Karin Rahm

Happiness Challenge, Dag 5 – vad ser du fram emot?

Hej vänner! Tänk att vi redan är inne på dag 5 i vår challenge!

Var ni ute i naturen igår? Jag tog en liten tur på lunchen och njöt av stillheten i skogen. Varför tar jag mig inte tid att göra det varje dag? Tycker det är så härligt!

Dagens övning kräver ingen uteaktivitet men däremot behöver du plocka fram papper och en penna. Idag vill jag att du ska berätta för dig själv om något du ser fram emot. Kanske ska du träffa en kompis du inte sett på länge i helgen? Få tid att sträckkolla en grym serie? Eller ska du åka bort över påsken?

Oavsett vad det är du ser fram emot så vill jag att du tar ett par minuter åt att beskriva;

  • Varför ser du fram emot det?
  • Hur tror du att du kommer känna dig?
  • Varför får det dig att bli glad?

Försök att vara specifik och beskriv dina känslor så utförligt du kan.

Nedan hittar du länkar till tidigare dagars utmaningar. Det är aldrig för sent att haka på!

Dag 1 HÄR Dag 2 HÄR Dag 3 HÄR Dag 4 HÄR

What are you looking forward to? I can´t wait to hit the roads with our camper.

Happiness Challenge Day 5 – what are you looking forward to?

Hello friends! We are already on day 5 of our challenge!

Did you connect with nature yesterday? I took a walk in the woods at my lunch break and enjoyed the tranquility of the forest. Why do I not make the time to do that every day? I think it’s so wonderful!

Today’s exercises require no outdoor activity but you need to pick up a paper and a pen. Today, I want you to tell yourself about something you look forward to. Maybe you’ll meet a friend you have not seen for long this weekend? Or get the time to watch a marathon of series? Or should you go away over Easter?

Whatever it is you are looking forward to, I want you to take a few minutes to describe;

  • Why do you look forward to it?
  • How do you think you will feel?
  • Why does it make you so happy?

Try to be specific and describe your feelings as detailed as you can.

Below you will find links to the previous challenges. It is never too late to join!

Day 1 HERE, Day 2 HERE, Day 3 HERE, Day 4 HERE

Du kanske gillar