Insta lately

Söndagkvällar! Som jag älskar dem! Snart börjar en helt ny vecka med massor av nya möjligheter. Jag finner ofta inspiration till mina mentala moodboards via sociala medier och då främst Instagram. Går verkligen igång på vackra bilder och peppande quotes. Haha! Btw ni följer mig väl på Instagram? @karinrahm

//Sunday evenings! How I love them! A new week to come with new opportunities. I often find inspiration for my mood boards in social media, mainly Instagram. I´m so into beautiful pics and uplifting quotes. Btw you do follow me on Instagram, right? @karinrahm

instagram

Stay motivated

rawness_mg_0854

Stay focused & motivated – del 2
För att fortsätta med er motivationsplan inför 2015 finns det tre steg kvar som ni kan göra.
Det fyra föregående stegen hittar ni här!

3. Moodboard/lista är ett collage/lista med utklipp och bilder eller punkter, som ska fånga en känsla, en stämning eller en atmosfär just nu.
Du kan göra denna ”board” eller lista på din dator där du samlar olika bilder som inspirerar dig just nu. Du  kan även välja att göra det till en lista där du skriver ner saker som motiverar dig just nu. Allt för att hjälpa dig att hålla ditt fokus i ditt hälsosamma liv.
Själv använder jag detta verktyg varje månad där jag byter ut bilder jag har som bakgrundsbild på min dator. Jag använder även en lista där jag skriver ner olika saker jag vill uppnå med tex min träning.

4. Visualisering är tankar samt visualiserande bilder som du ser i ditt inre. Genom att du med inlevelse känner in och ser det du ska uppnå i ditt inre kan detta även bli din verklighet.
Nu när du gjort alla stegen kommer visualiseringsbiten att vara enkel då du kommer att omge dig samt se allt du skrivit och gjort varje dag. Desto mer du visualiserar ju lättare blir det att skapa detta till din verklighet.

Genom att aktivt ”leka” med de sju stegen kommer du inte bara ha roligt på vägen men även upptäcka hur motiverad samt inspirerar du blir.
Det ska vara kul att träna och jobba mot olika mål. Att skapa en hälsosam livsstil kan vara en utmaning, men när du väl satt igång så kommer du aldrig att vilja leva på något annat sätt.

Ha roligt och lycka till. Allt för en Oslagbar Hälsa!

English

Stay focused and motivated – part 2
To proceed with your motivation plan for 2015, there are three more steps you can do.
The four previous steps can be found here!

3. Moodboard/List is a collage/list with pictures or points that will capture a feeling, a mood or an atmosphere right now.
You can do this ”board” or list on your computer where you collect different pictures that inspire you right now. You can also choose to make a list where you write down things that motivates you right now. All to help you keep your focus in your healthy life.
I use this tool every month on my computer as a wallpaper, where i sometimes replace some pictures to get me more inspired. I also use a list where I write down different things I want to achieve with for example my training.

4. Visualization is thinking and visualizing images that you see in your mind. When you feel and see what you want to achieve in your mind, this will become your reality.
Now that you have done all the steps the visualization part will be easy. Put all that you have done so that you can se it and surround yourself with every day. This will inspire you and make you think of it all the time. The more you visualize the easier it becomes to create this as your reality.

By using the seven steps, you will not only have fun but also discover how motivated and inspire you become.
It should be fun to practice and work towards different goals. Creating a healthy lifestyle can be a challenge, but once you’ve start, you’ll never want to live any other way.

Have fun and good luck. All for an unbeatable Health!

Stay focused

_MG_0822

Hej underbara ni!
Snart är vi inne på 2015 och det för många innebär en ny start inom många områden i livet, inte minst för mig.
Visste ni att januari sägs vara den månad som absolut flest människor köper ett nytt gymkort? Statistiken visa dock att detta nyårslöfte inte håller i sig längre än några få veckor.
För att ni inte ska bli en av dessa har jag en superenkel plan som består i att redan nu börja planera inför 2015 med 7 enkla och roliga steg.

