Lider du av parasiter?

Som ni säkert har läst några gånger i bloggen har jag kontinuerligt gått på kinesologi behandling på kliniken Carrier Carrier i Sthlm pga att jag en gång för alla vill gå till botten av mina magproblem. Jag har som jag skrivit innan varit på en hel del ”vanliga” läkarbesök och ingen har kunnat hitta problemet, men när jag fick gå på behandling hos Christina och Pernilla på Carrier Carrier hittade de orsaken till mitt lidande, nämligen parasiter. Ja, ni hörde rätt parasiter!

Tydligen är parasiter och parasitsjukdomar vanligare än många människor tror och kan ställa till stora problem i kroppen. Som tur är kan parasitsjukdomar behandlas på olika sätt.
Jag själv har gått en lång kur, som jag började med för ca 5 månader sedan, där jag äter kosttillskott & örter för att hjälpa kroppen att läka sig själv och få ut parasiterna ur min tarm där de har bott länge. Efter en tid med behandling, som inte är slut än, har jag faktiskt fått ut en borelia parasit.
Jag fick faktiskt se den och (detta är lite äckligt) kände när den kom ut. Några dagar efter att det var ute ur mitt system kände jag tydligt hur bra min tarm började fungera igen och helt plötsligt var mina problem bättre med 70%. Helt sjukt efter 10 år, men det är verkligen sant!!
Nya tester hos Pernilla på Carrier Carrier har dessutom visa att den är helt borta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pernilla Carrier

Oslagbar superfakta om parasiter: parasiter kan vi få i oss på många sätt tex från våra husdjur, genom att äta rå (inte genomstekt) kött och fisk, dricka förorenat vatten utomlands m.m. Många människor har parasiter i sin kropp och detta utan att veta om det. De gör störst skada i tarmsystemet, där de ofta bosätter sig, men kan även leva på andra ställen som i levern. I tarmarna kan de gömma sig och bygga bon i våra tarmfickor.
Fy, det kryper i hela kroppen när jag tänker på att jag har haft en sådant ”rackare” i min tarm.
Tydliga tecken om du har problem med parasiter kan tex vara: kroniska matsmältningsproblem, som jag hade. Gaser i magen eller upplåst mage efter att du ätit, diarré/förstoppning eller ovanligt stor trötthet.

Ta hand om dig och din tarm. Jag är otroligt tacksam för att CarrierCarrier kliniken kunde hjälpa mig. Hälsa & kärlek Maya[vc_text_separator title=”Do you have parasites?”]Sorry my amazing angels, but today you have to use google translate!
I have written a long post about me getting rid of parasites so this one you would want to read about.

Health & love Maya

Läk din tarm med L-glutamin

När min mage spökade med mig som mest tipsade en kompis mig om aminosyran L-glutamin, ett kosttillskott som skulle läka min tarm.
Jag har nu ätit Holistic glutamin några gånger och jag kan verkligen rekommendera detta kosttillskott, då det har hjälpt mig massor. Från att ha uppblåst mage i flera dagar går mina magproblem över på någon timme ifall jag fuskat och äter ”fel mat”.
Dock är glutaminet inte det ända jag har att tacka det för, utan det är givetvis en kombination av Kinesologin, Friways produkter och Holistic glutamin.

Oslagbar superfakta om Glutamin: Glutamin bygger upp cellväggen i tarmarna, hantera överbliven ammoniak och reglerar även syra/bas balansen i kroppen. Glutamin verkar även kunna motverka effekten av tarm-irritanter (kaffe, alkohol etc), minska de dåliga tarmbakterierna och främja de goda. Glutamin är alltså mycket bra vid just magsår, läckande tarm och svag lever.

Ta hand om magen och tarmen för där sitter hälsan!
Kärlek Maya

OLYMPUS DIGITAL CAMERA[vc_text_separator title=”Heal your gut with glutamine” color=”sky” style=”double”]When I had the most problems with my stomach a friend recommended me to eat the amino acid L-glutamine, a supplement that would heal my gut.
I have now been eating Holistic L-glutamine a few times and I really can recommend this dietary supplement, since it has helped me a lot. 
Glutamine is not the only thing that have helped me it’s a combination of Kinesiology, Friways supplements and L-glutamine.

Unbeatable super facts about Glutamine: Glutamine builds up the cell wall of the intestines, manage to much ammonia in the body and also regulates the acid / alkaline balance in the body. Glutamine also appears to counteract the effect of intestinal irritants (coffee, alcohol, etc.), reducing the bad intestinal bacteria and promote the good. Glutamine is therefore very good for ulcers, it heals the gut and people having problem with a weak liver.

Take care of your stomach and intestines because there is the center of your health!
Love Maya

Vill du må ditt bästa jag?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vill du må ditt bästa jag och få reda på grundorsaken till din ohälsa och vad din kropp behöver för ett optimalt välmående? Det tror jag att alla vill!

Som många av er säkert reda vet så har jag haft problem med min mage i många år och fått både den ena och den andra diagnosen (IBS) av olika konventionella läkare, men inget av deras råd till läkning har hjälpt. Jag har till och med gjort en vidrig gastroskopi, där du sväljer en lång slang med en kamera för att undersöka tarmen. Inte speciellt trevligt kan jag meddela. Trots att jag visste att det var något som var fel fick jag svaret av alla ”vanliga” läkare att allt ser bra ut.
Tills jag provade en kinesiologibehandling hos Carrier Carrier och fick veta svart på vit vad som var problemet med min mage och mitt system.
Idag går jag på behandling hos Carrier Carrier, som inte innebär läkemedel och giftiga mediciner, och försöker hjälpa samt stärka min kropp så att den kan läka sig själv. För vår kropp har faktiskt den förmågan och det ända svaret på våra kroppsliga problem är inte läkemedel!
Redan efter 1-2 månader av kinesiologibehandling känner jag mig till 80% bättre och min mage börjar må bra. Jag är inte längre svullen så fort jag äter och smärtan har försvunnit. Jag är så otroligt tacksam för att jag har fått hjälp genom kinesiologi och vill givetvis dela detta med just dig. Jag rekommenderar alla att välja andra alternativ än ”vanlig” sjukvård och nu kan ni faktiskt boka en behandling hos Carrier Carrier med hela 25% rabatt innan jul.

