8 rutiner jag inte kompromissar med!

Hej vackra! Idag har jag låst in mig hela dagen och bara pillat, fixat och trixat med mitt nya kontor här hemma. Jag och pojkvännen flyttade ut sängen ur sovrummet och gjorde det rummet till mitt/vårt kontor. Det blev super bra och jag har postat en video av rummet på min facebook sida här!

Som du kanske redan har förstått med mig så älskar jag att planera och strukturera upp mitt liv och mitt jobb. Effektivitet och produktivitet är två ord jag gillar och anledningen till att jag kan vara så produktiv är på grund av min 8 rutiner, som jag inte kompromissar med. Dessa punkter håller mig frisk och pigg i huvudet. De tillåter mig att ladda om samt ger mig frihet att göra det jag älskar.

IMG_20150504_075027

Dessa 8 rutiner kompromissar jag inte med:

Meditation – är en av de viktigste faktorerna i mitt dagliga liv. Meditation gör att jag håller mig fokuserad, motiverad och harmonisk. De flesta stora entreprenörer mediterar dagligen och det är av precis samma anledning som jag skriver. Meditera mera helt enkelt!
Träning – att röra på kroppen är minst lika viktigt som att meditera. Kroppen är inte gjord för att sitta ner och jag behöver verkligen röra på fläsket minst en gång dagligen. Träning ger mig energi, styrka och bättre mental hälsa.
Äta ekologiskt och rent – kosten är en nyckel till att kroppen ska fungera bra. Du blir och mår som du äter. Äter jag ”fel” för min kropp blir jag trött, orkeslös och stressad. Så att äta rent och ekologiskt är något jag prioriterar mycket högt.
Tacksamhet dagboken – jag skriver ner vad jag är tacksam över, drömmer om samt mantran (affirmationer) varje dag. Det motiverar mig och ger mig positiv energi samt kreativitet att fortsätta jobba dag in och dag ut.

IMG_20150411_121531
Rent alkaliskt vatten – vatten och återfukta kroppen är också en viktigt nyckel i att må bra och vara produktiv. Jag dricker mängder med vatten varje dag och min alkaliska vatten flaska står alltid påfylld bredvid min dator. Utan vatten mår jag inte bra alls!
Vila och slappna av – när det blir för mycket dator sittande, vilken det blir ibland, tar jag en välförtjänt paus och gör något helt annat. Min hjärna och mina ögon får vila en stund och så kanjag fortsätta igen. Oftast kommer även många ideer när jag går ifrån datorn en stund.
Umgås med pojkvän och vänner – att umgås med mina nära och kära är också något jag prioriterar högt, då man behöver få skratta av sig och känna kärlek. Utan mina fina vänner och min pojkvän skulle livet vara väldigt trist.
Vara utomhus – spendera tid utomhus och gärna nära vatten är något jag försöker göra ofta och helst varje dag. I närheten där jag bor finns det ett fint stråk, där jag ofta tar mig en PW för att koppla av och rensa tankarna. Naturen är en bra plats för att starta om din hjärna på.

Alla dessa faktorer är högt prioriterade på min dagliga lista. Det har inte direkt med mitt arbete att göra, men är ack så viktiga för att jag just ska få jobbet gjort på bästa sätt.
Massor med kärlen Maya

English

Hello beautiful! Today I locked myself in my apartment to organize my new office at home. Me and my boyfriend moved out the bed of the bedroom and made that room my / our office. 

As you might have understood about me by now, I love to plan and structure my life and my job. Efficiency and productivity are two words I like a lot and why I can be so productive is because of my 8 routines, which I do not compromise with. These routines keeps me healthy and alert all day. They allow me to recharge and give me the freedom to do what I love.

These are the 8 routines that I do not compromises, with:

Meditation – is one of the most important factors in my daily life. Meditation allows me to be focused, motivated and harmonious. Most great entrepreneurs meditate daily and it is for exactly the same reason as I write. Meditate more!

