Vicky Flod

Därför kramar yogisar träd

Träd har en jordförbindelse djupt ned i marken, likt rotchakrats stabilitet och trygghet när den är i balans. En stadig trädstam och en öppen trädkrona som välkomnar solskenet och tar emot näringen från regnets beröring. Trädet är full av positiv energi. Jag tror att det man ger kommer tillbaka till en. Trädet sprider stark kraft och energi av trygghet, låt trädet smitta av sig det till dig. Ta emot det och sprid det vidare. Ett fantastiskt livshjul.

Omfamna ett träd och känn barken mot din kind. Känn känslan av att vara ett barn igen i din förälders famn. KRAMA TRÄD.

 

Text nedan av Av Erik Nisser, diplomerad dröm-coach

Trädet och livet

I trädets hägn frodas ett myller av liv; fåglar
bor i krona och kvisthål, insekter svärmar
bland barr och löv, och bland rötterna vistas
ljusskygga kryp. Trädet hyser ett otal varelser
som livnär sig av dess frukter, kottar, löv och
bark, samtidigt som de finner skydd mot väder och vind och allehanda faror under dess
välvda lövtak.
Trädet bjuder således näring, skydd, tak, skugga,
m m – egenskaper som förlänar det en utpräglat
moderlig karaktär. Detta kan vi alla gå
med på, men för det religiösa medvetandet gör
dessa moderliga kvaliteter trädet till en direkt
manifestation eller epifani av kvinnlig gudomlighet,
av Gudinnan.
Den Stora Modern förknippas vanligen med
Moder Jord, men faktum är att hon emellanåt
också tar gestalt av ett träd. Trädets “kropp”,
eller stam, föder grenar, kvistar, barr/löv och
bär frukter, liksom jorden föder växter och
träd.
Per analogi framstår alltså trädet som ett slags
komprimerad eller symbolisk avbild av den
fruktsamma, all växtlighet framfödande jordförbindelsen.

623_min544_min636_minphoto-1435459183098-d8ad15d23c54

 

 

 

Du kanske gillar