Är ni nyfikna så besök deras facebook sida här eller ring dem på 08-663 41 50.
Jag önskar er en frisk jul och nytt år! Kramar[vc_text_separator title=”Do you want to stay healthy?” color=”blue” style=”double”]Do you want to find out the cause of your illness and what your body needs for optimal well-being? I think we all want that!

As many of you know know, I’ve had problems with my stomach for many years now. I have been diagnosed with IBS by various conventional doctors, but none of their advice to healing has helped. I have even made an obnoxious gastroscopy, where you swallow a long tube with a camera to examine the intestine. Not very nice, I can tell you. Even though I knew there was something wrong, I got the answer from all the ”regular” doctor that everything was looking great.
Until I tried a kinesiology treatment at Carrier Carrier and were told in black and white what the problem was with my stomach and my system. I am so grateful for that!
Today I am in treatment therapy at Carrier Carrier clinic, which does not involve drugs or toxic medications, trying to help and strengthen my body so it can heal itself. For, our body actually has that ability and the right answer to our bodily problem are not drugs!
Already after 1-2 months of kinesiology treatment I feel 80% better and my stomach starts to feel normal agin. I am no longer swollen as soon as I eat and the pain has disappeared. I am so incredibly grateful that I have been helped by kinesiology and I want to share this with you. I recommend everyone to choose options other than ”ordinary” medical care and now you can actually book a treatment at Carrier Carrier with a full 25% discount before X-mas

Are you curious, visit their facebook page or call them at 08-663 41 50th
Have a great healthy x-mas and a well new year! Hugs

Bli frisk, stark och full av energi hos Carrier Carrier

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Christina talkning about toning that reprograms your unconsciousness

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pernilla Carrier the owner of the clinic

 

I torsdag bjöd jag på mina raw godisfavoriter när det var öppethus hos kinesologerna på Carrier Carrier kliniken. Det var som vanligt mycket uppskattat och alla ville ha recepten, vilket alltid är lika kul och tacksamt. <3

Idag kallas kinesologi av många för ”alternativ vård”, men jag hoppas att denna typen av vård och behandlingar kommer bli allt mera vanlig och något fler människor väljer istället för att gå till en ”vanlig” vårdcentral.

”En kinesolog arbeter med kroppen på genom att kommunicera med nervsystemet genom olika muskeltester. Alla vet ju att all kommunikation i kroppen sker via vårt nervsystemet och äter man då något som tex stör kroppen (något livsmedel som just du inte tål men inte känner till ), då kommer det också störa nervsystemet och på så sätt kan man hitta vad som är fel.”

Denna förklaring är en kort beskrivning av vad en kinesolog gör, det finns mycket mer till en behandling än så. Tror det bästa är att testa själv för att få en bra förklaring och uppfattning.
Jag själv har testat ett flertal behandlingar hos CarrierCarrier och kan VERKLIGEN, med stora bokstäver rekommendera alla att prova kinesologi. Deras behandling har hjälpt mig med mitt magproblem. Något som ingen ”vanlig läkare” någonsin tidigare har kunnat göra och då har jag besökt en hel del olika läkare och gjort massor av tester inkl gastroskopi (slang med kamera ner genom halsen).
Jag är tacksam att jag har ett öppet hjärta och valde att prova kinesologi, som har hjälpt mig, istället för att äta läkemedel som min vanliga läkare ville skriva ut till mig.

Är ni nyfikna på vad Team Pernilla Carrier kan göra för just er? Spana in deras hemsida och facebook!

Ta hand om er hälsa för det är det viktigaste ni har!
Kramar Maya

[vc_separator style=”double”]Last Thursday, I made my raw favorite for the open house with the kinesiologists at the Carrier Carrier Clinic. As usual it was very much appreciated and everyone wanted the recipe, which is always so fun and rewarding. <3
 
Today many people call kinesiology ”alternative care”, but I hope that this type of care and treatments will become increasingly more common and more people choose this type of care instead of going to a ”regular” medical center.

”A kinesologist is working with the body by communicating with the nervous system through different muscle tests. Everyone knows that all communication in the body is via our nervous system and when you for example eat something or expose your body to something that is not good for you it will also disrupt the nervous system. In that way you can find out allot of information”

This explanation is a brief description of what a kinesologist does, there is much more to the treatment than this. The best thing is to test a treatment yourself to get a good explanation and understanding.
I have tried a number of treatments at Carrier Carrier and I can really recommending everyone to try kinesiology. Their treatment has helped me with my stomach problems. Something that no ”regular doctor” ever have been able to do and I have visited a lot of different doctors and made lots of tests including endoscopy (you put a camera down the throat to your intestines).
I am grateful that I have an open heart and chose to try kinesiology, which has helped me, instead of eating drugs that my regular doctor wanted to give me.

Are you curious what Team Pernilla Carrier can do for you? Check out their website and facebook!

Take care of your health is the most important thing you have!
Hugs Maya