Karin Rahm

Hatar du löpning? Läs det här!

Löpning är en lättillgänglig motionsform men den passar inte alla. Eller? Vissa älskar att springa långa pass medan andra ser det som rena rama tristessen. Har du inte riktigt blivit den där entusiastiska löparen ännu? Läs de här tipsen innan du ger upp löpningen för gott!

Gå inte ut för hårt

Man kan ju känna sig supertaggad när man dammar av löparskorna första gången på länge. Man vill ju springa så fort och så långt. Men tyvärr är det inte alltid som entusiasmen matchar förmågan vilket kan leda till nederlag och i värsta fall till skador. Pressa dig inte för hårt de första rundorna. Testa att springa efter det här löparschemat (länk) så kommer du igång i lagom takt.

Spring vid rätt tidpunkt

Är du en morgonmänniska eller en kvällsmänniska? Testa att springa vid olika tider på dygnet för att se vilken tid som passar dig bäst. Har du bra energi under din runda är det större chans att du snart knyter på dig skorna igen.

Ät rätt

Att ha bra energi inför din löprunda är A och O men att äta precis innan passet kan däremot leda till håll och illamående. Ge dig ut och spring två till tre timmar efter ett stort mål mat. Var det längre sedan du åt? Ta ett litet mellanmål och vänta 30 minuter med att ge dig ut i spåret.

Värm upp

Låt din kropp få starta mjukt. Jogga de första minuterna innan du sätter av i full fart.

Avled tristessen

Tycker du verkligen att det är trist att springa? För dig som inte tycker att det är endorfinhöjande eller avstressande finns det ändå knep. Testa att springa en ny skön slinga i skogen, våga dig ut på en trailtur eller ladda upp med galet peppande spellistor.

Running can actually be fun!

Running can actually be fun!

//Do you hate running? Read this!

Running is an accessible form of exercise but it does not fit all. Or? Some love to run forever, while others see it as sheer boredom. Not become that enthusiastic yet? Read these tips before you give up running for good!

Do not go out too hard

You can feel super enthusiastic when you dust of your running shoes for the first time in a long time. You want to run so fast and so far. But unfortunately it’s not always that enthusiasm matches capability which can lead to defeat, and in the worst case to injury. Don´t push yourself too hard the first few rounds. Try to run after this running schedule (link) to get started at the right pace.

Run at the right time

Are you a morning person or an evening person? Try to run at different times of the day to see what time that suits you best. If you have good energy during your run it is a greater chance that you will tie your shoes again soon.

Eat right

To have good energy during your run is crucial but eating right before the run can, however, lead to cramp and nausea. Wait and run two to three hours after a large meal. Haven´t eaten for long? Take a small snack and wait 30 minutes to hit the track.

Warm up

Let your body start smoothly. Jog the first few minutes before turning off at full speed.

Distract boredom

Do you really think it’s that boring to run? For those of you who do not think it is endorphin-boosting or relaxing, there are still tricks. Try to run a new beautiful trail in the forest or load up with playlists with your favorite songs.

Kategori
Du kanske gillar