Hur får man i sig protein som vegetarian & vegan?

Hej finaste du!
Det snackas mycket om kött konsumtionen nu förtiden och många går i tankarna kring att bli vegetarianer eller veganer. Jag själv äter inte rött kött och för övrigt även minimalt lite kyckling kött. Jag äter fisk ibland, men annars så består min kost i stort sett av just vegetarisk och ibland till och med vegansk kost. Jag har levt och ätit så här en länge period nu och det har sitt ursprung i att min kropp inte mår bra utav dessa livsmedel.

Då jag tränar dagligen och behöver fylla på med fullvärdigt protein får jag ofta frågan kring min kost och om jag får i mig tillräckligt med protein.
Mitt svar är ja det får jag och det är inte något huvudbry då jag äter en varierad vegetarisk kost och därigenom får jag i mig alla essentiella aminosyrorna.

Tips på bra proteinkällor som vegetarian & vegan:

1. Quinoa

Quionoa är fullt av fibrer, järn och magnesium och är ett bra substitut för till exempel ris. Varför inte göra en god vegetarisk chiligryta till middag med quinoa eller äta quinoagröt till frukost?

2. Sojabönor
Sojabönan är en baljväxt som härstammar från östasien. Proteininnehållet i sojabönor är högt och de innehåller alla essentiella aminosyror. Ät sojabönan som den är eller kokt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vegansk och vegetarisk böngryta med kikärts hummus. Recept här!

3. Bönor, linser & kikärtor
Baljväxter innehåller gott om kolhydrater, fibrer och även gott om proteiner.
De innehåller även B-vitamin, bl.a. B9 – folsyraB1B6 samt är väldigt rika på många mineraler som järnkaliumfosformagnesiumzink.
Både bönor och linser är perfekta att ha i grytor, soppor eller pastasåser.

4. Bovete
Bovete är inte något veteslag utan en ört, jag brukar använda bovetemjöl istället för vetemjöl när jag gör pannkakor. Bovetegröt är även en stor favorit hos mig, då bovetet är ”supernyttigt” och faktiskt en aning basiskt för kroppen.

5. Grönsaker
Broccoli, ärtor och vetegräs är några grönsaker som är fulla med protein. Dessa gröna små mumsbitar skulle jag säga att man bör äta varje dag, då det är hälsosamma och även fulla av vitaminer, mineraler samt proteiner.
Ett litet shot vetegräs tex motsvarar ca 1 kg grönsaker, fantastiskt va?

Utöver dessa fantastiska protein källor äter jag även Friways grow vegetabiliskt protein, som min kropp fullständigt älskar. Att äta vegetarisk och vegans är inte bara hälsosamt för kroppen, utan även mera klimatsmart och snällt mot djuren. Vi bör ta hand om vår planet och värna om en bättre miljö för våra djur.

Massor av kärlek Maya

[vc_text_separator title=”Vegan & vegetarian protein sources” color=”green” style=”dotted”]Hello amazing you!
Lately everyone is talking about our meat consumption and a lot of people are thinking of becoming vegetarians or vegans. I do not eat red meat and very little chicken meat. I eat fish occasionally, but my diet consists mostly of just vegetarian food and sometimes even vegan diet. I have been eaten like this a long time now and it began when i notice that my body does not like meat that much.
Since I workout every day and need to eat lots of protein to build muscles. I am often asked about my diet and if I’m eating enough protein.
My answer is yes and since I eat a varied vegetarian diet it no problem.

Tips on good sources of protein as a vegetarian & vegan:

1. Quinoa
Quionoa is full of fiber, iron and magnesium. It is a good substitute for rice. Why not make a good vegetarian chili casserole for dinner with quinoa or eat quinoa porridge for breakfast?

2. Soybeans
The soybean is a legume that originated from East Asia. The protein content in soybeans is high and they contain all essential amino acids. You can eat soy beans as they are or boiled.

3. Beans, lentils and chickpeas
Legumes contain plenty of carbohydrates, fiber and also plenty of proteins.
They also include B vitamins, including B9 – folic acid, B1, B6, and are very rich in many minerals such as iron, potassium, phosphorus, magnesium, zinc.
Both beans and lentils are perfect to have in stews, soups or pasta sauces.

