Maya Nestorov

Magiskt mantra för själen

För ca 8 år sedan krashade mitt liv och allt som jag trodde att jag var raserades. Där stod jag kvar och visste inte vem jag var samt om jag skulle gå höger eller vänster. Det jag inte såg då som jag ser nu är hur ”den” resan var en otroligt gåva och har gjort mig& min själ starkare som människa, mera tacksam, lugn och förståndig. Genom svåra stunder utvecklas vi förhoppningsvis till bättre människor och det har jag definitivt gjort.
Idag står jag stadigt på mina två ben och jag älskar den jag är samt hur jag prioriterar i livet. Är det något jag lärt mig för att bespara min själ så är det att jag alltid kan kontrollera hur jag mår i varje situation genom min attityd till livet.

Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it – Its all about attitude!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bild av Pavel Maira

Jag har alltid varit en person som ser optimistiskt & positivt på livet och har så länge jag kan komma ihåg alltid trott att allt är möjligt. Dock har jag ofta fått höra av andra som sett på livet ut ifrån en annan synvinkel att det inte går eller fått frågan är du alltid så här positiv och optimistisk om allt? Svaret är ja!
Efter min långa resa är jag stolt över min själ, alltså den jag är. Min syn på livet har tagit mig långt. Jag går min väg med kärlek och positivitet och låter aldrig andra styra mig åt det hållet de tycker att jag ska gå. Att jag lyssnar på min själ och magkänsla gör att jag alltid är lycklig.

Magiska mantra för själen:

  • Happiness is a choice and i base my happiness on my own accomplishments & blessings i have been given.
  • I am a beautiful soul & I shine my light and give other permission to do the same.
  • I love myself and I trust my inner light to guide me along the path of my soul mission.

Starta veckan med att ta med dig dessa mantran och peppar dig igenom allt du gör för du är grym glöm inte det. Att vara sann sitt hjärta och sin själ är det bästa du kan göra för dig själv.
You are awesome! <3

 

Magic mantra för the soul

For about 8 years ago my life crashed and everything I thought I was, was razed. I stood there and did not know who I was and if I should go right or left. What I did not see then that I see now is how ”that” journey was an incredible gift, and have made me and my soul stronger as a person, more grateful, calm and sensible. In difficult moments you hopefully develop into a better person and I’ve definitely done that.
Today, I stand strong on my two legs, and I love who I am and how I prioritize in life. If there is something I learned to save my soul, it is that I can always control how I feel in each situation through my attitude towards life.

 – Life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it – Its all about attitude!

I’ve always been a person who has a optimistic and positive view of life and as long as I can remember I always believed that anything is possible. However, I have often been told by others that look at life from another point of view that it is not possible or been asked many times are you always this positive and optimistic about everything? The answer is yes!
After my journey I am proud of my soul, who I am. My outlook on life has taken me a long way. I go my way with love and positivity, and never allow others to control the way they think I should go. I listen to my heart and gut feeling. That always makes me happy.

Magic mantra for the soul:

  • Happiness is a choice and I base my happiness on my own accomplishments and blessings that I have been given.
  • I am a Beautiful Soul & I shine my light and give other permission to do the same.
  • I love myself and I trust my inner light to guide me along the path of my soul mission.

Start this week and bring these mantras to pepper you through everything you do, you are awesome, do not forget it. Being true to your heart and soul is the best you can do for yourself.
You are awesome! <3

Du kanske gillar
Hälsa