Karin Rahm

Våga vara crazy

Ju äldre, eller kanske ju visare, man blir desto mindre bryr man sig om vad andra tycker och tänker. För tio år sedan skulle jag aldrig vågat göra vissa av de sakerna jag gör idag med rädslan för att göra bort mig. Idag har jag kommit så långt att jag oftast inte bryr mig. Faller jag inte någon i smaken så är det ju liksom deras förlust. Haha!

Med den här insikten kommer inte bara ett bättre självförtroende utan också massor av roliga möjligheter. Men med det inte sagt att man ska sluta utmana sig själv och sina rädslor. Jag har som regel att försöka göra något som skrämmer mig eller känns lite obekvämt varje dag.

Nu har jag satt upp på en ny punkt på min att övervinna-lista; lära mig åka skateboard (heeeelt crazy för en som aldrig stått på en bräda men skam den som ger sig). Så under helgen ska jag om inte åka obehindrat (Yeah right!) åtminstone ha vågat mig upp på brädan.

Hur ska du utmana dig själv härnäst?

//The older, or perhaps the wiser, you get the less you care about what people think about you. Ten years ago I didn´t dare to do some of the things I do today because I was afraid of being wrong. Now, most of the time, I don´t give a damn. If someone doesn´t like me for me, well, that´s their loss. Haha!

This insight doesn´t only improve your confidence but also gives you a lot of fun opportunities. But you still need to continue to challenge yourself and your fears. I usually try to do  one thing that scares me or makes me feel a little uncomfortable every day.

New on my to overcome-list; learn how to skateboard (totaly scary for one who never stood on a board but shame on those who give up without trying). So if I can´t skate like a pro (Yeah right!) after this weekend at least I´m gonna give it a try.

How will you challenge yourself next?

 

Du kanske gillar