4. Buckwheat
Buckwheat is not a wheat kind but a herb, I use buckwheat flour instead of wheat flour when I make pancakes for example. Buckwheat porridge is also a great favorite of mine, where buckwheat is ”super useful” and actually slightly alkaline for the body.

5. Vegetables
Broccoli, peas and wheat grass are some vegetables that are full of protein. These small green mums pieces, I would say that you should eat every day, then it is healthy and also full of vitamins, minerals and proteins.
A small shot of wheatgrass example corresponds to about 1 kg vegetables, amazing huh?

In addition to these great sources of protein I also eat Friways grow vegetable protein, my body totally loves it. Eating vegetarian and vegans is not only healthy for your body, but also more climate friendly and kind to animals. We should take care of our planet and ensure a better environment for our animals.
Lots of love Maya

Läk din tarm med L-glutamin

När min mage spökade med mig som mest tipsade en kompis mig om aminosyran L-glutamin, ett kosttillskott som skulle läka min tarm.
Jag har nu ätit Holistic glutamin några gånger och jag kan verkligen rekommendera detta kosttillskott, då det har hjälpt mig massor. Från att ha uppblåst mage i flera dagar går mina magproblem över på någon timme ifall jag fuskat och äter ”fel mat”.
Dock är glutaminet inte det ända jag har att tacka det för, utan det är givetvis en kombination av Kinesologin, Friways produkter och Holistic glutamin.

Oslagbar superfakta om Glutamin: Glutamin bygger upp cellväggen i tarmarna, hantera överbliven ammoniak och reglerar även syra/bas balansen i kroppen. Glutamin verkar även kunna motverka effekten av tarm-irritanter (kaffe, alkohol etc), minska de dåliga tarmbakterierna och främja de goda. Glutamin är alltså mycket bra vid just magsår, läckande tarm och svag lever.

Ta hand om magen och tarmen för där sitter hälsan!
Kärlek Maya

OLYMPUS DIGITAL CAMERA[vc_text_separator title=”Heal your gut with glutamine” color=”sky” style=”double”]When I had the most problems with my stomach a friend recommended me to eat the amino acid L-glutamine, a supplement that would heal my gut.
I have now been eating Holistic L-glutamine a few times and I really can recommend this dietary supplement, since it has helped me a lot. 
Glutamine is not the only thing that have helped me it’s a combination of Kinesiology, Friways supplements and L-glutamine.

Unbeatable super facts about Glutamine: Glutamine builds up the cell wall of the intestines, manage to much ammonia in the body and also regulates the acid / alkaline balance in the body. Glutamine also appears to counteract the effect of intestinal irritants (coffee, alcohol, etc.), reducing the bad intestinal bacteria and promote the good. Glutamine is therefore very good for ulcers, it heals the gut and people having problem with a weak liver.

Take care of your stomach and intestines because there is the center of your health!
Love Maya

Vill du må ditt bästa jag?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vill du må ditt bästa jag och få reda på grundorsaken till din ohälsa och vad din kropp behöver för ett optimalt välmående? Det tror jag att alla vill!

Som många av er säkert reda vet så har jag haft problem med min mage i många år och fått både den ena och den andra diagnosen (IBS) av olika konventionella läkare, men inget av deras råd till läkning har hjälpt. Jag har till och med gjort en vidrig gastroskopi, där du sväljer en lång slang med en kamera för att undersöka tarmen. Inte speciellt trevligt kan jag meddela. Trots att jag visste att det var något som var fel fick jag svaret av alla ”vanliga” läkare att allt ser bra ut.
Tills jag provade en kinesiologibehandling hos Carrier Carrier och fick veta svart på vit vad som var problemet med min mage och mitt system.
Idag går jag på behandling hos Carrier Carrier, som inte innebär läkemedel och giftiga mediciner, och försöker hjälpa samt stärka min kropp så att den kan läka sig själv. För vår kropp har faktiskt den förmågan och det ända svaret på våra kroppsliga problem är inte läkemedel!
Redan efter 1-2 månader av kinesiologibehandling känner jag mig till 80% bättre och min mage börjar må bra. Jag är inte längre svullen så fort jag äter och smärtan har försvunnit. Jag är så otroligt tacksam för att jag har fått hjälp genom kinesiologi och vill givetvis dela detta med just dig. Jag rekommenderar alla att välja andra alternativ än ”vanlig” sjukvård och nu kan ni faktiskt boka en behandling hos Carrier Carrier med hela 25% rabatt innan jul.

