Meditation kan förändra hur du använder din tid

Inspo Lär dig hur meditation kan lära dig att använda din tid på ett smartare sätt - och stressa mindre.

Vi lever i stress och meditation är kanske det främst verktyg vi kan ta till för att få en mer harmonisk tillvaro.

Läs mer:

How Meditation Will Transform The Way You Manage Your Time

We live in a society organized according to a linear vision of time, with a huge imprinted obsession about the future. And many of us are so busy with projecting possible future scenarios, we can’t focus on the ”here and now.” Here’s how a regular practice of meditation helped me shift the way I see and feel time.

Kategori
Du kanske gillar