Magisk mantra utmaning – Clean eating inför julen!

Ny vecka och det betyder ny magisk mantra utmaning!
Jag gillar mina utmaningar för det få mig att tänka till och fokusera extra på något nytt varje vecka. Har blivit en bra rutin för mig och hoppas att ni gillar den lika mycket som jag. Säg till om det är något speciellt ni vill att jag ska belysa!?

Denna veckan tänkte jag att du och jag tillsammans skulle fokusera på att äta rent samt sätta en bra ”eat clean” rutin, som vi sedan försöker hålla igenom hela julen och in i nästa år. Givetvis innebär det inte att du inte får äta sådant som du älskar under julen, utan snarare tänka rena råvaror och minska på sockret. Addera mera nyttiga råvaror och dricka mera vatten.
Affirmationen ni ser nedan är ert magiska mantra för veckan. Skriv den eller säg den varje dag så att du till slut har programmerat dig själv!

pablo (2)

”Eating clean” basics:

 1. Ät grönt – grönsaker vet du säkert vid detta laget att det är super hälsosamt att äta, men har du det som en rutin att äta varje dag.
  Principen lägga till nyttigheter istället för att ta bort nyttigheter är en bra börjar till att få in en ”clean eating” rutin.
 2. Minska köttintaget – prova att äta mindre rött- och fläskkött. Kött är svår smällt för kroppen och ofta är djuren dåligt behandlade och stressade vid slakt. Välj i så fall ett närproducerat och ekologiskt alternativ om du vill äta kött under julen.
  Kött innehåller mycket protein, men protein hittar du även i andra livsmedel så ”no need to worry”.
 3. Ät bra fetter varje dag – fettsyror är livsviktiga att få i sig och de hittar du bl.a. i ekologisk avokado, sill, chiafrön, ägg, olivolja och frön. Ät de varje dag och fokusera på just dessa råvaror under julen!
 4. Drick minst 3 liter alkaliskt vatten om dagen – jag kan inte nog tjata om innebörden av att dricka alkaliskt vatten. Vi är som sagt fyllda med 70% vatten och dricker vi för lite över en lång tid kan det vara livshotade. Skippa snapsen under julen och drick mera smaksatt vatten till julbordet. Du kommer inte ångra det dagen efter!
 5. Välj mat som är naturlig och hållbar – Välj råvaror helt fria från onödiga tillsatser, hormoner och bekämpningsmedel samt försök hålla koll på hållbara råvaror. Gör din egna ekologiska köttbullar under julen istället för att köpa färdig lagat mamma scan köttbullar. Du gör din hälsa en björntjänst!
 6. Ät med regeln 80/20 – Att äta en kost som innebär åtminstone 80% hälsosamt tycker jag är en bra tumregel. Ät rent, hållbart och mat som ger dig energi.
 7. Ät gluten fria långsamma kolhydrater – Ät rätt kolhydrater som ger kroppen energi istället för att orsaka kroppen ständiga inflammationer. Dessa råvaror är tex bovete, amaranth och quinoa.
  Låt gärna bli vörtbrödet till julbordet, då det är fullt av socker och ofta bakat på vetemjöl.
 8. Skippa raffinerat vit socker – att skippa ”vit socker” ger dig många fördelar framför nackdelar. Du minskar tex synliga rynkor, celuliter och trötthet. Det vill väll alla bli av med? Så, skippa det raffinerade sockret till julbordet. Låt bli Aladinasken och de köpa choklad pralinerna från Ica. Samlas istället i köket och baka egna smarriga raw treats, med honung, dadlar eller dadelsirap. Alla alternativ till ”vit socker” skulle jag säga är bättre, men balance is the key!

Lycka till med veckans magiska mantra!
Jag finns här om det skulle vara något. Det är bara att skriva till mig.
Kramar[vc_text_separator title=”Magic mantra challenge – clean eating for x-mas”]New week and that means new magic mantra challenge!
I like my challenges because they make me focus extra on something new every week. This has become a regular routine for me and I hope you like it as much as I do. Tell me if there’s something special you’d like me to highlight !?

This week, I thought that you and I together could focus on eating clean and creating a good ”eat clean” routine, which we then will try to keep during Christmas and into next year. Of course this does not mean that you can not eat what you love for Christmas, but rather think of pure healthy food and try to reduce the sugar. 
The affirmation you see above is your magic mantra for the week. Write it or say it every day so that you reprogrammed yourself!