Är ni nyfikna så besök deras facebook sida här eller ring dem på 08-663 41 50.
Jag önskar er en frisk jul och nytt år! Kramar[vc_text_separator title=”Do you want to stay healthy?” color=”blue” style=”double”]Do you want to find out the cause of your illness and what your body needs for optimal well-being? I think we all want that!

As many of you know know, I’ve had problems with my stomach for many years now. I have been diagnosed with IBS by various conventional doctors, but none of their advice to healing has helped. I have even made an obnoxious gastroscopy, where you swallow a long tube with a camera to examine the intestine. Not very nice, I can tell you. Even though I knew there was something wrong, I got the answer from all the ”regular” doctor that everything was looking great.
Until I tried a kinesiology treatment at Carrier Carrier and were told in black and white what the problem was with my stomach and my system. I am so grateful for that!
Today I am in treatment therapy at Carrier Carrier clinic, which does not involve drugs or toxic medications, trying to help and strengthen my body so it can heal itself. For, our body actually has that ability and the right answer to our bodily problem are not drugs!
Already after 1-2 months of kinesiology treatment I feel 80% better and my stomach starts to feel normal agin. I am no longer swollen as soon as I eat and the pain has disappeared. I am so incredibly grateful that I have been helped by kinesiology and I want to share this with you. I recommend everyone to choose options other than ”ordinary” medical care and now you can actually book a treatment at Carrier Carrier with a full 25% discount before X-mas

Are you curious, visit their facebook page or call them at 08-663 41 50th
Have a great healthy x-mas and a well new year! Hugs

Därför äter jag dessa kosttillskott!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jag får ofta frågan vad för kosttillskott jag äter och varför jag äter det, då det enligt många borde räcka med att äta vanlig mat.
Som det står på det flesta förpackningar ska man inte ersätta vanliga måltider med att äta enbart kosttillskott och det är något jag heller inte gör. Dock är Friways vegetabiliska proteinpulver ren näring som är nermald och ibland äter jag den som mellanmål när jag är på språng. Det fungerar utmärkt och min kropp får den energikick jag behöver.

Min första och största orsak till att jag äter kosttillskott är för att stärka kroppen och ge den extra support för att det ska kunna återhämta sig och göra sitt jobb på bästa sätt. Jag är väldigt noga med vad för kosttillskott jag äter, då jag gör det för att stärka kroppen och inte stjäla energi från den.
Alla mina kosttillskott har jag fått utprovade av mina kinesologer Christina Rindsjö och Pernilla Carrier, så att jag kan vara säker på att min kropp mår bra utan dem.
För några år sedan åt jag kosttillskott som jag trodde jag behövde, men det visade sig ge mig obalans då jag oftast blev trött och fick ont någonstans när jag åt dem. Viktig att lyssna på kroppen när man stoppar i sig något nytt och se hur den regerar.
Det är egentligen logiskt för alla är vi olika och behöver olika mineraler och vitaminer. Skulle vi då äta kosttillskott som inte är bra för oss under en lång tid, är det inte så konstigt att det kan åstadkomma skada.

1. Friway Grow – Ett ekologiskt vegetabiliskt proteinpulver som boostar mig och ger mig energi. Min kropp och min mage älskar verkligen det.
2. Friway Glow – Ett ekologiskt vegetabiliskt gröntpulver med klorofyllrika växter och bär. Tillsammans med Grow blir det en perfekt cocktail av protein, bär och klorofyll. Allt som min mage och kropp älskar!
3. Holistic Glutamin – Glutamin är en aminosyra som är bra för tarmslemhinnan och kan dessutom reglera syra/bas-balansen i kroppen. Har man problem med sin mage som jag har ibland, är glutamin något som kan rädda dig från uppblåst mage.
4. pH9 generator – Min älskade flaska som ger mig alkaliska vatten på 1 timme. Jag dricker inte vatten ur någon annan flaska än pH9. Jag har slängt alla andra platsflaskor jag hade hemma, då vatten inte gillar plast och min kropp tycker inte om något annat än vatten med bra pH värde.

