Sophie Odelberg

Fotoskolan del 1: Befintligt ljus med blixt

Få blixt att se ut som befintligt ljus

När jag är iväg och håller föreläsningar har jag märkt en väldigt intressant sak som jag trodde jag var helt ensam om när jag började fota och det var min rädsla för blixtar. Jag tyckte blixtar kändes hotfulla, läskiga och jag kunde inte för mitt liv se mig själv använda de då jag inte kunde relatera till de för fem öre. Det tog lång tid för mig innan jag förstod magin med att använda blixtar och idag är det något som är standard i min fotoutrustning.

Att jobba med blixtar är ju så långt ifrån något i vardagen som man kan komma. Det enda någorlunda lika är ju när man ska ljussätta sitt boende med lampor men hur många funderar på riktigt på varför en viss lampa ska stå på en viss plats och hur man kan bygga ett rum med ljus. Inte så många. De flesta tänker främst ”vart sitter jag när jag behöver ljus” och tänker inte på hur det kommer påverka resten av rummet.

En väldigt fel uppfattning om blixtar (som även jag hade innan jag började) är att fotar man med blixt så syns det alltid. Detta är alltså totalfel. Magin med att jobba med blixtar är just det att du kan skapa just precis vilket ljus du önskar. Du kan skapa just det där hårda blixtljuset som man kan säga på en gång att en blixt blivit använd men det går också att skapa blixtljus som betraktaren kommer uppfatta som befintligt ljus från till exempel ett fönster. Bilderna jag plåtade nedan på min nya skrivbordsskiva ser ut som just fönsterljus men är i själva verket plåtat med blixt. Jag har valt att placera min kontorsdel i den mörkaste delen av min lägenhet för att få så lite ljus dit som möjligt för att göra det lättare att sitta med postproduktion. Men platsen är därav inte idealisk (inte heller dagtid på vintern i alla fall) för att fota på.

För att härma befintligt ljus med blixt måste man förstå hur befintligt ljus fungerar aka, man måste härma solen. Solen står ju högt över oss, en bra bit bort och är en stor ljuskälla. Därav måste få till en stor ljuskälla, snett ovanifrån och gärna en bit ifrån objektet som fotas. När jag fotade den här bilden använde jag ett Profot B2 huvud med ett stor paraply till (Profoto umbrella deep translucent L) som jag satte snett ovanifrån och en bit ifrån.

Man kan ha lite av en regeln när man vill få till det här är ju större objekt du vill ska få dagsljuskänsla, ju större ljuskälla måste du ha. Paraplyet jag använde här funkar fint till de mesta som är som en människa (den är på gränsen för en människa) i storlek eller mindre men börjar du fota större objekt än så bör du gå upp ännu mer i storlek.


Canon EOS 1DX + 35 mm 

Canon EOS 1DX + 35 mm f. 2


Get flash look like natural light

When I’ve had lectures, I have noticed a very interesting thing that (I thought I was completely alone to feel this when I was new in photography) which is the fear of using flash.

 I thought using a flash was hard, scary and made me feel clumpsy. I could’nt for my life see myself using studio flash at all and I couldn’t relate to the use of flash at all. It took me ages before I understood the magic of using external lightning and today it is something that is standard in my equipment.

Working with an external lightsorce  is far from anything in everyday life as you can get. The only relatable situation is when you are deciding what sort of lamp you would like to have in hour apartment/house. But how many actually think about the impact light has on a room and why a lamp should or shouldn’t be placed at a sertan spot. Not so many. Most people think primarily ”where I sit when I need light,” and do not think about how it will affect the rest of the room.

A twisted and totally wrong idea a lot of people seem to have about using a flash (which even I had before I started) is that if you use a flash to shoot a picture, you will always be able to tell that you’ve used a flash. But that is totally wrong.

The magic of working with flash is just that you can create exactly which light you want. You can create just that hard light were you can tell you’ve used a flash, but you can also create light, using a flash, that looks like natural light, like coming from a window. 

The photos below, showing my new workspace, looks just like I’ve used a window as my lightsorce  but is in fact the light comes from a flash. I have chosen to place my office area in the darkest part of my apartment to get as little light as possible on my computer (this because it makes post production much easier). But the place is not ideal for shoots at all.

To mimic existing light with flash, one must understand how the existing light works- aka, one must imitate the sun. The sun is of course high above us, a good distance away and is a giant source of light. So If you want to make your flash look like existing light, place it a bit away from your object, slightly from above and in an angle and with a big light-shaper.

I used a Profot B2 head with a large umbrella to (Profoto Umbrella deep translucent L) and placed it diagonally, from above and a bit away from my object.

You can have, as a rule, that the bigger object you’re shooting, the bigger light- source/shaper you need. The umbrella I used works pretty good for most things but is your object bigger than a small human you should increase the size. 

Taggar
Du kanske gillar