”Eating clean” Basics:

Eat greens – you probably know by now that vegetables are super healthy to eat, but do you it as a routine to eat them every day.
The principle of adding healthy foods instead of removing is a good starting point to get a ”clean eating” routine.
Reduce meat intake – try to eat less red- and porkmeat. Meat is difficult for the body to digest and often the animals are poorly treated and stressed at slaughter. In this case, choose locally grown and organic options if you want to eat meat during Christmas.
Meat is high in protein, but you can find protein in other foods so ”No need to worry”.
Eat good fats daily – fatty acids are vital to eat and you will find them in organic avocado, herring, chia seeds, eggs, olive oil and seeds. Eat them every day and focus specially on these foods during Christmas!
Drink at least three liters of alkaline water a day – I can not talk enough about the meaning of drinking alkaline water. We are, as I said before filled with 70% water and we drink a to little water over a long period of time, it can be life threatening. Skip the alkohol during Christmas and drink more flavored water during the Christmas dinner. You will not regret it the day after!
Choose foods that are natural and sustainable – choose foods completely free of unnecessary additives, hormones and pesticides, and try to keep track of sustainable alternatives. Make your own organic meatballs during Christmas, instead of buying already-made meatballs. I promise you that you will do your health a big favor!
Eat with the rule 80/20 – Eating a diet that is at least 80% healthy foods is a good rule. Eat clean, sustainable and food that gives you energy.
Eat gluten-free carbohydrates – Eat the right carbohydrates that give you energy instead of causing the body to constantly be in inflammation. These food are such as buckwheat, amaranth, and quinoa.
Skip the refined sugar – dropping the ”white sugar” gives you many advantages over disadvantages. It reduces such as visible wrinkles, celulite and fatigue. That is something everyone want to get rid of, right!? So, skip the refined sugar during Christmas. Do not eat the bought chocolate pralines from your local store. Instead gathered in the kitchen and bake your own yummy raw treats with honey, dates or dates syrup. 

Good luck with this week’s magic mantra!
I’m here if you want to ask something. Just write to me.
Hugs Maya

Veckans magiska mantra

Varje måndag kommer jag från och med nu att inspirera er oslagbara läsare med ett magiskt mantra och ibland kopplat till en utmaning. Veckan magiska mantra är ”I can make a difference but together we can rock this world”

Denna vecka vill jag ge er just detta mantra för jag vill uppmana till gemenskap och härliga samarbeten. Att hjälpa andra människor eller göra något tillsammans med någon annan gör glädjen dubbelt så stor och resultatet blir dubbelt så bra.
Ensam är man aldrig starkast och utan andra människor står vi stilla i vår utveckling. Det är faktiskt sant!
Att ge till andra människor skapar även massor av positivt energi och kärlek. Forskning har faktiskt visat att människor som delar med sig mår mycket bättre och lever lyckligare.

Ha detta mantra med er hela veckan och gör något positivt med några stycken. Skapa magi ihop – I can make a difference but together we can rock this world! <3

pablo (27)[vc_text_separator title=”English” color=”turquoise” style=”shadow”]Every Monday, I will from now on inspire you unbeatable readers with a magic mantra, sometimes together with a challenge. This week magic mantra is ”I can make a difference but together we can rock this world”

This weeks mantra is to urge you to delightful collaborations. To help other people, or do something with someone else makes the joy twice as big, and the result is twice as good.
Alone no one is ever the strongest and without other people, we humans stand still in our development. It is actually true!
To give to other people also creates a lot of positive energy and love. Research has actually shown that people who share with other people often feel much better and live happier lives.

Go together with some friends & new friends and create magic together – I can make a difference but together we can rock this world! <3

Energiboost med nya självinsikter

Det är alltid lika uppfriskande att åka ut till Mariefred och nu när hösten står i sin fulla prakt finns inget härligare än att ta en promenad i Hjorthagen.

Att promenera fungerar faktiskt som en naturlig energi- och kreativitets-boost! Nietzsche skrev ”All truly great thoughts are conceived while walking” och det kändes av idag. Att få vädra tankar om framtiden både i karriär och personlig utveckling utan att ha några andra distraktioner är väldigt befriande.

