Magisk mantra utmaning – Clean eating inför julen!

Ny vecka och det betyder ny magisk mantra utmaning!
Jag gillar mina utmaningar för det få mig att tänka till och fokusera extra på något nytt varje vecka. Har blivit en bra rutin för mig och hoppas att ni gillar den lika mycket som jag. Säg till om det är något speciellt ni vill att jag ska belysa!?

Denna veckan tänkte jag att du och jag tillsammans skulle fokusera på att äta rent samt sätta en bra ”eat clean” rutin, som vi sedan försöker hålla igenom hela julen och in i nästa år. Givetvis innebär det inte att du inte får äta sådant som du älskar under julen, utan snarare tänka rena råvaror och minska på sockret. Addera mera nyttiga råvaror och dricka mera vatten.
Affirmationen ni ser nedan är ert magiska mantra för veckan. Skriv den eller säg den varje dag så att du till slut har programmerat dig själv!

pablo (2)

”Eating clean” basics:

 1. Ät grönt – grönsaker vet du säkert vid detta laget att det är super hälsosamt att äta, men har du det som en rutin att äta varje dag.
  Principen lägga till nyttigheter istället för att ta bort nyttigheter är en bra börjar till att få in en ”clean eating” rutin.
 2. Minska köttintaget – prova att äta mindre rött- och fläskkött. Kött är svår smällt för kroppen och ofta är djuren dåligt behandlade och stressade vid slakt. Välj i så fall ett närproducerat och ekologiskt alternativ om du vill äta kött under julen.
  Kött innehåller mycket protein, men protein hittar du även i andra livsmedel så ”no need to worry”.
 3. Ät bra fetter varje dag – fettsyror är livsviktiga att få i sig och de hittar du bl.a. i ekologisk avokado, sill, chiafrön, ägg, olivolja och frön. Ät de varje dag och fokusera på just dessa råvaror under julen!
 4. Drick minst 3 liter alkaliskt vatten om dagen – jag kan inte nog tjata om innebörden av att dricka alkaliskt vatten. Vi är som sagt fyllda med 70% vatten och dricker vi för lite över en lång tid kan det vara livshotade. Skippa snapsen under julen och drick mera smaksatt vatten till julbordet. Du kommer inte ångra det dagen efter!
 5. Välj mat som är naturlig och hållbar – Välj råvaror helt fria från onödiga tillsatser, hormoner och bekämpningsmedel samt försök hålla koll på hållbara råvaror. Gör din egna ekologiska köttbullar under julen istället för att köpa färdig lagat mamma scan köttbullar. Du gör din hälsa en björntjänst!
 6. Ät med regeln 80/20 – Att äta en kost som innebär åtminstone 80% hälsosamt tycker jag är en bra tumregel. Ät rent, hållbart och mat som ger dig energi.
 7. Ät gluten fria långsamma kolhydrater – Ät rätt kolhydrater som ger kroppen energi istället för att orsaka kroppen ständiga inflammationer. Dessa råvaror är tex bovete, amaranth och quinoa.
  Låt gärna bli vörtbrödet till julbordet, då det är fullt av socker och ofta bakat på vetemjöl.
 8. Skippa raffinerat vit socker – att skippa ”vit socker” ger dig många fördelar framför nackdelar. Du minskar tex synliga rynkor, celuliter och trötthet. Det vill väll alla bli av med? Så, skippa det raffinerade sockret till julbordet. Låt bli Aladinasken och de köpa choklad pralinerna från Ica. Samlas istället i köket och baka egna smarriga raw treats, med honung, dadlar eller dadelsirap. Alla alternativ till ”vit socker” skulle jag säga är bättre, men balance is the key!

Lycka till med veckans magiska mantra!
Jag finns här om det skulle vara något. Det är bara att skriva till mig.
Kramar[vc_text_separator title=”Magic mantra challenge – clean eating for x-mas”]New week and that means new magic mantra challenge!
I like my challenges because they make me focus extra on something new every week. This has become a regular routine for me and I hope you like it as much as I do. Tell me if there’s something special you’d like me to highlight !?

This week, I thought that you and I together could focus on eating clean and creating a good ”eat clean” routine, which we then will try to keep during Christmas and into next year. Of course this does not mean that you can not eat what you love for Christmas, but rather think of pure healthy food and try to reduce the sugar. 
The affirmation you see above is your magic mantra for the week. Write it or say it every day so that you reprogrammed yourself!