Som ni säkert redan vet jobbar jag mycket med dreamboard, visualisering, affirmationer, positiva citat, tacksamhet och moodboard/moodlist. Det här sju verktygen är fantastiskt bra att använda just när man ska göra en ny plan eller en förändring. De hjälper dig att hålla dig motiverad, fokuserad och målmedveten året om.
För att komma igång med din plan kan du först börjar med att göra en mindmap, alltså en tankekarta där du bara kladdar och skriver ner det första du tänker på när det gäller din träning och dina mål. Detta gör du bara för att komma igång och få lite inspiration samt ideer. Därefter går du vidare och jobbar steg för steg med det sju verktygen.

1. Dreamboard är en visuell tavla med bilder av dina drömmar du har för ditt liv nu och framöver.
Ta fram ett stort ark och lite tidningar samt börja klippa och klistra saker från tidningen som motiverar dig och visuellt visa dina drömmar. Du kan även rita och skriva på detta ark för att skapa precis det som du vill ska inspirera dig varje dag. Detta kommer hjälpa dig att nå dina mål samt fortsätta att hålla dig fokuserad framåt.
Ditt ark kan bestå av allt från tidningsurklipp, ord du skrivit ner, punkter du tycker är viktigt till saker som motiverar dig samt personer som ger dig inspiration och motivation.

2. Tacksamhet, affirmationer och positiva citat är tre saker som skapar positiv energi i ditt liv och ger dig sanningar som till slut blir din verklighet om du säger eller skriver dem tillräckligt många gånger.
Köp en kalender inför det nya året där du varje dag eller några gånger i veckan skriver ner vad du är tacksam över med tex dig själv och din träning. Exempel: Jag är tacksam över att jag varje dag på något sätt tränar och jag är tacksam över att min träning ger mig styrka och energi varje dag.
I din kalender kan du även varje dag eller varje helg skriva ner affirmationer som får dig att bli peppad samt positiva citat som gör att du tror på dig själv och känner att allt är möjligt.

Vi börjar med dessa verktygen nu men fortsättning följer såklart senare så håll utkik! ;)
Jag kan lova att med dessa verktygen kommer du att vilja upprätthålla din hälsosamma livstil dag för dag och månad för månad. Du kommer vara motiverad och peppad för att du själv hela tiden påminner dig om varför du gör det här.

Allt för en Oslagbar Hälsa!

English

Hello gorgeous you!
Soon it will be 2015 and for many of you that means a new beginning in many areas of your life and of course for me.
Did you know that January is said to be the month in which the absolute most people buy a new gym membership? Unfortinatly the statistics show that the ”new year motivation” does not last longer than just a few weeks, but I have a super simple plan for this so that you will not become one of them. Instead you will start planning your first six months of the 2015th now.

As you probably already know, I work a lot with dreamboard, visualization, affirmations, positive quotes, gratitude, and moodboard / mood lists. This seven tools are great to use when you are about to make a new plan or a change. They help you to keep you motivated, focused and purposeful all year.
To get started with your plan, you can start by making a mind map, a map where you write down the first thing you think of when it comes to your training and your goals. You do this just to get started and get some inspiration and ideas. Then you go ahead and work step by step with the seven tools.

1. Dreamboard is a visual board with pictures of your dreams you have for your life now and in the future.
Take out a large sheet and a magazines. Begin to cut and paste pics from the magazine that motivates you and visually display your dreams. You can even draw and write on this sheet to create exactly what you want to se every day that inspires you. This will help you achieve your goals and continue to keep you focused forward.
Your sheets can consist of anything from newspaper clippings, words you write down, points you think are important to the things that motivates you and people who give you inspiration and energy.

