Karin Rahm

Happiness Challenge,  Dag 3 – utöka ditt sociala nätverk

sociala nätverk

Din allra viktigaste tillgång är dina vänner. Den support du har av vänner och familj speglar ganska så exakt hur mycket glädje du har i ditt liv.

Du har antagligen några riktigt nära band (typ familj och bästisen/bästisarna) och så några mer ytliga band (folk på gymmet, kompisars kompisar, branschkollegor ja, du förstår). Dessa människor tillsammans utgör ditt sociala nätverk.

Utöka ditt sociala nätverk

Dagens utmaning blir att boka upp en kaffe/powerwalk/frukost/lunch med någon av dina mer ytliga band för att på så sätt fördjupa er relation. Personen i fråga kommer antagligen bli jätteglad för frågan och kanske kommer hen att gå från ytlig bekant till bästis?

Summering gårdagens utmaning

Hur gick det igår med den gående meditationen? Var det första gången du testade kanske det inte var helt lätt. Men ge inte upp. Vissa dagar kommer vara tuffare, andra enklare men så länge vi gör vårt yttersta är det gott nog.

Önskar er alla en glad onsdag!

PS. Missade du tidigare dagars ”Happiness Challenge” hittar du Dag 1 HÄR och Dag 2 HÄR.

/Karin

Grow your social network and deepen your relationships.

Happiness Challenge, Day 3 – grow your social network

Your most important asset is your friends. The support you have from friends and family reflects quite accurately how much joy you have in your life.

You probably have some really close bonds (like family and your best friend/friends) and some more far ties (people at the gym, friends of friends, colleagues in the same industry, well, if think you understand). Together, these people make up your social network.

Grow your social network

Today’s challenge is to arrange a date (a coffee/power walk/breakfast/lunch) with one of your ”far ties”, to deepen your relationship. The person in question will probably be happy for you asking him/her out and perhaps he/she is going from a ”far tie” to a best friend?

Summing yesterday’s challenge

How did it go yesterday with the walking meditation? If it was your first time maybe it was not that easy. But do not give up. Some days will be tough, other simple but as long as we do our utmost, it is good enough.

Wish you all a happy Wednesday!

If you missed the previous days of ”Happiness Challenge” you can find Day 1 HERE and Day 2 HERE.

/ Karin

Du kanske gillar