”Eating clean” Basics:

Eat greens – you probably know by now that vegetables are super healthy to eat, but do you it as a routine to eat them every day.
The principle of adding healthy foods instead of removing is a good starting point to get a ”clean eating” routine.
Reduce meat intake – try to eat less red- and porkmeat. Meat is difficult for the body to digest and often the animals are poorly treated and stressed at slaughter. In this case, choose locally grown and organic options if you want to eat meat during Christmas.
Meat is high in protein, but you can find protein in other foods so ”No need to worry”.
Eat good fats daily – fatty acids are vital to eat and you will find them in organic avocado, herring, chia seeds, eggs, olive oil and seeds. Eat them every day and focus specially on these foods during Christmas!
Drink at least three liters of alkaline water a day – I can not talk enough about the meaning of drinking alkaline water. We are, as I said before filled with 70% water and we drink a to little water over a long period of time, it can be life threatening. Skip the alkohol during Christmas and drink more flavored water during the Christmas dinner. You will not regret it the day after!
Choose foods that are natural and sustainable – choose foods completely free of unnecessary additives, hormones and pesticides, and try to keep track of sustainable alternatives. Make your own organic meatballs during Christmas, instead of buying already-made meatballs. I promise you that you will do your health a big favor!
Eat with the rule 80/20 – Eating a diet that is at least 80% healthy foods is a good rule. Eat clean, sustainable and food that gives you energy.
Eat gluten-free carbohydrates – Eat the right carbohydrates that give you energy instead of causing the body to constantly be in inflammation. These food are such as buckwheat, amaranth, and quinoa.
Skip the refined sugar – dropping the ”white sugar” gives you many advantages over disadvantages. It reduces such as visible wrinkles, celulite and fatigue. That is something everyone want to get rid of, right!? So, skip the refined sugar during Christmas. Do not eat the bought chocolate pralines from your local store. Instead gathered in the kitchen and bake your own yummy raw treats with honey, dates or dates syrup. 

Good luck with this week’s magic mantra!
I’m here if you want to ask something. Just write to me.
Hugs Maya

Veckan magiska mantra-utmaning

Hej mina änglar! Hur mår ni?
Själv mår jag ok, men mycket i huvudet och mycket känslor. Det känns som att vi står inför något nytt stort och att mycket håller på att förändras. Jag vet inte hur ni känner men jag har mycket som flyger runt i huvudet och det gör mig en aning urlakad på energi. Därav min oregelbundenhet i bloggen. Sorry för det, men ni jag hoppas att ni kan ha tålamod med mig. <3

Denna turbulens vill jag givetvis påverka och vända till min fördel samt till något positivt. Så, inför denna veckas magiska mantra utmaning kommer jag fokusera på mina positiva energi källor, som finns i mitt liv. Nu när saker och ting ändå håller på att förändras kan man passa på att verkligen rensa ut bland gammal negativa energier och fokusera samt höja all positiv energi man har i livet.

pabloPic by Lovely Natalie Yonan 

Genom veckans magiska mantra programmerar jag om mig själv så att jag behåller min motivation och mitt fokus åt det håll jag vill. Upprepa det varje dag denna veckan och se vad för resultat du får. Här kommer en utmärkt övning som du kan göra för att ytterligare programmera om till rätt energi.

Du kan skriva ner 5 positiva energikällor du har i ditt liv och svara på följande frågor:

– Hur ofta gör du de positiva sakerna?
– Hur mycket tid vill du ägna åt dem?

Var ärlig mot dig själv och skriv ner precis så som du vill att det ska vara och är just nu.

Du kan skriva ner 5 energitjuvar du har i ditt liv och svara på följande frågor:
– Hur ofta gör du de sakerna (ovanor tex) eller umgås med de personerna?
– Hur mycket tid vill du ägna åt dem eller vill du kanske helt enkelt bli av med dem?

Var ärlig mot dig själv och skriv ner precis så som du vill att det ska vara och är just nu.
Gör justeringar så att du får leva i precis den energi du önskar. Allt är energi och lever du i fel energi blir ditt liv också den energin.

Trevlig måndag min kära och trevlig vecka!
Stor kram <3

[vc_text_separator title=”This weeks magical mantra challenge ” color=”black” style=”double”]Hello, my angels! How are you?
I feel ok, but there is very much happening in my mind and with my emotions right now. It feels like I am facing something new, big and much is changing. I do not know how you feel but I have a lot of things flying around in my head and it makes me a little tired. Hence my irregularity in the blog. Sorry for that, but I hope that you can be patient with me. <3

I will of course try to change this turbulent time and turn it in to my advantage as well as to something positive. So, my focus for this week’s magic mantra challenge is on my positive energy sources, which are in my life. Now since things are changing you can take the opportunity to really clean out amongst the old negative energies and focus on raising all the positive energy in your life.

