Karin Rahm

Svenska skolan i Thailand

Så här ser Svenska Skolan, QSS, ut.

Så här ser Svenska Skolan, QSS, ut.

Skolgården

Skolgården

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

QSS Kamala, Phuket

QSS Kamala, Phuket

Här sitter barnen och äter lunch.

Här sitter barnen och äter lunch.

Embla trivs jättebra i sin nya skola.

Embla trivs jättebra i sin nya skola.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Namnskylten är på plats

Namnskylten är på plats

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Här i Thailand är allt toppen, eller för att vara helt ärlig har jag nog ätit något olämpligt för under eftermiddagen och kvällen har jag har sjuka magknip. Men, men, det är ju sådant man får räkna med. Haha! Det är säkert bra tills imorgon.

Jag har fått en hel del frågor från er läsare om hur skolan här i Thailand är, så jag tänkte att jag skulle besvara dem så gott jag kan.

Embla går i ettan i svenska skolan, QSS, här i Kamala. Där går barn från förskoleklass upp till årskurs 9. Barnen är indelade i två klasser, årskurs 1-3 och årskurs 4-9, sexåringarna går i en egen klass och är halva dagen på skolan och halva dagen på förskola i en annan lokal.

Totalt i klasserna 1-9 är det 28 barn om jag inte minns helt fel, med andra är grupperna väldigt små, i alla fall i jämförelse med vår skola i Stockholm. Sedan ändras ju antalet barn hela tiden, vissa barn går bara några veckor eller någon månad medan andra stannar betydligt längre. Nu är det högsäsong och jag tippar på att det inte kommer bli fler barn i grupperna utan att det så småningom kommer trilla av fler och fler barn.

Vi upplever både ledning och lärare som kompetenta och Embla trivs jättebra i klassen. Hon har redan hittat flera kompisar som hon leker med.

När det kommer till undervisningen har de flesta barn med sig material från sin hemskola och läraren i Thailand har kontakt med läraren i Sverige för att kolla av så att man ligger i fas. I vårt fall hade vi lite strul med skolan i Sverige och vår kommun (Tyresö) tillät inte oss att ta ledigt under fyra månader för att gå i skola i Thailand utan vi fick helt enkelt säga upp skolplatsen och söka ny plats inför att vi kommer hem. Lite stelbent kan jag tycka men reglerna ser olika ut i alla kommuner så det kan vara bra att kolla upp vad som gäller i just din kommun. Vissa kommuner är väldigt positiva till den här typen av erfarenheter och låter dig till och med ta med skolpengen.

För oss kostar det omkring 1 000 kronor i veckan för undervisningen. Det är så klart mycket pengar men vi ser det som en investering i Emblas utbildning och jag är säker på att den här erfarenheten kommer ge henne otroligt mycket.

Förutom de vanliga kärnämnena har Embla även hemkunskap och får åka på spännande och lärorika utflykter. Kommer berätta mer om det senare.

Så här långt in i terminen känns det som det bästa beslut vi tagit och jag kan varmt rekommendera att bo utomlands under perioder. Har ni fler funderingar eller frågor är ni varmt välkomna att kommentera här nedan eller på min Facebook-sida här.

Varma kramar på er! /Karin

//Swedish school in Thailand

Here in Thailand everything is perfect, or to be completely honest, I have probably eaten something inappropriate cuz this afternoon and evening, I have had sic stomach ache. Well, well, it’s something you have to reckon with. Haha! I´m probably good until tomorrow.

I have received a lot of questions from you guys about how school is here in Thailand, so I figured I’d answer them as best I can.

Embla goes in the Swedish school, QSS, here in Kamala. There are children from preschool up to grade 9. The children are divided into two classes, grades 1-3 and grades 4-9, six year-olds is in a class of its own and is half day at school and half the day at nursery school in another local.

Total in classes 1-9, there are 28 children, if I am not wrong, so the groups are very small, at least compared to our school in Stockholm. But the number of children can change during the semester, some children are just there for a few weeks or a month, while others stay much longer. Now is the peak season and there will probably not come more children by now.

We experience both management and teachers as competent and Embla really enjoy the class. She has already found many friends to play with.

When it comes to teaching, most children bring their own books from their home school and the teacher in Thailand have regular contact with the teacher in Sweden to make sure they are in phase. In our case we had some problems with the school in Sweden and our municipality (Tyresö) did not permit us to take leave for four months to go to school in Thailand so we simply had to cancel the school site and seek a new place before we come home. A little rigid, I think, but the rules are different in every municipality so it can be good to check what applies in your municipality. Some municipalities are very positive about this kind of experience and even allows you to bring the ”skolpeng”.
For us it costs about 1 000 SEK a week for the education. Of course it is a lot of money but we see it as an investment in Emblas education and I am sure that this experience will enrich her.

In addition to the usual core subjects Embla also have home economics and has the opportunity to go on exciting and educational excursions. Will tell you more about that later.

This far into the semester, it feels like the best decision we have ever made, and I can highly recommend staying abroad for periods. Do you have more concerns or questions you are welcome to comment below or on my Facebook page here.

Warm hugs to you! / Karin

 

Du kanske gillar