Training – Move your body is as important as meditating. The body is not made to sit down and I really need to move my body at least once daily. Exercise gives me energy, strength and better mental health.

Eating organic and pure – a healthy diet is a key for the body to function well. You become and feel like you eat. If I eat the ”wrong” food for my body I get tired, decrepit and stressed. To eat clean and organic is something I prioritize very highly.

Gratitude Diary – I write down what I’m grateful for, dream off and my mantras (affirmations) every day. It motivates me and gives me positive energy and creativity to continue to work day in and day out.

Pure alkaline water – water is also an important key to feeling good and being productive. I drink lots of water every day and my alkaline water bottle is always refilled next to my computer. Without water I do not feeling good at all!

Rest and relax – when it sit to much infront of my computer I take a well deserved break and do something completely different. My brain and my eyes rest for a while and so i can continue again. Most often many ideas come to me when I leave the computer for a while.

Spend time with my boyfriend and friends – to spend time with my loved ones is something I prioritize highly. You need to laugh and feel love that surrounds you. Without my good friends and my boyfriend, life would be very dull.

Being outdoors – spending time outdoors near water is something I try to do frequently and preferably every day. Near where I live there is a nice stream, where I often take me a PW to relax and clear my mind. Nature is a great place to reboot your brain.

All these factors are a high priority on my daily list. They have very little to do with my job, but oh so important for me to get the job done in the best way.
Lots of love Maya

Daily Greatness, thank you for the gifts!

Daily Greatness sent me two amazing gifts today. Thank you!

These journals will come in handy I can assure you. I received one Daily Greatness Business Planner, and a Daily Greatness Yoga Journal.

Both of which equally rich with thought-out layouting, strategy- and goal-mapping content and schedules of how You can reach your goals in the best way. You fill out everything yourself, and the content is there to guide you through your planning.

Stay tuned for a more thorough review of the journals. I have a lot of business goals this year, both within journalism and art, but also health goals with my yoga practice and running. These two journals couldn’t have dropped in my mailbox in a better time. Let’s start goal-mapping!


 

Jag fick två fantastiska böcker i present i dag. Tack!

Dessa böcker eller ”journaler” kommer komma väl till pass det kan jag försäkra er! Jag fick en Business Planner, och en Yoga Journal i brevlådan.

Båda böcker har ett rikt genomtänkt innehåll, med strategi- och mål-kartläggning  och veckovisa scheman för hur du på bästa sätt ska nå dina mål. Du fyller i allt själv, och innehållet är där för att vägleda dig genom din planering.

Håll ögonen öppna för en bättre recension av dessa fantastiska journaler. Jag har en hel del mål i år, både inom journalistik och konst, men även hälsomål med min yoga och löpning. Dessa två journaler kunde inte ha sjunkit i min brevlåda tidigare. Låt oss börja kartlägga våra mål!

 

Daily Greatness Business Journal & Yoga Journal

Business Planner  & Yoga Journal

Vilken kamera använder jag

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

My new favorite Olympus OMD E-M5II

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Olympus Pen PL 5

Alla bilder ni ser på bloggen är tagna utav mig och det är hårt arbete bakom, men det är otroligt roligt att fota. Hade någon berättat för mig för ca 2 år sedan att jag skulle fota och skriva så pass mycket som jag göra idag, hade jag skrattat. Idag skulle jag inte byta ut det jag göra för något annat, jag älskar verkligen mitt arbete och är otroligt tacksam för att jag får göra det här varje dag.