Ytterligare kosttillskott som jag även äter är Omega 3 Friway, D-vitamin Friway och ibland joniserande saltspray från Friway när jag tränar. Allt är stärkande för min kropp och det gör att jag orkar mera när jag tränar, men även är pigg hela dagen.

Sträva efter att alltid vara pigg och ät bara saker som stärker din kropp!
Stor kram Maya <3[vc_separator style=”double”]I am often asked what supplements I eat and why I eat it, when, according to many it should be enough to eat regular food.
As it says on the most packages you should not replace regular meals with supplements and that is not something I do. However Friways ecological vegetable protein powder is like pure nutrition so there for I sometimes eat it as a snack when I’m on the go. It works great and my body gets the energy boost I need.

My first and biggest reason why I eat supplements is to strengthen the body and provide additional support for it to be able to recover and do its job in the best way possible. I am very particular about what supplements I eat, since I do it to strengthen the body and not to steal energy from it.
All my supplements have been tested by my kinesologists Christina Rindsjö and Pernilla Carrier, so that I can be sure that my body feels good eating them.
A few years ago I ate supplements that I thought I needed, but it turned out to give me imbalance as I usually got tired and had pain somewhere. Its important to listen to your body when you eat something new.
It is actually logical as we are all different and need different vitamins and minerals. If we would eat supplements that are not good for us for a long time, it is not surprising that it can cause damage to our bodies.

1. FRIWAY Grow – An organic vegetable protein powder that boosts me and gives me energy. My body and my stomach really love it.
2. FRIWAY Glow – An organic vegetable green powder with chlorophyll rich plants and berries. Together with Grow it becomes a perfect cocktail of protein, berries and chlorophyll. All that my stomach and body love!
3. Holistic Glutamine – Glutamine is an amino acid that is good for the intestinal mucosa and can also regulate the acid / base balance in the body. If you have problems with your stomach as I have sometimes, glutamine is something that can save you from having a bloated stomach.
4. pH9 generator – My beloved bottle that gives me alkaline water in 1 hour. I do not drink water out of any bottle than pH 9. I have tossed all other plastic bottles I had at home, because water does not like plastic and my body does not like anything other than water with a good pH value.

Additional supplements that I also eat are Omega 3 FRIWAY, vitamin-D FRIWAY and sometimes Ionising salt spray from FRIWAY when I workout. Everything I eat is strengthening for my body and it give me more energy so I can exercise more and be more alert during the day.

Strive to always be alert and only eat things that strengthen your body!
Big hug Maya <3

Bli frisk, stark och full av energi hos Carrier Carrier

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Christina talkning about toning that reprograms your unconsciousness

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pernilla Carrier the owner of the clinic

 

I torsdag bjöd jag på mina raw godisfavoriter när det var öppethus hos kinesologerna på Carrier Carrier kliniken. Det var som vanligt mycket uppskattat och alla ville ha recepten, vilket alltid är lika kul och tacksamt. <3

Idag kallas kinesologi av många för ”alternativ vård”, men jag hoppas att denna typen av vård och behandlingar kommer bli allt mera vanlig och något fler människor väljer istället för att gå till en ”vanlig” vårdcentral.

”En kinesolog arbeter med kroppen på genom att kommunicera med nervsystemet genom olika muskeltester. Alla vet ju att all kommunikation i kroppen sker via vårt nervsystemet och äter man då något som tex stör kroppen (något livsmedel som just du inte tål men inte känner till ), då kommer det också störa nervsystemet och på så sätt kan man hitta vad som är fel.”

Denna förklaring är en kort beskrivning av vad en kinesolog gör, det finns mycket mer till en behandling än så. Tror det bästa är att testa själv för att få en bra förklaring och uppfattning.
Jag själv har testat ett flertal behandlingar hos CarrierCarrier och kan VERKLIGEN, med stora bokstäver rekommendera alla att prova kinesologi. Deras behandling har hjälpt mig med mitt magproblem. Något som ingen ”vanlig läkare” någonsin tidigare har kunnat göra och då har jag besökt en hel del olika läkare och gjort massor av tester inkl gastroskopi (slang med kamera ner genom halsen).
Jag är tacksam att jag har ett öppet hjärta och valde att prova kinesologi, som har hjälpt mig, istället för att äta läkemedel som min vanliga läkare ville skriva ut till mig.

