Maya Nestorov

My seven days workout schedule

Glad torsdag på er! Hoppas att ni har haft en bra start på dagen!
Själv vaknade jag med jordens energi och glädje efter en härlig sovmorgon! Detta eftersom det varit mycket att göra på sistone och jag därför gått över min normala sovtid, som vanligtvis är kl. 22.oo.

Jag älskar verkligen att jobba med det jag gör! Det finns ett ordspråk som säger ”If you love what you do you don´t have to work a day in your life” och precis så känner jag!
Dock anser jag att en av de viktigaste sakerna att tänka på när man jobbar med det man brinner för är att behålla en någorlunda balans med allt man har i sitt liv.
I mitt fall blir det lätt att jag ständigt vill göra lite till, men då tappar jag lätt rutinerna och sover för lite. Jag tycker ju att allt är så himla roligt hela tiden, men jag inser också att det är viktigt att sätta av tid i kalendern för olika saker i vardagen, som att t.ex. umgås med pojkvännen, vännerna och träningen för att behålla balansen.

Igår satt jag och gjorde en plan för hur min träning ska se ut varje vecka den närmaste tiden. Det jag har utgått ifrån och tänkt på när jag gjort mitt schema är att inte lägga samma muskelgrupp för nära varandra, då samma muskel helst bör vila minst 48 tim innan den belastas igen.
Målet är att träna igenom hela kroppen under en vecka och då blanda in varierad träning som cirkelträning och yoga, som rörlighetsträning.
Jag började med att lista vad som är viktigt för mig att få med under sju dagar och då kom jag fram till följande:

Dag 1. Styrketräning: Axlar, Biceps & Mage

Dag 2. Cirkelträning: Ben & Cardio

Dag 3. Yoga

Dag 4. Cirkelträning: Axlar, Rygg, Mage & Cardio

Dag 5. Styrketräning: Ben

Dag 6. Yoga

Dag 7. Styrketräning: Rygg, Triceps & Mage

Utöver min träning sätter jag även av tid för ca 20- 30 min meditation varje dag!
Hur ser ert träningschema ut?
Berätta gärna!

Stor kram Maya

P8010631

English

Happy Thursday! Hope you had a good start to your day!
I woke up with lots of energy and joy! This morning i namely took some a sleep in because there has been so much to do lately and unfortunately, I have gone over my normal sleeping time, which usually is 22 pm.
I really love to work with what I do! There is a qoute that says ”If you love what you do you don’t have to work a day in your life” and thats just how I feel.
One of the most important things to think about when you work with what you are passionate about is to maintain a good balance with everything you have in your life. In my case I want to do more and more and eventually I loose my routines and my sleep suffers. I think that everything is so much fun all the time, but I realize that it’s important to set aside time in my calendar for different things in my everyday life, like spending time with my boyfriend, my friends and my workout so i can maintaining a balance.

Yesterday I sat down and made a plan for my workouts and how the will look like every week in the near term future. What I have had in mind when making my schedule is to not put the same muscle group too close to each other, because the same muscle should rest at least 48 hours for best recovery. My goal is to train my entire body every week and also mix in varied training such as circuit training and yoga, as mobility training.
I began by listing what is important for me to fit in over a seven days period and I came up with the following:

Day 1. Weight training: Shoulders, Biceps & Abs

Day 2. Circuit Training: Legs & Cardio

Day 3. Yoga & 2o-30 meditation

Day 4. Circuit Training: Shoulders, Back, Abs & Cardio

Day 5. Strength: Legs

Day 6. Yoga

Day 7. Strength: Back, Triceps and Abs

In addition to my training I also make the time to meditate for 20- 30 minutes every day!
How does your training schedule look like?
Tell me!

Big hug Maya

Du kanske gillar