Jag har flera gånger fått frågan vad det är för kamera jag använder när jag tar alla mina matbilder framför allt. Så givetvis vill jag svara på era frågot och dela med mig av mina rekommendationer.
Jag har provat många olika kameror och tycker väl att smaken är som baken. Min allra första kamera var en olympus och jag älskade verkligen den. Tyvärr blev den stulen när jag var ”globetrotter” under några år efter gymnasiet och sedan dess har jag saknat den.
Men, så i början av min blogg karriär vann jag den vita Olympus Pen kameran och nu har jag givetvis bara använt olympus.
Olympus Pen är en utmärkt blogg kamera, då den är lätt, tar bra bilder och är super snygg! Mitt nya tillskott till kamera familjen är min nya favorit – OMD E-M5II. Den tar magiska bilder och man kan göra super bra filmer.
Olympus är definitivt min rekommendation om du som jag arbetar med foto och bloggar dagligen. Börja med en pen och lär känna funktionerna samt kameran. Uppgradera sedan och testa dig fram till din favorit!

I totally <3 Olympus!

English

All images you see on the blog are taken by me and it is hard work that lays behind, but it’s incredibly fun to shoot. Had someone told me about 2 years ago that I would take pictures and write as much as I do today, I would have laughed. Today I would not change it for the world,  I really love my work and am incredibly grateful that I get to do this every day.

I have repeatedly been asked what kind of camera I use when I take all my food images mainly. So of course, I want to respond to your questions and share with you my recommendations.
I have tried many different cameras and the taste is of course different. My first camera was an Olympus and I really loved it. Unfortunately, it got stolen when I was a ”globetrotter” for a few years after high school, and since then I missed it.
But, in the beginning of my blog’s career, I won the white Olympus Pen camera, and now I’ve obviously only used Olympus.
Olympus Pen is an excellent blog camera, as it is easy, takes good pictures and is super stylish! My new additions to the camera family is my new favorite – OMD E-M5II. It takes magical images and you can do super good films.
Olympus is definitely my recommendation for you that work with photos and blog daily. Start with the pen model and get to know the functions and the camera. Then upgrade and test your way to your favorite!

In totally <3 Olympus!

Kategori

Mår bra hela dagen med mina oslagbara morgon rutiner

Godmorgon, det är ny vecka och det betyder ny chans att lyckas med livet!
Jag har en fantastisk morgon rutin som jag vill dela med mig av till er, som jag säkert har skrivit om tidigare, men väl värd att nämnas igen.
Varje morgon medan jag sippar på antigen min gröna drink eller mitt varma citronvatten, skriver jag i min Daillygreatness bok vad jag är tacksam över och vad jag drömmer om samt några affirmationer och det viktigaste för dagen – en intention!

Dagens intention är glädje! Genom att välja en intention fokuserar jag all min kraft och energi på att vara och känna just den intentionen jag valt, under hela dagen.
Idag vill jag helt enkelt smitta av mig med min glädje till alla jag möter. Jag har märkt att denna övning är toppen att göra när man har en dålig dag. Oavsett vad du känner när du vaknat så vänder din energi sakta men säkert om du fokuserar tillräckligt mycket på glädje.
Om jag mot förmodan blir överöst med negativ energi och börjar tänka negativa tankar. Stoppar jag mig själv genom att säga medvetet; nu släpper jag mina negativa tankar och den energin och istället ändrar jag mitt fokus till positiva tankar och energi. Det låter kanske lite skumt att prata med sig själv, men testat för det har verkligen hjälpt mig.
Det blir en slags medvetet omprogrammering av dina tankar. För tanken tillbaka till dagens intention, glädje!

Nu ska jag starta dagen med bästa glädje känslan!
Vi hörs senare med mera spännande tips och trix för en Oslagbar Hälsa.
Stor kram Maya

11045479_1614416688773604_8724241155353238433_n

These amazing intention is from one of my favorite brands – Lorna Jane

English

Good morning, it’s a new week and that means another chance to succeed in life!
I have a great morning routine that I want to share with you all, I have written about it previously, but its well worth mentioning again.
Every morning while I sip on either my green drink or my warm lemon water, I write in my Daillygreatness book what I am grateful for and what I dream about, as well as some affirmations and the most important thing of the day – an intention!

