerals. 

Why is it good to steam?

When you steam your food you don´t need no fat, so it is a low-fat way to cook and you avoid unnecessary butter or oil. Polyunsaturated fats can also be destroyed at high temperatures, and the beneficials disappears. If you want to get hold on the healthy parts of fat, it is a better option to add it after cooking. Steamed vegetables are also very easy to digest because the vegetables´ cell walls are softened, so it is good for those who have a sensitive stomach. 

Stabilizes the pH balance

The body needs about 20-40% acid forming foods, such as meat, eggs, grains and dairy products, but today we eat about 70-80% of acid forming foods. An imbalance in pH can impair digestion and upset the hormones in the body. For example, people with diabetes often an excess acidity in the body.

Vegetables however, are basic and helps balance the pH in the body. The snag is that if you boil the vegetables, they are acid forming, but by steaming they remain basic and helps the body neutralize itself. To eat a lot of greens, steamed or raw, is good for your pH and gives you a lot of vitamins and minerals.

Kategori

RAW Weekly

Guide Här får du allt det bästa inom aktiv livsstil från de senaste 7 dagarna. Löpning, sportmode, rumpträning, recept och grymt mycket annat! Klicka dig igenom länkarna för full koll på det senaste och hetaste!
Kategori

Nästa generationens vatten – pH 9

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The next generation pH 9 generator

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Different pH value in different waters

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The water from the pH shaker had the highest value

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

9.0 pH value is the best water for the body

Imorse var jag på Ecoist igen för omgång 2 av event/inspirations frukosten pH värde. Lika trevligt och intressant som igår.
Under eventet fick vi testa pH-värdet på olika vatten som är vanliga i våra hem bl.a bubbelvatten, kälvatten på flaska och vanligt kranvatten i pH 9 shakern.
Christina, som jobbar med pH 9, droppade pH droppar i respektive vatten och påvisade på det sättet vad för pH värde som just det vattnet hade. Desto högre pH-värde ju mörkare färg och det vattnet som givetvis hade högst pH värde var ju vattnet som varit i pH 9 Shakern.

Oslagbar superfakta om högt pH värde: För att hålla sig frisk och vital behöver kroppen ha ett pH-värde som är över 7.2 och allt under den nivå ger en risk för att utveckla sjukdom. Vid för lågt pH värde under för lång tid i kroppem där kroppen hela tiden behöver ta från reserverna som finns kan man tom utveckla allvarliga sjukdomar.  Genom att drick ett vatten med ett bra pH, som text vattnet du haft i din pH 9 shaker, ger du kroppen bästa förutsättningarna för att må bra och fungera optimalt.
pH 9 shakern ger dig ett vatten med pH 9 och där med ett optimalt upptag i våra celler.
Man får inte glömma att vatten är en levande organism och ändrar struktur beroende på vilket material det kommer i kontakt med. Därför är vatten i plastflaskor och med bubblor i dessvärre inte rätt pH värde och det gör att vi i sin tur dricker vatten som är lätt försurat.

Är ni sugna på att testa ert pH värde och kanske investera i en pH 9 shaker så kan ni titta in på Ecoist eller köpa på deras hemsida. 

Ha en strålande fredag så hörs vi sen!
Kram Maya

English

This morning I was back at Ecoist for round 2 of the event / inspirations breakfast about pH value. During the event we had the ability to test the pH balance of various water which are common in our homes, like bubble water, spring water in a bottled and tap water in a pH 9 shaker.
Christina, who works with pH 9, dropped some pH drops in the different waters and demonstrated what kind of pH value that water had. The higher the pH value, the darker the color and the water that naturally had the highest pH value was the water that was in the pH 9 shaker.

Unbeatable super facts about high pH value: In order to stay healthy and have a vital body the body needs to have a pH value of 7.2 and anything below that level can give a risk of developing a disease. If you have a low pH value for a long period of time where the body constantly need to take from the reserves available, one can even develop serious diseases. By drinking a water with a good pH, such as for example the water in your pH 9 shaker, you give your body the best conditions to feel good and work optimally.
The pH 9 shaker gives you a water with a pH 9 and that gives you an optimal uptake in you cells.
One should not forget that water is a living organism and it modifies its structure depending on the material it comes in contact with. Therefore, water in plastic bottles and bubble water unfortunately is not the correct pH value.

Are you eager to test your pH level and perhaps invest in a pH 9 shaker so you can look into Ecoist or buy on their website.

