Karin Rahm

Snart kan alla se vad du googlar?

Hur mycket av ditt privatliv ligger ute till allmän beskådan?

Hur mycket av ditt privatliv ligger ute till allmän beskådan?

Google, så fantastiskt, ett varumärke som blivit ett verb. Då har man verkligen lyckats! För visst googlar du också, alla googlar väl? Jag själv googlar allt och alla; jo, personer jag ska möta, platser jag ska besöka, recept, fakta, you name it! Frågan är om jag skulle vilja att andra visste vad jag googlade? Antagligen skulle det inte vara en big deal men ändå lite obehagligt. Eller vad tycker ni?

Du vet väl att Google erbjuder dig möjligheten att exportera all din sökhistorik? Gå bara in på history.google.com, klicka på ladda ner sökningar och du får strax därefter ett mail om att din historik finns att hämta på Google Drive. Tänk bara på att inte göra det från en offentlig dator.

Så långt är det fine. Frågan är bara hur långt tid det är kvar innan de stora företagen vill åt den informationen för att kartlägga sina kunder. Jag tycker att det är lite läskigt att vi dagligen lämnar digitala fotspår där ute, även om jag inte har något att dölja. För visst har de allra flesta av oss lämnat stora delar av vårt digitala liv till allmän beskådan?

//Soon, everyone can see what you google?

Google, so amazing, a brand that has become a verb. That is to succeeded! Because you do google, right? Everybody google! I myself google everything and everyone; yes, the people I meet, places I visit, recipes, facts, you name it! The question is whether I would like others to know what I google? It would probably not be a big deal but still a little uncomfortable. Or what do you think?

You do know that Google offers you the option to export all of your search history? Just visit history.google.com, click on download and shortly after you receive an email telling you that your history is available on Google Drive. Just be sure not to do it from a public computer.

So far, it is fine. The only question is how long there is before the big companies want to access the information to identify their customers. I think it’s a bit scary that we, every day, leave digital footprints out there, even if I have nothing to hide. For sure, we have placed a large part of our digital life on display.

Du kanske gillar