Jag jobbar hela tiden med min utveckling och vill alltid känna att jag kommer framåt. Idag under vår promenad föll en polett ner, någonting som kan tyckas vara obetydligt och nästan löjligt enkelt. Min inre perfektionist sätter käppar i hjulet för mig. Jag vill alltid att allt jag gör ska vara on point vilket gör att jag ofta  lägger ner mycket tid och energi på saker som sedan hamnar i soporna trots att det är riktigt bra gjort.

Jag har därför numera ett nytt budord i min bok. Det kommer inte vara lätt att sätta perfektionisten i mig åt sidan men jag känner redan nu att livet blev lite lättare!

”Låt inte perfektionen stå i vägen för det som är bra”

IMG_8298

IMG_8291

IMG_8302

Förändra ditt liv till det hälsosamma – Mina steg!

”In case you didn´t realise, this is just the beginning. You just have to work for it & believe in it” 

När man har bestämt sig för ett mål, som tex att förändra sitt liv och börja leva mera hälsosamt. Kommer det finnas stunder då man kommer vilja ge upp, men vill ni något tillräckligt mycket kommer det att gå, så ge inte upp. Allt tar sin tid och med små delmål för att nå er stora mål kommer ni att lyckas. Jag LOVAR!
Tro på er själva och ta ett steg i taget.

Här är några tips som ni kan använda för att lyckas:

1. Skriv ner er mål och dröm stort.
2. Sätt ett datum när ni ska börja och när målet ska vara uppnått samt gör det realistiskt. Ge er själv tid och stressa inte, men slöa inte heller. Det tar ungefär 3 månader för en vana att skapas och 3 månader går fort. Vips är ni på god väg!
3. Sätt upp delmål på vägen så att det känns lättare att genomföra er mål eller förändra er liv.
4. Förbered er för ert start datum. Mentalt, fysiskt och med kunskap. Ta redan på allt som ni behöver för att utföra ert mål. Gör en bra plan så att ni eller ert ”mind” inte vill smita.
5.  Tro på er själva och jobba aktivt varje för att hela tiden ta era steg framåt. Alla klarar att göra en förändring. Det handlar bara om att man verkligen vill. Det är inte alltid en dans på rosor att förändra ett mönster, men det går!
6. Låt inte någon annan säga till er att ni inte kan, att det är omöjligt eller att ni ska slappna av och gör som de vill. Ert mål är ert och ni gör detta för er, för att ni ska må bra! Håll fokus och låt er inte distraheras av andra för att det inte är på samma väg som ni.

Alla får leva som de vill och förändra sitt liv är inte lätt. Det krävs mod, styrka, positiv inställning, optimism, vilja och målmedvetenhet. Alla dessa egenskaper besitter vi människor och nu är det dags att starta er förändring och plocka fram just dessa sidor. Jag tror på er!

Allt går om man bara vill kom ihåg det!
Stor kram Maya

pablo (25)

[vc_text_separator title=”English” color=”purple”]When you have chosen a goal, for example, to change your life and start living more healthy. There will be moments when you will want to give up, but if you want something bad enough it will work, so do not give up. Everything takes its time and with small milestones to reach your big goal you will succeed. I promise!
Believe in yourselves and take one step at a time.

Here are some tips that you can use to reach your goal:

1. Write down your goals and dream big.
2. Put a date when to start and when to finish. Make your goal realistic. Give yourself time and do not rush, but do not slack either. It takes about 3 months for a habit to be created and three months goes fast. 
3. Set milestones so that it feels easier to accomplish your goals and change your life.
4. Prepare for your starting date. Mentally, physically, and with knowledge. Find out EVERYTHING you need to accomplish your goals. Make a good plan so that you and your ”mind” does not want to dodge.
5. Believe in yourselves and work actively each day to constantly take your steps forward. Everyone is capable of making a change if you want it bad enough. It is not always easy to change a pattern, but everyone can do it!
6. Do not let anyone tell you that you can not, that it is impossible or that you should relax and do what they want. Your goal is yours and you are doing this for you, so that you will feel good! Stay focused and do not be distracted by others for not being on the same path as you.

Everyone can live as they want and change is not easy. It takes courage, strength, positive attitude, optimism, determination and dedication. All these qualities we people possess and now it’s time to start your change and use these qualities. I believe in you!

Anything will work if you just want to, remember that
Big hug Maya

Note to self!

Gör något som du kommer vara stolt över under denna veckan!