Är ni nyfikna på vad Team Pernilla Carrier kan göra för just er? Spana in deras hemsida och facebook!

Ta hand om er hälsa för det är det viktigaste ni har!
Kramar Maya

[vc_separator style=”double”]Last Thursday, I made my raw favorite for the open house with the kinesiologists at the Carrier Carrier Clinic. As usual it was very much appreciated and everyone wanted the recipe, which is always so fun and rewarding. <3
 
Today many people call kinesiology ”alternative care”, but I hope that this type of care and treatments will become increasingly more common and more people choose this type of care instead of going to a ”regular” medical center.

”A kinesologist is working with the body by communicating with the nervous system through different muscle tests. Everyone knows that all communication in the body is via our nervous system and when you for example eat something or expose your body to something that is not good for you it will also disrupt the nervous system. In that way you can find out allot of information”

This explanation is a brief description of what a kinesologist does, there is much more to the treatment than this. The best thing is to test a treatment yourself to get a good explanation and understanding.
I have tried a number of treatments at Carrier Carrier and I can really recommending everyone to try kinesiology. Their treatment has helped me with my stomach problems. Something that no ”regular doctor” ever have been able to do and I have visited a lot of different doctors and made lots of tests including endoscopy (you put a camera down the throat to your intestines).
I am grateful that I have an open heart and chose to try kinesiology, which has helped me, instead of eating drugs that my regular doctor wanted to give me.

Are you curious what Team Pernilla Carrier can do for you? Check out their website and facebook!

Take care of your health is the most important thing you have!
Hugs Maya

Föreläsning med två elitidrottare

Igår träffade jag två mycket intressanta elitidrottare, nämligen Lars Frölander & Aron Andersson, på en föreläsning av Kilman Institutet (kinesolog behandlingar och utbildningar). För er som inte känner till Lars så är han en av Sveriges mest framgångsrikaste simmare och OS-guldmedaljör. Aron Anderson är multisportare och äventyrare. 2013 blev han dessutom första person någonsin att bestiga Kebnekaise med rullstol. Vilka män och vilka prestationer det gjort, wow!
Båda två föreläste och berättade om deras resa som elitidrottare samt hur deras kroppar har mått när de pressar sig själv i ytterlägena men inte riktigt givit kroppen den näring den behöver.

När man lever ett aktiv liv så ökar ens matintag kraftigt och vikten av bra mat kommer då vara avgörande för ens prestation. Detta har både Aron och Lars förstått under sin karriär, men det har inte alltid ätit som deras kroppar velat. Utan under deras resa har de både åkt på sjukdomar och många gånger har de till och med varit tvungna att ta en paus från sitt idrottande. Tills de hittade Killman institutet och fick behandling samt lärde sig vikten av bra mat, alkaliskt vatten, andning.

Föreläsningen tilltalade mig mycket då de hade samma tänk som jag när det kommer till mat, det äter varken vete, mjölkprodukter eller raffinerat socker nu. Genom att de ändrat sin kost har det båda fått mera energi och bättre prestationer. De var verkligen inspirerande att få lyssna till dem och kul att flera tänker som jag när det gäller hälsa.

Oslagbar Superfakta om kinesologer: Kinesiologi är läran om rörelser. En kinesiolog lär sig att läsa av hur nervsystemet reagerar och kan se hur kroppen kommunicerar och hanterar allt den utsätts för samt även hjälpa till att få kroppen att förstå hur den skall arbeta. Det finns många olika läror och tekniker inom kinesiologin men grunden är densamma där man läser av hur kroppen fungerar neurologiskt.[vc_text_separator title=”English” title_align=”separator_align_center” align=”align_center” color=”grey” style=”double”]Yesterday I met two very interesting athletes, namely Lars Frölander & Aron Andersson, at a lecture by Killman Institute (kinesiology treatments and trainings). For those of you who do not know Lars he is one of Sweden’s most successful swimmers and a Olympic gold medalist. Aaron Anderson is a adventure seeker and paralympics medalist. In 2013 he was also the first person ever to climb Mount Kebnekaise by wheelchair. Wow what men and what achievements they have done!
They both lectured and talked about their journey to elite athletes as well as how their bodies have been working when pushing themselvs in extreme positions but not really giving their body the nutrition they needed.

