Maya Nestorov

Skapa dina egna rutiner för ett aktivt och lyckligt liv

_MG_0918

”I feel glorious, dynamic energy. I am active and alive” – Louise L Hay

Jag startar alltid mina dagar med en grön drink eller varmt citronvatten samtidigt som jag skriver ner 3-5 saker jag är tacksam över och drömmer om samt bra saker om mig själv (affirmationer). Denna rutin har jag gjort ett tag nu och det är även något jag har skrivit om här på bloggen.
Varför jag vill belysa det igen är för att det verkligen har hjälpt mig på så många sätt och jag tycker verkligen att alla borde prova just denna rutin. Då menar jag främst tacksamhets-skrivandet, men den gröna drinken är också en super bra rutin för både kropp och själ.
Några av fördelarna jag har märkt genom att använda detta verktyg är att jag blir ännu mera positiv, motiverad och målinriktad varje dag. Detta är tack vare att jag enbart fokuserar min energi på det som är bra i mitt liv samt det som jag drömmer om. Ordspråket ”what you think you become” stämmer verkligen bra, det kan jag intyga!

Genom att jag tar mig tiden och skriver ner allt på morgonen sätter jag också en ny intention varje dag, vilket i sin tur gör att den känslan finns i mina tankar under större delen av dagen. Tack vare det här skapar jag successivt, dag för dag, mitt liv enligt mina mål och önskemål. Eller hur är det fantastiskt?
Återkom gärna med egna åsikter och tankar kring hur ni upplever den här typen av rutin.

”Dreams are wishes, but goals are our dream broken down into achievable actions. Goals give our life meaning, a sense of purpose and fulfilment. The secret to setting goals, is knowing why you want something. If you cant´t come up with a strong why, then you probably dont really want it. Your why comes from within and becomes you fuel for action. If your goals aren´t congruent with your core values, you will continually sabotage yourself – or you may achieve your goals but you won´t feel fulfilled. Creating goals from your heart and not from your head is essential for living a fulfilling well-rounded life. We often look outside our selfs for what we think we want, but we need to consult our hearts rather than our minds to find what we truly desire for our lives. Otherwise, down the track we may end up with a whole lot of ”things” in our life, while missing what we are really looking for – happiness and fulfilment. Goals can be big or small, but most of all, they must be meaningful to you, or you won´t have the drive to achieve them”
– Dailygreatness journal a practical guide for conciously creating your days

Njut av er lördag oslagbara vänner!
Puss & kram Maya

English

I always start my day with a green drink or warm lemon water while I write down 3-5 things that I am grateful for and dream of, and good things about myself (affirmations). This routine I have done for a while now and it’s also something I’ve written about here on my blog.
Why I want to highlight this again, is because its really has helped me in so many ways and I really think everyone should try this particular routine. I mainly mean the gratitude writing, but the green drink is also a super good routine for both body and soul.
Some of the benefits I’ve noticed using this tool is that I have become even more positive, motivated and focused every day. This is because I only focus my energy on what is good in my life and what I dream of. The saying ”what you think you’ve become” is true really true, I can ashore you of that!

Since I take the time and write down everything in the morning I also put a new intention for each day, which in turn give me great feelings that are in my thoughts during most of the day.
Thanks to this I gradually day by day create my life according to my goals and desires. Isn´t that amazing?Please write me later on and tell me your own opinions and thoughts on how you perceive this type of routine.

Have awesome day unbeatable friends!
Xoxo Maya

 

Du kanske gillar