Fundera ut något som du vill uppnå och ta ett steg åt den riktningen eller varför inte kanske nå hela ditt mål.
Jag försöker göra små saker varje dag för att ta ett steg framåt mot mina mål. Det kan vara allt från att få träningen gjord varje dag, meditera, boka in möten eller jobba med goalmapping. När jag tar tag i och gör saker som jag mår bra utan, som jag vet tar mig mot mina mål känner jag mig stolt och nöjd. Det blir en typ av motivation för mig, då jag känner att jag kommer närmare och närmare mina drömmar.

Alla har vi saker vi önska att vi gjorde och uppnådde, men hela tiden skjuter upp för att vi anser att vi inte har tid. Låt denna veckan vara en sådan vecka där du gör minst 2 av de sakerna, som du verkligen mår bra utav. Kän känslan när det är gjorda och låt motivationen ta dig till nästa steg.

Livet är till för att må bra och ALLA får leva sina drömmar. Det är bara upp till dig!
Stor kram Maya <3

pablo (20)

[vc_separator style=”double”]Do something during this week that you will be proud of!
Think of something that you want to achieve and take a step to that direction or why not maybe achieve your goal.
I try to do little things every day to take a step forward towards my goals. It can be anything from getting my training done every day, meditate, book appointments or work with goal mapping. When I do things that feel good and I know will take me towards my goals, I feel proud and satisfied. It becomes a kind of motivation for me and I feel that I am getting closer and closer to my dreams.

We all have things we wish we did and achieved, but we tend to constantly postpone because we feel we do not have enough time. Let this week be such a week where you make at least two of those things that really makes you feel good. Stop and feel how it feels when it’s done and let the motivation take you to the next step.

Life is supposed  to feel good and everyone can live their dreams. It’s just up to you!
Big hug Maya <3

Keep calm and let go

Jag älskar citat, för det får mig alltid att tänka till och stanna upp. Och just detta citatet ”what´s meant to be will always find a way” är klockrent när jag känner mig stressad eller har mycket att göra.
För, min tro är precis som citatet säger, det som ska hända kommer alltid att hända oavsett om du stressar eller inte. Ibland ska man bara slappna av och låta livets flöde ha sin gång utan att man puschar, stressar och vill allt på en gång.
Att jag lägger ut detta citat är en påminnelse och pepp till er, men även lite till mig själv. Att släppa taget om allt som inte går er väg och låta saker och ting som ska ske komma.

Njut av dagen och släpp taget!
Kramar Maya

pablo (17)[vc_separator style=”double”]I love qoutes because they always make me think and stop. And this quote ”whats mean to be will always find a way” is great when I feel stressed or have a lot to do.
For, my believe is just like the quote says, what will happen will always happen regardless of whether you are stressed or not. Sometimes you should just relax and let the flow of life take its course without you pushing and stressing.
I post this quote just as a reminder and motivation for you, but also a little reminder for me. Just let go of everything that does not go your way and let things happen by them selfs.

Enjoy the day and let go!
Hugs Maya

Allt är möjligt, det omöjliga tar bara längre tid!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A positive mind creates a positive life. Everyday may not be good, but there is something good in everyday. I choose to be & se positivity and joy i everything all day and every day. I create my own happy life!

 

Alla går vi igen olika tuffa stunder i livet, inte minst jag. Åren som varit har lärt mig många läxor och det är jag tacksam över trots mycket smärta.
En sak som jag har lärt mig, som gjort mig starkare när livet visat en mörk sida. Är att det finns alltid motpoler för den en kan inte existera utan den andra. Finns det sorg kommer det även att finnas lycka. Natten kommer alltid bli till dag, allt hänger ihop och kan inte existera utan den andra.

Glädjen kommer komma och glädjen kommer att försvinna, men trots att livet har sina ”ups and downs”, sina lärdomar och läxor är det alltid vi som bestämmer hur vi vill förhålla oss till dem.
Bestäm dig att alltid vakna upp med ett leende på läpparna där din kämpar glöd aldrig brinner upp. Tro på att ljuset alltid kommer tillbaka och bestämd dig för att alltid se det goda varje dag.
En positiv attityd skapar alltid ett positivt liv!

Jag skapar mitt eget positiva liv! Du kan också göra det, det är bara att bestämma dig!

Stay positiv! Kärlek från mig <3[vc_separator style=”double”]Everyone goes thru tough times in life, even I have. The last couple of years I have learned many lessons and I am grateful despite all the pain.
One thing I’ve learned, that have made me stronger when life showed me the dark side. Is that there is always a opposite to everything because one can not exist without the other. If there is sadness, there will be happiness. Nights will always turn to days, it all goes together and can not exist without the other.

