Karin Rahm

Happiness Challenge, Dag 6 – gör någon en tjänst

Hej fina ni! Hoppas att helgen startat bra och om inte, att ni ändå lyckas hitta små glädjeämnen i det mörka.

Dagens utmaning handlar om att ge. För att göra någon en tjänst är inte bara bra för den du hjälper, det är också bra för själen.

Ge stort som smått. Hjälp en vän med något idag. Ställ upp att vattna åt grannarna när de är bortresta, åk och handla åt någon som är sjuk. Kanske är du en hejare på hår och makeup? Hjälp någon att fixa sig inför festen. Eller är du haj på datorer? Hjälp en äldre släkting som behöver lära sig grunderna. Eller varför inte plantera vårblommor åt stressade tjejkompisen? Kanske behöver någon en barnvakt? Det finns tusentals saker att hjälpa till med. Välj en (eller fler) goda gärningar idag. Att du sträcker ut en hand kommer att göra att du fördjupar din relation med personen/personerna i fråga.

Att ha människor som stöttar och som man kan lita på i sin närhet är superviktigt för välbefinnandet, och i förlängningen, för hur stor glädje du känner.

Fortsatt fin helg! Kram!

/Karin

Nedan hittar du länkar till tidigare dagars utmaningar. Det är aldrig för sent att haka på!

Dag 1 HÄR Dag 2 HÄR Dag 3 HÄR Dag 4 HÄR Dag 5 HÄR

Help an elderly relative who needs to know the basics about computers.

Happiness Challenge, Day 6 – do someone a favor

Hello dear! Hope the weekend started out well, and if not, that you still manage to find small pleasures in the dark.

Today’s challenge is about giving. To do someone a favor is not only good for the one you help, it is also good for your soul.

Small or big, it does not matter. Help a friend with something today. Offer the neighbors to help them watering their plants when they are away on vacation, go shopping for someone who is ill. Maybe you’re a master of hair and makeup? Help someone to fix her before a party. Or are you a good at computers? Help an elderly relative who needs to learn the basics. Or why not plant spring flowers for your stressed girl friend? Or maybe someone need a babysitter? There are thousands of things to do to help. Choose one (or more) good works today. If you lend a hand,  you will deepen your relationship with the person/persons in question.

To have people who support and who can be trusted in is super important for your well-being and ultimately for how much joy you feel.

Keep up the great weekend! Hugs!

/ Karin

Below you will find links to the previous day´s challenges. It is never too late to join in!

Day 1 HERE, Day 2 HERE, Day 3 HERE, Day 4 HERE, Day 5 HERE

Du kanske gillar