2. Gratitude, affirmations and positive quotes are three things that create positive energy in your life and give you the truths that eventually becomes your reality if you say or write them enough times.
Buy a calendar for the new year where you each day or a few times a week, write down what you are grateful for. Example: I am grateful for every day I somehow manage to workout and I’m grateful that my training gives me strength and energy every day.
In your calendar, you can even every day or every weekend write down affirmations that will make you more psyched and positive quotes that make you believe in yourself and know that everything is possible.

We will start with these tools now but more will of course come later so stay tuned! ;)
I can promise that with these tools you will want to maintain your healthy lifestyle day by day and month by month. You will be motivated and psyched and constantly reminded why you are doing this.

All for an unbeatable Health!

On my moodboard

holstee-manifesto-poster-reclaimed-wood-frame-dave_large
The best qoute that always reminds me to love life and count my blessings

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Summer – sun – fun – healthy food – me – happy – life – love – stay fit – travel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Healthy food while i work on my dreams and goals – stay focused and work hard

nsl2pf-l-610x610-shoes-air-max-white-sneakers-shoes-swag-wheretoget-allwhite-tumblr-instagram-nike-nike
Sneaker love and a active lifestyle 

mayaklader2
Workout mode – I workout every day because i love my body and want to live a long life

Change-the-Way-You-Look-at-Things-600x450
Its up to you how you want to look at things – i choose to se positivity in all <3

pear-cilantro-detox-smoothie
Drink your greens all day every day. Stay healthy and nourish well! 


Godförmiddag härliga ni! <3
Idag vill jag börjar dagen med massvis av härlig hälso- och träningsinspiration. Jag började för ett tag sedan bygga på en ”modboard”, och så fort mina tankar och känslor ändras dyker det upp nya inspirerande bilder på tavlan.
Jag bara älskar bilder som gör mig motiverad, inspirerad och kreativ. Allt för en Oslagbar Hälsa! ;)

”En ”mood board” är ett collage med utklipp och bilder, som ska fånga en känsla, en stämning eller en atmosfär. Utklippen kan föreställa vad som helst; färger, former, texturer, symboler, bilder av människor, prylar och landskap. En mood board kan ge kreativiteten en riktning och hjälpa till att konkretisera tankar”

Nu: Axel och magpass. Lets do it! <3

English

Good morning lovely you! <3
Today I will begin the day with lots of lovely health and fitness inspiration. I started a while ago a ”modboard”, and as soon as my thoughts and feelings changed i pop up new inspiring images on the board. I just love pictures that makes me motivated, inspired and creative. All for an unbeatable health! ;) 

”A” mood board ”is a collage of clippings and pictures that will capture a feeling, a mood or an atmosphere. Cutouts can imagine anything; colors, shapes, textures, symbols, pictures of people, gadgets and landscape. A mood board can provide a creative direction and help to concretize ideas ”

Now: Shoulder and abs session. Lets do it! <3

On my moodboard

Fitness-Inspiration-Instagram

crunch1500

P1440598

69e3c822c375fd156d519d7825b2489c

e02dcdef27a1a5c543d36af325c23190    8ec0145d49a5e18e198873b2d75ab6d1

be-in-love-with-your-life

Surfer-girls

Yaay, solen fortsätter att skina och det gör att sommar känslorna kommer tillbaka!
Mitt morgon cardio-pass gav mig dessutom massvis av ”måbra” hormoner och jag känner att mitt ”creative mood is on”. :D
Jag har börjat bygga på en ny ”moodboard” för att ge mig själv en motivations-boost och låta min kreativitet flöda fritt inför höstens alla roligheter. Dessutom älskar jag även att omge mig med härliga inspirerande bilder, motiverande citat och peppande träningsbilder. Allt för att motivera och konstant påminna min själv om vilket liv jag vill leva samt att bilderna även gör mig otroligt glad. <3

Ha ni någon gång testat att fylla er dator med härligt färgglada bilder på det ni tycker om?
Prova, se vad för känslor som kommer upp och hur det får er att må. <3

Nu: Smarrig lunch på Garden Bistro nere i Signalfabriken