Joy will come and joy will go, but despite the fact that life has its ”ups and downs”, its lessons. Its always up to us to decide how we want to relate to them.
Make a choose today to always wake up with a smile on your face where your fighting spirit never burns out. Believe that the light always comes back and decide to always see the good all day and every day.
A positive mind always creates a positive life!

After all sour apples life have give me I have chosen to always see the positive in everything every day. I create my own positive life!
You can also do the same, just make up your mind and choose happiness!

Stay positive! Lots of Love from me <3

Don’t forget

2015 är året för förändring. Innan förändring kan ske så kommer det en övergång och det är inte alltid så enkelt. Men håll er huvuden uppe och era sinnen öppna och helt fantastiska saker kan hända! Har ni förresten sett filmen ”Mini’s first time” med Nikki Reed? Om inte, se den! En av mina favoriter och jag älskar citatet därifrån:

”Follow your heart and don’t question it, no matter where it tells you to go… It will open up a world of experiences you can’t even imagine.”

Wednesday mood

mood board 2wednesday mood

När dygnet just nu har fler mörka timmar än ljusa kan det vara tungt att upprätthålla träningsmotivationen. Jag själv känner verkligen av att solen är frånvarande, men det brukar jag lösa med extra tillskott av D-vitamin samt framförallt med en härligt inspirerande ”mood board.
När du ser motivationen framför dig dagligen och sedan tänker hälsosam livsstill dygnet runt, kan jag lova att du inte kommer vilja strunta i träningen. När första passet sedan även är gjort kommer alla ”feel good” hormoner att göra dig påmind om att du faktiskt gjort helt rätt, som kom iväg till gymmet.
Själv har jag valt att bl.a. väva in ”The dailygreatness rocking fit training” (12 veckors online träning) tillsammans med min vanliga gymträning, för att verkligen se till att träning blir gjord. Detta träningsupplägg kan jag utföra var jag vill med hjälp av en uppkoppling.

You do what you gotta do to stay healthy! ;)
Stor kram Maya

English

When the day right now has more dark hours than bright it can be hard to maintain your workout motivation. I myself really feel that the sun is absent, but I resolve this problem with extra supplements of vitamin D and above all with a wonderful inspiring ”mood board.
When you see the motivation in front of you daily and then think healthy lifestyle thoughts around the clock, I can promise that you will not want to quite your workouts. When the first workout is done all the ”feel good” hormones will remind you that you really did the right thing going to the gym.
I’ve among other things have chosen to weave in ”The daily greatness rocking fit training” 12 week online training along with my regular gym training, to really ensure that my training gets done. I can do this type of workouts everywhere using a connection to my phone or my computer.

You do what you gotta do to stay healthy! ;)
Big hug Maya

 

Getting inspired

lop6
Den här härligt peppande och färglada outfiten kommer från Lorna Jane. 

<3 Do what you love and success will come to you
<3 If you are not obsessed with the life you are living, change it 
<3 Don´t follow your dreams chase them
<3 If you keep on doing what you´ve always done, you´ll keep on getting what you´ve always got

Dessa är några av de många härliga citaten och ordspråken jag har i mina skrivböcker samt på min dator för att just peppa och puscha mig i allt jag gör varje dag. Jag använder bl.a. dessa ord och meningar i min träning – i mitt arbete – med mig själv och mot min omgivning för att det gör mig glad och även påmind om att jag ska fortsätta jobba hårdare och alltid sträva framåt för att utveckla mig hela tiden.
Har ni något speciellt som får er sträva högre? Citat, ordspråk, peppande ord etc. Dela gärna med er! <3

Dags för mellanmål och energi nu för sen blir det gymmet och ett grymt axel, triceps och magpass. Precis som alltid är jag laddad och kommer kör till tusen! Jag säger som min topp på bilden let´s ”Work harder – Run faster – Be stronger”


Inspiration of the day

10497052_1503187356563205_2577123921959482445_o

Healthy – happy – fit <3

När vädret inte är på topp och solen lyser med sin frånvaro mitt i semester tider behöver vi alla härlig inspiration för att kicka igång veckan. Fantastiska Lorna Jane är mästare på att peppa och inspirera till ett mera aktivt liv!

Ha en fantastiskt måndag !
Stay active <3

Tack för tacksamhetstisdag <3

gratitude3

Kategori