When you live an active life you increases your food intake dramatically and the importance of good food will be decisive for one’s achievement. This have both Aaron and Lars realized during their careers, but they have not always eaten what their bodies wanted. During their journey, they have both been sick often and many times they have even been forced to take a break from their sporting activities. Until they found Killman Institute and received treatment, learned the importance of good food, alkaline water, breathing.

Their lecture really appealed to me since they have the same mindset as I do when it comes to food. They do not eat wheat, dairy or refined sugar now. Since they changed their diet they have both gotten more energy and better performance. They were truly inspiring to listen to!

Unbeatable Super Facts about kinesologer: Kinesiology is the science of movement. A kinesiologist learn to read how the nervous system reacts and can see how the body communicates and handles all exposed to and also help to get your body to understand how it will work. There are many different teachings and techniques in kinesiology but the basis is the same where one reads of how the body works neurologically.

Lev hälsosamt även på semestern

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Our very own beautiful olive tree <3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Breakfast in our own back yard overlooking the mountains at one of the apartments we rented

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fresh eco figs for breakfast

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

My green drink from Friway is always with me and my pH9 bottle

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

One lemon a day keeps the doctor away

Sista natten på min hälsoresa spenderade jag och min kille i en fantastisk lägenhet ett stenkast från havet, med utsikt över de vackra bergen på ön Thassos. Vi anlände sent till lägenheten och det var då för mörkt för att se utsikten från vår baksida. Jag kan berätta att det var en fröjd att vakna, titta ut samt mötas av bergen utanför. Balsam för själen!
Min första känsla när jag tittade ut var att ta med mig yogamattan och praktisera yoga samt meditera en stund. Dessvärre hade jag ingen matta med mig, utan det fick bli en stunds meditation på en handduk.

Efter min 15 min meditation duckade vi upp en hälsosam-frukost utomhus med de perfekta komponenterna enligt mig – färska grönsaker, färsk avokado, kokta ägg, färska fikon (mums) och ett glas citron vatten. Min gröna drink från Friway är alltid med var jag än befinner mig och likaså min pH 9 flaska.
När jag är i utlandet passar jag alltid på att frossa i grönt och frukt, då det vi har att köpa i matbutiken ofta inte smakar speciellt mycket. Ytterligare en anledning till att bosätta sig utomlands under det kalla tiden på året, kunna frossa i massor av grönt!

Efter en veckan snorkling, simning, promenader, äventyr, coola beachclubbar, strandhäng, mycket grönsaker och en hel del scooter åkning var det dags att lämna paradiset och åka hem.
Jag brukar inte gilla att åka bort en vecka bara, då jag alltid tycker att det är för korttid men den här gången kändes som att jag varit borta jätte länge. Kopplade verkligen bort och reflekterade över massor av saker. För de är när man stannar upp och innan man hinner tänka som saker och ting kommer till en.

Nu är kursen satt framåt och Oslagbar Hälsa står i fokus!
Kramar Maya

English

The last night on my health journey we spent in a fabulous apartment near the sea, overlooking the beautiful mountains on the island of Thassos. We arrived very late to the apartment and it was then too dark to see the view from our backyard. I can tell you that it was a delight to wake up, look out and se the mountains.
My first feeling when I looked out was to bring my yoga mat, practice yoga and meditate. Unfortunately, I did no have my mat with me, so I took a towel and sat down to meditation for 15 min. It was amazing!

After my 15 minutes of meditation, we of course enjoyed a healthy breakfast outdoors, with the perfect components according to me – fresh vegetables, fresh avocado, boiled eggs, fresh fig (yum) and a glass of lemon water. My green drink from FRIWAY is always with me and also my pH 9 bottle.
When I’m abroad I always eat a lot of veggies and fruit, since what we buy in the supermarket in Sweden often does not taste that much. Another reason to live abroad during the cold time of the year, to be able to eat lots of greens!

After one week snorkeling, swimming, walking, adventures, cool beach clubs, vegetables and a lot of scooter riding it was time to leave paradise and go home.
I usually do not like to go away for one week only, I always think it is to short of time but this time I felt like I been gone forever. I really had time to relax and reflected on lots of things. Its when you stop and before you have time to think that things come to you.

Now the course is set forward and Unbeatable Health is in focus!
Hugs Maya