During this week’s magic mantra I will program myself so that I keep my motivation and my focus in the direction I want.
You can do it with me and repeat the mantra every day this week and see what results you get.
Here is also a great exercise that you can do to further reprogram you towards the right energy.

You can write down five positive energy you have in your life and answer the following questions:

– How often do you do these positive things?
– How much time do you devote to them?

Be honest with yourself and write down exactly as you want it to be and how it is right now.

You can write down 5 negative energy sources you have in your life and answer the following questions:

– How often do you do these things (bad habits, for example) or hang out with those people?
– How much time do you devote to them or maybe you just want to simply get rid of them?

Be honest with yourself and write down exactly as you want it to be, and how its is right now.
Make an adjustments so that you will live in the energy you desire. Everything is energy so if you live in the wrong energy is becomes your life.

Have a nice Monday my dear angels and a pleasant week!
Big hug <3

Mindfulness & meditation – 4 av mina bästa tips för att bli mera medveten

1. Oslagbara tips på hur du blir mera medveten – Här tipsar jag om olika verktyg som har hjälpt mig bli mera tacksam, medveten och vis. Dessa verktyg jobbar jag med varje dag, precis lika viktigt som att jag tränar varje dag.

2. Guidad meditation med affirmationer – Denna guidade meditation på 15 min brukar jag använda mig av när jag vill ta en ”micropaus” eller behöver bli guidad av en röst och bara luta mig tillbaka. Hon läser dessutom upp 50 affirmationer för att hjälpa till att opprogrammera ditt mindset till det bättre.

_MG_0682 (2)

Pic by Fanny Roethlisberger

3. Meditation gör dig smartare – Här delar jag med mig av lite Oslagbar superfakta om hur meditation gör dig till bl.a en smartare människa. Att meditera dagligen har enormt många fördelar för både kroppen, sinnet och själen. Meditation är ett av mina verktyg för att nå en Oslagbar Hälsa!

4. Enkla och roliga övningar för en mera ”mindful” vardag – Att jobba med meditation eller mindfulness handlar inte bara om att sitta i skräddarställning med slutna ögon och andas utan det handlar snarare om att samla sitt fokus och släppa alla kontrollerande tankar man tänker hela tiden.
Genom dessa övningar kan du få in mera mindfulness i vardagen och bli mera medveten om dig själv, din kropp ch din omgivning.

Testa dessa övningar och känn hur det påverka dig och kanske till och med får dig att se saker från en ny synvinkel.
Ha en strålande dag!
Kram Maya

English

1. Unbeatable tips on how to become more mindful – Here I give you tips on the different tools that have helped me become more grateful, aware and wise.  I work with these tools every day and they are just as important to me as working out every day.

2. Guided meditation with affirmations – This guided meditation of 15 minutes I usually use when I want to take a ”micro pause” or need to be guided by a voice and just sit back. This meditations also gives you 50 affirmations to help reprogram your mindset.

3. Meditation makes you smarter – Here I share with you a little Unbeatable super facts about how Meditation makes you a smarter women. To meditate daily have many benefits for both the body, mind and soul. Meditation is one of my tools to reach an unbeatable Health!

4. Simple and fun exercises for a more ”mindful” living – Working with meditation or mindfulness is not just about sitting cross-legged with your eyes closed and breathe, but it is rather to gather your focus and let go of all thoughts controlling you during the day.
Through these exercises, you can plant more mindfulness in your everyday life and become more aware of yourself, your body and your surroundings.

Try these exercises and feel how it is affecting you and it may even get you to see things from a new perspective.
Have a brilliant day!
Xoxo Maya

Mår bra hela dagen med mina oslagbara morgon rutiner

Godmorgon, det är ny vecka och det betyder ny chans att lyckas med livet!
Jag har en fantastisk morgon rutin som jag vill dela med mig av till er, som jag säkert har skrivit om tidigare, men väl värd att nämnas igen.
Varje morgon medan jag sippar på antigen min gröna drink eller mitt varma citronvatten, skriver jag i min Daillygreatness bok vad jag är tacksam över och vad jag drömmer om samt några affirmationer och det viktigaste för dagen – en intention!