Have a glorious Friday so we heard late!
Xoxo Maya

Vikten av ett bra pH värde

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Event at ecoist

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

pH 9 shaker for a healthier water

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Different pH balance in different waters. The darker the higher pH

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Green superfood shots with kale, nettle and mint

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Chia pudding with almond milk and avocado creme

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Green gluten free sandwich

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Green shot

Imorse fick jag äran, vilket jag är otroligt glad över, att få vara med och föreläsa på ett av mina absoluta favorit cafeer i Sthlm, nämligen Ecoist. 
Det var ett mycket intressant event om holistisk hälsa och vikten av ett bra pH-värde i kroppen. Huvudarrangörerna bakom eventet var ägarna till den fantastiska alkaliska pH 9 shakern, som ger ditt vatten pH värde 9. En mycket bra investering tycker jag!

Under eventet berättade jag lite om Oslagbar Hälsa och min väg hit, där jag är idag. Vad jag har lärt mig och varför jag lever som jag gör. Allt det ni får läsa om på min blogg varje dag.
Då ämnet på eventet var basisk kropp bjöd jag även alla på gröna basiska shots från Nordic superfoods gröna bladning. Helt klart en favorit, men det vet ni redan att jag tycker!

Då det var ett frukost event och vi befann oss på Ecoist blev vi givetvis bjudna på en smarrig frukost precis i min smak – chiapudding med avokadokräm, ekologiskt grönt te och en grön glutenfri macka. Mums!

Nu mår super av härlig energi från alla imorse och kroppen full av god frukost!
Snart dags att träna en timme BE.CORE!

Trevlig solig dag vänner!
Kramar

English

This morning I received the honor, which I’m incredibly happy for, to lecturing on one of my favorite cafes in Stockholm, namely Ecoist.
It was a very interesting event about holistic health and the importance of a good pH balance in the body. The main organizers behind the event were the owners of the amazing alkaline pH 9 shaker, which makes your water pH 9. This bottle is a very good investment!

During the event, I told everybody about my koncept Unbeatable Health and my way to where I am today. What I have learned and why I live like I do. The unbeatable health way!
Since the topic of the event was a good pH balance body, I treated everyone to a green basic shots from Nordic superfood, kale, nettle and mint powder mix.

Since it was a breakfast event and we were at Ecoist we of course ate a yummy breakfast just in my taste – chia pudding with avocado cream, organic green tea and a green gluten-free sandwich. Yum!

Thanks to this great morning I feeling super from all the amazing energy and my body is full of great healthy breakfast!

Nice sunny day friends!
Xoxo Maya

Bra pH värde i kroppen

2014-03-26 13.00.56

pH står för ”potential of hydrogen” och det är skalan man använder för att mäta syra/bas balansen. Alla vi människor har ett pH-värde i kroppen och att behålla en balanserad pH-nivå är livsviktigt för en långsiktigt god hälsa!

Det största orsaken till ett för lågt pH värde i våra kroppar beror på vår kost, men vårt vardagliga liv, så som tex stress eller träning påverkar också vårt pH på olika sätt.
En kost med mycket syrabildande livsmedel stör balansen i kroppen och en försurningsprocess startar, som ofta kan leda till brist på viktiga mineraler samt små och/eller stora hälsoproblem. Då kroppen inte klarar av att hantera syraöverskott börjar den istället lagra syra i bindväven, fettvävnaden och lederna.
Om du idag kanske upplever frekventa hälsoproblem som t. ex. huvudvärk, trötthet, feber, uppblåst mage eller förkylningar kan orsaken vara just denna kemiska obalans och det kan vara värt att försöka leva lite mer ”basiskt”.

Om den basiska miljön i kroppen är bibehållen fungerar systemet bättre och ger oss då ett bra skydd från tex för mycket stress eller fett. Genom att alltså öka intaget av basisk mat och genom att undvika de värsta försurande källorna kan vi göra väldigt mycket för vår hälsa! Forskning har faktiskt visat att cancerceller inte växer i en syresatt miljö med ett balanserat pH-värde.

Exempel på basiska livsmedel är:

  • De flesta grönsaker, rotfrukter, potatis
  • Frukt och bär, citron, grapefrukt.
  • Svamp, färska bönor
  • En hel del örter är basiska.  Många örter är även bra på att binda tungmetaller som kan finnas lagrade i kroppen.

Exempel på syrande livsmedel är:

  • Kött, ägg.
  • Kost som innehåller mycket socker.
  • Ost, pastöriserad mjölk
  • Vita mjölprodukter, pasta, spannmål som råg, vete, havre, ris.
  • Margarin
  • Kaffe, svart te, saft, läsk, alkohol, tobak, läkemedel.

Genom att aktivt arbeta för ett balanserat PH i kroppen ger du dig själv en långsiktig bättre hälsa och därigenom bättre sömn, klarare hy, mindre sötsug och bättre fungerande mage. <3