Bandha – lär dig aktivera rotlåset

Bandha är det yogiska ordet för kroppslås, i detta fall rotlåset. På yogaklassen nämns ofta rotlås men det kan ta ett tag innan man förstår innebörden och framför allt hur man praktiserar det. Det gäller att hitta rätt och det kan ta sin tid. Man får prova olika metoder och testa sig fram. Många har hittat det genom många olika tekniker. Så jag kan bara ge förslag på tekniker att testa. De flesta lärare lär ut olika. Man får helt enkelt testa sig fram.

Bandha/kroppslås kan syftas till ursprunget av något, en bas, tänk dig roten av ett träd. Fysiskt aktiverar vi bäckenbotten som är avgörande för vår bålstabilitet och för ryggraden, höften och sätets funktionalitet. Inifrån blir det till energi som leds genom energikroppens sju chakran genom yoga och att aktivera sitt kroppslås.

Tekniker för att testa dig fram (sitt i lotus/skräddarställning på båda övningarna)

 . Knip din kisstråle – Ett tips, som var den första övningen jag testade vägledd av en lärare var att föreställa sig att man kissade och skulle stoppa strålen. Knip på samma sätt. 

     . Idag funkar det för mig genom att fokusera på att skapa en längd i ryggraden på inandning och på utandning lyfter jag upp mellangärdet. Istället för att spänna ut magen riktar jag uppmärksamheten in och uppåt. 

Lycka till!

 

 

Kategori

Ta hjälp av yoga vid spända käkar och problem med sköldkörteln

Då var det dags för chakra nummer 5 (halschakrat) ur chakrasystemets 7 olika energicentraler. Vill du läsa mer om chakrasystemets tidigare chakran klicka här: chakra 1chakra 2, chakra 3, chakra 4.

Halschakra är mycket bra att läsa på om vid problematik med sköldkörteln och spända käkar.

Halschakrat

Plats i kroppen: Hals, mun, käke,tänderna, sköldkörtel.

Endokrin körtel: Sköldkörteln och bisköldkörtlarna.

Energimässig funktion: Påverkar vår kommunikation, står för sann och ärlig kommunikation. Det är vårt centrum för känslor som glädje, tillit, acceptans och förståelse.

I balans: Kan yttra sig med respekt och integritet när vi talar om andra. Visar vår inre bild v oss själva genom vårt yttre jag.

Obalans: Kan yttra sig genom stamning, röst, talproblem, svårigheter att kommunicera och problem med hormonsystemet, spända käkar, huvudvärk. Svårt att kommunicera och lyssna till sitt inre.

Medicinsk funktion: Påverkar centrala nervsystemet, kroppens ämnesomsättning, kroppsvärme och tillväxt.

Övningar som är bra för halschakrat: Kamelen, plogen, bryggan, skulderstående och andning.

 

http://acip24.com/yoga/

Kategori

Hjärtchakrat ur chakrasystemets sju olika energicentraler

Då var det dags för chakra nummer 4 (hjärtchakrat) ur chakrasystemets 7 olika energicentraler. Vill du läsa mer om chakrasystemets tidigare chakran klicka här: chakra 1, chakra 2, chakra 3.

Plats i kroppen: Hjärtat, lungor, bröst, diafragman.
Endokrin körtel: Thymuskörteln
Energimässig funktion: Centrumet för vårt emotionella liv, tillit, acceptans och förståelse. Kärlek till oss själv och andra genom ett bra känsloflöde.
I balans: Du är respektfull och emotionell mot dig själv och andra.
Obalans: Kan visa sig genom depression, dåligt immunförsvar, du känner ängslan och är beroende av kärlek och bekräftelse.
Medicinsk funktion: Bildar kroppens immunförsvarceller.

 

 

Övningar som är bra för hjärtchakrat: Kamelen, bryggan, fisken, mjuka bakåtfällningar och mycket andning.

Kategori
Annons

Magchakrat ur chakrasystemets sju olika energicentraler

Då var det dags för chakra nummer 3 (magchakrat) ur chakrasystemets sju olika energicentraler. Vill du läsa mer om chakrasystemet och chakra nummer 1 och 2 från tidigare inlägg, klicka här och här.

Magchakrat

Plats i kroppen: Naveln/Magen

Endokrin körtel: Bukspottkörteln

Energimässig funktion: Du har en god förmåga att agera, du vågar tro på dig själv genom självförtroende, inspiration, livsglädje och framåtanda.

I balans: Du är uttrycksfull, har en stark handlingskraft och bra förmåga att ta beslut.

Obalans: Dåligt självförtroende, låter lätt andra styra över dig och är kraftlös. Obalanserna kan visa sig i form av magsår, ont i magen och illamående.

Medicinsk funktion: Utsöndrar insulin, normaliserar blodsockerhalt och stress, balanserar ämnesomsättningen och påverkar näringskedjan till hjärnan.

 

Övningar som är bra för magchakrat: Kraftfulla stående rörelser, båten, bakåtfällningar, kamelen, bryggan.

 

 

 

Bild: http://www.rootlight.se/yogakurser/workshops/chakrasystemet-24779840

Kategori