Dagens intention är glädje! Genom att välja en intention fokuserar jag all min kraft och energi på att vara och känna just den intentionen jag valt, under hela dagen.
Idag vill jag helt enkelt smitta av mig med min glädje till alla jag möter. Jag har märkt att denna övning är toppen att göra när man har en dålig dag. Oavsett vad du känner när du vaknat så vänder din energi sakta men säkert om du fokuserar tillräckligt mycket på glädje.
Om jag mot förmodan blir överöst med negativ energi och börjar tänka negativa tankar. Stoppar jag mig själv genom att säga medvetet; nu släpper jag mina negativa tankar och den energin och istället ändrar jag mitt fokus till positiva tankar och energi. Det låter kanske lite skumt att prata med sig själv, men testat för det har verkligen hjälpt mig.
Det blir en slags medvetet omprogrammering av dina tankar. För tanken tillbaka till dagens intention, glädje!

Nu ska jag starta dagen med bästa glädje känslan!
Vi hörs senare med mera spännande tips och trix för en Oslagbar Hälsa.
Stor kram Maya

11045479_1614416688773604_8724241155353238433_n

These amazing intention is from one of my favorite brands – Lorna Jane

English

Good morning, it’s a new week and that means another chance to succeed in life!
I have a great morning routine that I want to share with you all, I have written about it previously, but its well worth mentioning again.
Every morning while I sip on either my green drink or my warm lemon water, I write in my Daillygreatness book what I am grateful for and what I dream about, as well as some affirmations and the most important thing of the day – an intention!

Today’s intention is joy! By selecting an intention, I focus all my strength and energy to be and feel precisely the intention I have chosen, throughout the day.
Today, I simply want to spread my joy to everyone I meet. I have noticed that this exercise is great to do when you have a bad day. No matter what you feel when you wake up this turns your energy slowly if you focus enough on joy.
If I anyway am lavished with negative energy and I start thinking negative thoughts. I stop myself by saying consciously; now I will let my negative thoughts and energy go and instead I change my focus to positive thoughts and energy. It may sound a little weird talking to yourself, but tyr for it has really helped me change focus.
It becomes like some kind of consciously reprogramming of your thoughts. It helps you get back to the intention of the day, joy!

Now I start the day with the best feeling, joy!
Talk to you later with more exciting tips and tricks for an unbeatable Health.
Big hug Maya

 

Daily greatness

slideshow_4 (2)Check out the dailygretness journal for a Rocking Fit body & mind – 12 weeks holistic extravaganza

Todays daily greatness –
Health is a state of complete harmony of the body, mind and spirit. There are no shortcuts, there is only training hard, eating clean, positive thinking and deciding you can do whatever you put you mind to. There are 1,440 minutes in a day, use 60 of them to exercise. I dare you to start living the life you have imagine for yourself!

”You have the power to change and heal your life, and you need to know that. We think so often that we are helpless, but we’re not. We always have the power of our minds…Claim and consciously use your power.” Louise L. Hay

Lets do this together – create a healthy, positive and strong life! <3
XX Maya

The attitude of gratitude

mayayoga3
”I have the prower to change my life so i strive to be a stronger and healthier version of me every day”

Det är tisdag och fantastiskt väder, alltså en perfekt dag för träning, glädje och tacksamhet!
Just nu befinner jag mig nere i Skåne och det har inte blivit en lugn stund över sen jag kom hit, men träning och tacksamhet har jag ALLTID tid för.  <3

Hur går det för er med att vara aktiva på semestern? Har ni tagit det lugnt eller tar ni istället tillfället i akt att göra något annorlunda och extra kul med träningen?
Då hälsa och träning är en livsstil för mig är det en självklarhet att vara aktiv på lediga dagar. Jag brukar variera min träning när jag inte befinner mig på hemmaplan och hitta på andra roliga övningar som utmanar min kropp. Det är bra att variera sig för då ser man helt plötsligt ett annat resultat och man får träningsvärk i helt andra muskler.

Todays attitude of gratitude is

Jag är tacksam för att jag är frisk,stark och hälsosam
Jag är tacksam för att jag kan hjälpa andra människor med sin hälsa
Jag är tacksam för att jag gör aktiva val för att stärka mig själv och min kropp
Jag är tacksam för att min kropp är hel och fungerar som den ska
Jag är tacksam för att träning och hälsa har gjort mitt liv bättre

Nu snörar vi på oss skorna och sätter igång.
Lets stay active and thankful every day! <3