Today’s intention is joy! By selecting an intention, I focus all my strength and energy to be and feel precisely the intention I have chosen, throughout the day.
Today, I simply want to spread my joy to everyone I meet. I have noticed that this exercise is great to do when you have a bad day. No matter what you feel when you wake up this turns your energy slowly if you focus enough on joy.
If I anyway am lavished with negative energy and I start thinking negative thoughts. I stop myself by saying consciously; now I will let my negative thoughts and energy go and instead I change my focus to positive thoughts and energy. It may sound a little weird talking to yourself, but tyr for it has really helped me change focus.
It becomes like some kind of consciously reprogramming of your thoughts. It helps you get back to the intention of the day, joy!

Now I start the day with the best feeling, joy!
Talk to you later with more exciting tips and tricks for an unbeatable Health.
Big hug Maya

 

Skapa dina egna rutiner för ett aktivt och lyckligt liv

_MG_0918

”I feel glorious, dynamic energy. I am active and alive” – Louise L Hay

Jag startar alltid mina dagar med en grön drink eller varmt citronvatten samtidigt som jag skriver ner 3-5 saker jag är tacksam över och drömmer om samt bra saker om mig själv (affirmationer). Denna rutin har jag gjort ett tag nu och det är även något jag har skrivit om här på bloggen.
Varför jag vill belysa det igen är för att det verkligen har hjälpt mig på så många sätt och jag tycker verkligen att alla borde prova just denna rutin. Då menar jag främst tacksamhets-skrivandet, men den gröna drinken är också en super bra rutin för både kropp och själ.
Några av fördelarna jag har märkt genom att använda detta verktyg är att jag blir ännu mera positiv, motiverad och målinriktad varje dag. Detta är tack vare att jag enbart fokuserar min energi på det som är bra i mitt liv samt det som jag drömmer om. Ordspråket ”what you think you become” stämmer verkligen bra, det kan jag intyga!

Genom att jag tar mig tiden och skriver ner allt på morgonen sätter jag också en ny intention varje dag, vilket i sin tur gör att den känslan finns i mina tankar under större delen av dagen. Tack vare det här skapar jag successivt, dag för dag, mitt liv enligt mina mål och önskemål. Eller hur är det fantastiskt?
Återkom gärna med egna åsikter och tankar kring hur ni upplever den här typen av rutin.

”Dreams are wishes, but goals are our dream broken down into achievable actions. Goals give our life meaning, a sense of purpose and fulfilment. The secret to setting goals, is knowing why you want something. If you cant´t come up with a strong why, then you probably dont really want it. Your why comes from within and becomes you fuel for action. If your goals aren´t congruent with your core values, you will continually sabotage yourself – or you may achieve your goals but you won´t feel fulfilled. Creating goals from your heart and not from your head is essential for living a fulfilling well-rounded life. We often look outside our selfs for what we think we want, but we need to consult our hearts rather than our minds to find what we truly desire for our lives. Otherwise, down the track we may end up with a whole lot of ”things” in our life, while missing what we are really looking for – happiness and fulfilment. Goals can be big or small, but most of all, they must be meaningful to you, or you won´t have the drive to achieve them”
– Dailygreatness journal a practical guide for conciously creating your days

Njut av er lördag oslagbara vänner!
Puss & kram Maya

English

I always start my day with a green drink or warm lemon water while I write down 3-5 things that I am grateful for and dream of, and good things about myself (affirmations). This routine I have done for a while now and it’s also something I’ve written about here on my blog.
Why I want to highlight this again, is because its really has helped me in so many ways and I really think everyone should try this particular routine. I mainly mean the gratitude writing, but the green drink is also a super good routine for both body and soul.
Some of the benefits I’ve noticed using this tool is that I have become even more positive, motivated and focused every day. This is because I only focus my energy on what is good in my life and what I dream of. The saying ”what you think you’ve become” is true really true, I can ashore you of that!

