Maya Nestorov

Pilatesboll-övning för baksidalår

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hej oslagbara vänner!
Hur går er träning? Bra hoppas jag!
Min träning går bättre än någonsin, då jag sedan en liten tid tillbaka tränar på morgon direkt efter frukost.
Jag har märkt det med mig själv, att skjuta upp träningen till kvällstid är ingen hit. Ju längre dagen går desto tröttare blir jag. Bättre att träna när jag har som mest energi och är piggast!

För att peppar er lite extra vill jag tipsa om en kanon övning för baksida lår, nämligen hamstring curl.
Denna övning kan göras hemma med hjälp av en pilatesboll eller på gymmet.
Jag brukar lägga den här övningen i slutet av mina benpass, eftersom man ligger ner på rygg och jobbar isolerat. Tunga ben övningar där jag jobbar med hela kroppen, som front squat, squat eller utfallssteg med stång, gör jag alltid inledningsvis i varje pass. Eftersom de övningarna kräver mera styrka och energi.

Det man bör tänka på i just hamstring curl är att trycka upp höften och hålla en neutral svank genom hela övningen. Spänn magen och försök att trycka upp höften samtidigt som du dra pilatesbollen mot din rumpa med hjälp av dina hällar. Gör övningen kontrollerat och låt baksidalår jobba.
Denna övningen kommer garanterat att brännas ordentligt!

Kör hårt och ”work that hamstring”!
Krama Maya

English

Hello unbeatable friends!
How is your workout going? Good I hope!
My training is better than ever, since I a little while ago started to train in the morning right after breakfast.
I’ve noticed this about myself, never postpone my workouts to the evenings. The longer the day goes the more tired I get and then in the end my training never happens. Better to work out when I have the most energy and are the most alert!

To pepper you guys a little extra, I would like to recommend a super good exercise for the hamstrings, namely hamstring curl.
This exercise can be done at home using a pilates ball or at the gym.
I usually put this exercise in the end of my leg workouts, because your are lying down on your back and working quite isolated. Heavy leg exercises where I work with the whole body, front squat, squat or lunges with a bar, I always do first. Since those exercises require more strength and energy.

What you should keep in mind about hamstring curl is to push up your hips and always maintain a neutral lower back throughout the entire exercise. Tighten your abs and try to push up your hips while pulling the pilates ball toward your butt with your heels. Do the exercise strictly and let you hamstring work.
This exercise is guaranteed to burn!

Work hard and ”work that hamstring”!
Xo Maya

Du kanske gillar