Since I take the time and write down everything in the morning I also put a new intention for each day, which in turn give me great feelings that are in my thoughts during most of the day.
Thanks to this I gradually day by day create my life according to my goals and desires. Isn´t that amazing?Please write me later on and tell me your own opinions and thoughts on how you perceive this type of routine.

Have awesome day unbeatable friends!
Xoxo Maya

 

Ett hälsosamt ”late night snack” för sötsugna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Har precis mumsat i mig ett ”late night snack” i form av en chocobowl där jag mixat ihop 1 avokado, 1 tsk rå cacao, 1 msk ärtprotein, 1 tsk carobpulver, 1/2 banan, 1/2 dl vatten.
Jag toppade slutligen hela härligheten med färska fikon, medjool-dadlar, kokosflingor och lite gojibär.
Denna bowl kanske är en aning söt för att äta så här sent, men ikväll var det precis vad jag behövde då jag har träningsvärk ”from hell” tack vare Nike’s träningspass igår.
Jag får ett otroligt sug i musklerna när jag har den här typen av träningsvärk och då är det viktigt att jag väljer rätt ren näring istället för att proppa i mig massor av onyttigheter.

Superfakta om fikon & dadlar: fikon är både goda och nyttiga. De innehåller en hög halt av både kostfiber och kalcium samt innehåller mera fibrer än någon annan vanlig frukt eller grönsak. Dessutom innehåller de inget fett. Du kan äta fikonen naturella eller blötlägga dem över natten.
Dadlar sägs ha positiv effekt på hälsan och de kan även hjälpa om man har matsmältningsproblem samt ger snabbt energitillskott.

Nu ska jag ta med mig min härliga Dailygreatness journal och lägga mig i sängen för att läsa samt skriva lite. Jag avslutar dagen med ett citat från boken:
”Where your attention goes, energy flows, What you choose to focus on in life is magnified”.

Sov gott mina hjärtan!
Kramar

English

I have just eaten a ”late night snack” in the form of a chocolate bowl where I mixed together 1 avocado, 1 tsp raw cacao, 1 tablespoon pea protein, 1 teaspoon carobpulver, 1/2 banana, 1/2 cup water.
I topped the whole yummy bowl with fresh figs, medjool dates, coconut flakes and goji berries.
This bowl is perhaps a little sweet to eat this late, but tonight this was just what I needed since I have a sore ”from hell” thanks to Nike’s workout yesterday.
I get an incredible suction in the muscles when I have this type of muscle soreness and then it’s important that I choose the right nutrition instead of eating plenty of junk food.

Super Facts about figs & dates: figs are both tasty and nutritious. They contain a high content of both dietary fiber and calcium. They also contains more fiber than any other common fruit or vegetable and almost no fats. You can eat the figs natural or soaking them overnight.
Dates are said to have a positive effect on your health and they can also help if you have digestive problems and provide you with a quick energy boost.

Now, I will bring my lovely Dailygreatness journal and go to bed for some reading and writing. I will end this day with a quote from the book:
”Where your attention goes, energy flows, What you choose to focus on in life is Magnified.”

Sleep tight my lovlies!
Xoxo

Kategori

Daily greatness

slideshow_4 (2)Check out the dailygretness journal for a Rocking Fit body & mind – 12 weeks holistic extravaganza

Todays daily greatness –
Health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit. There are no shortcuts, there is only training hard, eating clean, positive thinking and deciding you can do whatever you put you mind to. There are 1,440 minutes in a day, use 60 of them to exercise. I dare you to start living the life you have imagine for yourself!

”You have the power to change and heal your life, and you need to know that. We think so often that we are helpless, but we’re not. We always have the power of our minds…Claim and consciously use your power.” Louise L. Hay

Lets do this together – create a healthy, positive and strong life! <3
XX Maya